Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik többek között a látássérült gyermekeket is megillető étkezési kedvezményekről.

Érdemes ebben a témakörben pár általános rendelkezést is megismerni ahhoz, hogy tisztán lássuk a közétkeztetés rendszerét. A fent hivatkozott törvény 21/A.§-a az alábbiak szerint szól:

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben

– a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,

– a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.

Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés szabályait a 21/B. §  tartalmazza.

E  jogszabály két csoportba sorolja a kedvezményeket: teljes ingyenesség és 50%-os kedvezmény biztosításával operál.

I. Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
– a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha többek között:

1) Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. Amennyiben a kedvezmény a fogyatékos vagy tartósan beteg családtagra tekintettel egészséges gyermeknek jár, akkor a kedvezmény a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek életkorától függetlenül illeti meg a kedvezményezett gyermeket.

2) Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.
Utóbbi rendelkezés a nagycsaládosok kedvezményei közé sorolható, és csupán azért idéztem, bár minden étkezést igénylő lapon is felsorolják, hogy mindenki könnyen beazonosíthassa az idézett pontokat.

Speciálisabb eset, de azért megemlítem az ingyenesség még egy látássérültekhez is elvben kapcsolható esetét, miszerint:

– az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő látássérült tanuló számára is ingyenes lehet az étkezés,  ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyezték el.

II. Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

–  az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

– 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló  életkorának megfelelő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

A kedvezményeket nem lehet halmozni, tehát az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe. Egyik jogcím sem erősebb a másiknál, tehát ha több jogcímen vagyunk ugyanarra a kedvezményre jogosultak, a mienk a választás, mit jelölünk meg.