Akadálymentesítési tanácsadás

Az akadálymentesítés az a tevékenység, melynek eredményeként a fizikai, információs és kommunikációs környezet mindenki számára hozzáférhetővé, bejárhatóvá, használhatóvá, biztonságossá és kényelmessé válik.

A vak és gyengénlátó emberek társadalmi integrációjának, így az oktatásban, a munkaerő-piacon, a helyi közösségekben, a közéletben, a kulturális- és sportéletben való részvételének egyaránt alapja aaz épített, információs és szolgáltatási környezethez való egyenlő esélyű hozzáférésük biztosítottsága. Ezt a kötelezettséget jogszabályok és egyéb előírások már lassan két évtizede megfogalmazzák, a gyakorlati tapasztalatok és a megvalósításhoz szükséges ismeretek azonban sokszor hiányosak, illetve az akadálymentesítés fiatal szakterületi léte okán napról napra folyamatosan formálódnak. Éppen ezért minden, az egyenlő esélyű hozzáférést biztosítani hivatott beruházás során elengedhetetlen a szakterületen jártas szakemberek és érintett személyek bevonása és aktív közreműködésük biztosítása.

A VGYKE 2005. óta folyamatosan vesz részt nagy volumenű akadálymentesítési programokban közreműködőként, képviselve a vak és gyengénlátó emberek speciális szempontjait, legyen szó közösségi közlekedési létesítmények, csomópontok, önkormányzati épületek és szolgáltatások, honlapok és elektronikus ügyintézési rendszerek hozzáférhetőségének biztosításáról.

Akadálymentesítési tanácsadás szolgáltatásunk során a látássérült emberek szempontjait komplex módon képviseljük, figyelmünk egyaránt kiterjed a fehérbottal, vakvezető kutyával, kísérővel közlekedő vak emberekre és a gyengénlátó személyek speciális igényeire is. Ezen felül igyekszünk figyelembe venni és képviselni a más típusú fogyatékossággal, elsősorban mozgássérültséggel élő személyek szempontjait, illetve az egyéb előírásokat is.

Akadálymentesítési tanácsadás szolgáltatásunk keretében az alábbi területeken nyújtunk segítséget:

 • utcán, közterületen elvégzendő felújítási, akadálymentesítési beruházásokban való közreműködés, elsősorban taktilis vezetősávok és figyelmeztető jelzések elhelyezésével és hangjelzéses jelzőlámpák telepítésével kapcsolatos javaslattétel és tanácsadás
 • épületek felújítása, akadálymentesítése során történő közreműködés, elsősorban taktilis vezetősávok és figyelmeztető jelzések, Braille feliratok, színkontrasztok, tapintható- és hangostérképek kialakításával kapcsolatos véleményezés és tanácsadás
 • a látássérült személyek egyenlő esélyű hozzáférést biztosító segédeszközeinek beszerzésével kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás, pl. ügyfélszolgálatokra, közintézményekbe beszélő és elektronikus segédeszközök, szoftverek beszerzése során
 • információnyújtás az akadálymentes környezet kialakítását támogató szakemberek, eszköz- és termékforgalmazók, szolgáltatók tevékenységéről és elérhetőségéről, az akadálymentesítés során felhasználható, jó minőségű és a hazai piacon hozzáférhető termékekről
 • mindenki számára hozzáférhető honlapok, szoftverek fejlesztésével kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás
 • szolgáltatások szervezése során a vak és gyengénlátó igénybevevők szempontjainak képviselete, szolgáltatásszervezési tanácsadás, érzékenyítés
 • az akadálymentesítést támogató pályázati projektekben együttműködő partnerként való közreműködés

Az akadálymentesítési tanácsadás szolgáltatás elemei:

 • előzetes igényfelmérésben való közreműködés, a látássérült emberek tájékozódásával és információszerzésével kapcsolatos általános tájékoztatás adása, esetleg érzékenyítés
 • igényfelmérés a célcsoport körében egy-egy konkrét ötlet vagy létesítmény kapcsán
 • előzetes helyszínbejárás, tervegyeztetés
 • szükség esetén munkaközi helyszínbejárás, tervek módosítása esetén újabb tervegyeztetés
 • záró helyszínbejárás, az elkészült beruházásról feljegyzés készítése
 • a beruházás megfelelősége esetén nyilatkozat kiadása arról, hogy a létesítmény vagy szolgáltatás a célcsoport számára hozzáférhető és annak használata önállóságukat javítja

A szolgáltatás igénybevétele és annak folyamata:

 • megkeresésüket minden esetben az info@vgyke.com E-mailcímre várjuk, melyre írásban visszajelzünk
 • a konkrét feladatok egyeztetése érdekében munkatársunk telefonon felkeresi Önöket, szükség esetén személyes egyeztetésre teszünk javaslatot
 • a telefonos vagy személyes egyeztetés tárgya az együttműködés pontos célja és folyamata, a felek feladatai, illetve az esetleges díjazásról szóló megállapodás
 • szükség és igény esetén az együttműködés kereteit írásban, szerződés formájában rögzítjük, melyet egyesületünk készít elő
 • a munka folyamatossága érdekében egyesületünk állandó kapcsolattartót jelöl ki, aki szükség esetén további szakértőket is bevon a szolgáltatás biztosításába, pl. rehabilitációs környezettervező szakmérnököt, mozgástréner gyógypedagógust, vakvezető kutyával közlekedő látássérült személyt, stb.
 • a munkavégzés lezárásakor kiadandó nyilatkozatot az elnök állítja ki
 • a feladat teljesítését követően fontosnak tartjuk az együttműködés értékelését, ezért lehetőség szerint egy személyes megbeszéléssel kívánjuk lezárni a szolgáltatást.