Gyermekgondozást segítő ellátás GyESE

A gyermekgondozást segítő ellátás a  szülőnek, gyámnak a saját háztartásában nevelt tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeke 10. életévének betöltéséig jár. Alap esetben ugyanez az ellátás csak a gyermek 3. életévének betöltéséig folyósítható.

Az ellátás megilletheti a nagyszülőt és az örökbefogadó szülőt is, ugyanakkor e helyzetek különös részletszabályozására terjedelmi korlátokra tekintettel nem térek ki. Annyit viszont megjegyzek, hogy ezen esetekben például a munkavállalás korlátozott, míg a szülő korlátlanul vállalhat munkát a GYESE mellett a gyermek hat hónapos kora után.

A gyermekgondozást segítő ellátás igénylése mutat bizonyos hasonlóságokat a magasabb összegű családi pótlék igénylésével. Az ellátást  formanyomtatványon kell igényelni, valamint az ügyintézés ügyfélkapun keresztül is elindítható. A formanyomtatványhoz tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek után igényelt ellátás esetén, csatolni kell az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott már a magasabb összegű családi pótlék igénylésénél is hivatkozott, szakorvosi igazolás eredeti példányát is.

Ha a gyermek még nem töltötte be a három évet, és egyébként is járna még a GYES, akkor is csatolni érdemes a szakorvosi igazolást, mivel ez alapján fogják a gyermek 3 éves kora után, az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt automatikusan, levélben kérni az újabb igazolás benyújtását.

Amennyiben meghosszabítás válik szükségessé, nem fogunk formanyomtatványt találni hozzá, megint csak érdemes a saját szavainkkal, és az ellátás igényléséhez szükséges adattartalommal egy levelet írnunk a területileg illetékes kormányhivatalnak.

Gyakran a magasabb összegű családi pótlék és a GYESE meghosszabbítása egyszerre válik szükségessé. Ilyenkor a meghosszabbításhoz az orvos által kiállított igazolást egy eredeti példányban elegendő beküldeni a GYESE-hez és a magasabb összegű családi pótlékhoz is. Ugyanakkor fontos, hogy két külön levélben kérjük az ellátások meghosszabbítását. Ez ugyanis két külön ügynek számít, habár azonos orvosi igazolás szükséges mindkettőhöz, így a két ügy bekerülhet egy borítékba is, ugyanakkor a hatóság két külön határozatot fog hozni.

A GYESE havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimummal, ez bruttó 28 500  Ft, melyből nyugdíjjárulékot vonnak, így bruttó összege 25650 Ft. Szolgálati időnek minősül a folyósításának időtartama.

Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn, de az ikreket egy gyermeknek kell tekinteni, akikre egyébként is magasabb összegű ellátás jár az ikrek számával egyenes arányban növekedve.

2017. június