Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata a vak és gyengénlátó emberek szempontjából

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően valamennyi települési önkormányzat kötelezettsége helyi esélyegyenlőségi program elkészítése és annak rendszeres felülvizsgálata.

A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének részletes elemzését, valamint az ezen csoportok esélyegyenlőségét javító, helyi szinten megvalósítandó intézkedések tervezetét. Az intézkedési tervet öt évre kell elkészíteni és azt rendszeresen felül kell vizsgálni, azon a szükséges és indokolt módosításokat megtenni és újabb fejlesztési célokat kitűzni.

A helyi esélyegyenlőségi program a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja a fogyatékossággal élő embereket, így a program az ő helyzetük elemzését és az esélyegyenlőségüket biztosítani hivatott intézkedések tervezetét is tartalmazza.

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) 2013. óta biztosítja az ezt igénylő települési önkormányzatok részére helyi esélyegyenlőségi programjuk felülvizsgálatát a látássérült lakosok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. A programok felülvizsgálatát látássérült szakembereink végzik, figyelemmel a fogyatékosságügy aktuális trendjeire, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását garantáló jogszabályi háttérre és a vak és gyengénlátó emberek helyi közösségekbe és tágabb társadalomba történő integrációját elősegítő szakmai megoldásokra.

Munkánkat közvetlenül támogatják a látássérült emberek helyi közösségei, melyeket közösségi mentoraink szerveznek és működtetnek annak érdekében, hogy ezen hátrányos helyzetű csoport helyi szintű közösséggé szervezése és érdekvédelme is biztosított legyen.

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata keretében az alábbi szempontok mentén teszünk javaslatokat a helyzetelemzés és az intézkedési terv elkészítésére vagy módosítására:

  • a településen belül a vak és gyengénlátó emberek számára leginkább problémás közlekedési szituációk feltérképezése, javaslattétel a legsürgetőbb akadálymentesítési beruházásokra aa település közterületein és közösségi közlekedésében, pl. meghangosítandó jelzőlámpás csomópontok, utastájékoztatás, vezetősávok és figyelmeztető jelzések elhelyezése, stb.
  • a települési önkormányzat kommunikációs felületeinek, pl. helyi újság, tévé, önkormányzati portál áttekintése és javaslattétel az infókommunikációs akadálymentesítés legsürgetőbb lépéseire
  • az önkormányzat épületeiben folyó ügyintézés és egyéb szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférés szempontjai szerint történő vizsgálata és javaslattétel a legalapvetőbb változtatásokra
  • az önkormányzat munkatársainak érzékenyítő, szemléletformáló és a fogyatékos személyekkel kapcsolatos tudásbővítő továbbképzésére vonatkozó javaslattétel

A szolgáltatás folyamata:

  • az önkormányzati partner megkeresésére az egyesület válaszlevélben reagál, illetve telefonon történik az első egyeztetés
  • az önkormányzat elektronikus úton, szöveges formátumban, E-mailben megküldi hatályos helyi esélyegyenlőségi programját a VGYKE-nek az info@vgyke.com címre
  • a VGYKE helyi közösségi mentora és a területen jártas szakértő munkatársa áttekinti a programban foglalt helyzetelemzést és intézkedési tervet
  • a helyi közösség mentora információkat gyűjt a településen élő látássérült személyek fent felsorolt területeken szerzett tapasztalatairól és felmerülő igényeiről
  • a helyi látássérült közösség mentora és az egyesület szakértő munkatársai írásos formában összegzik a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos módosítási javaslatokat és további fejlesztési terveket, melyet elektronikus úton megküldenek az önkormányzat kapcsolattartó munkatársa részére
  • igény és szükség esetén személyes egyeztetést is kezdeményezünk az érintett önkormányzattal, illetve örömmel vesszük, ha a témában munkatársainkkal személyesen is fel kívánják venni a kapcsolatot

A fent leírt szolgáltatásunkat felkérésre ingyenesen nyújtjuk bízva abban, hogy ez az együttműködés megalapozza a későbbi folyamatos jó kapcsolatot az önkormányzat és a VGYKE munkatársai, valamint a látássérült emberek helyi közösségének vezetője és tagjai között.

Amennyiben igényli szolgáltatásunkat, kérjük, keresse egyesületünket az info@vgyke.com címen, vagy Fodor Ágnes Elnököt a +36-70/387-5260-as telefonszámon!