Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Együttműködési megállapodás az Újszínházzal

2013. december 12.
Fodor Ágnes és Dörner György

Amely létrejött egyrészről

a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 57.) a továbbiakban VGYKE képviseletében Fodor Ágnes elnök másrészről

Az Újszínház Nonprofit Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulai Ede u. 35.) a továbbiakban Újszínház képviseletében Dörner György igazgató között az alulírott helyen és feltételekkel.

Fodor Ágnes

  1. A megállapodás célja

Jelen megállapodást a felek a 2013. évi Fehér bot napja alkalmából kötik a vak és gyengénlátó emberek kultúrához, ezen belül a kizárólag magyar darabokat műsorára tűző Újszínház előadásaihoz való hozzáférésének elősegítése érdekében.

  1. A megállapodás tárgya

2.1 Az együttműködési megállapodás hatálya kiterjed az együttműködő felek minden olyan tevékenységére, melyben közösen vesznek részt és melynek folytatásához egyéb szerződés megkötése nem szükséges.

2.2 Az Újszínház felajánlja, hogy

– a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, valamint a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona tanulói – valamint a csoport kísérője -,  az Újszínház előadásait térítésmentesen látogathatják. Ennek érdekében a színház azt kéri, hogy a tanintézmények képviselője a látogatni kívánt előadás színre kerülése előtt egy héttel e-mailben jelezze az igényt a létszám megjelölésével a szervezes@ujszinhaz.hu címre;

– a VGYKE tagjai – az egyesületi tagsági könyvük felmutatásával – 50 százalékos, kedvezményes jegyeket vásárolhatnak az Újszínház pénztárában, vagy a színház szervezési irodájában. Egy tagsági igazolvány felmutatásával maximum két kedvezményes árú jegy igényelhető.

2.3 A VGYKE az együttműködés keretében vállalja, hogy

–  az Újszínház előadásairól honlapján, hírlevelében és Facebook oldalán rendszeresen hírt ad, tagjai körében az Újszínház előadásait népszerűsíti.

–  A  nehezen közlekedő tagtársak szállításáról támogató szolgálata bevonásával, a tag és a szolgálat közötti szerződés értelmében gondoskodik.

2.4 A felek vállalják, hogy amennyiben erre lehetőséget látnak, vagy forrásokkal rendelkeznek, a színház előadásait, illetve azok egy részét kifejezetten a vak és gyengénlátó emberek számára akadálymentessé teszik, pl. élő narráció és kulisszabejárás biztosításával. Ezen tevékenységek megvalósítására mindkét fél keresi a lehetőségeket, pl. pályázati vagy egyéb forrásokat és a területen kompetens szakembereket.

  1. A megállapodás hatálya

3.1 Az együttműködő felek az Együttműködési Megállapodást határozatlan időre kötik.

3.2 Jelen Megállapodást a Felek közös és egységes értelmezés után, jóváhagyólag aláírják.

3.3 Az Együttműködési Megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2013. október 14.

 

Dörner György                                                                    Fodor Ágnes

az Újszínház igazgatója                                                         a VGYKE elnöke

 

 

Kérjük, 2014-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559