Magasabb összegű családi pótlék

Az emelt összegű családi pótlék olyan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után jár, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.

Látássérültek esetében a rendelet 1. melléklete határozza meg az ellátásra jogosító állapotokat az alábbiak szerint:

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok

Látási fogyatékos
H54 vakság és csökkentlátás
H54.0 Vakság mindkét szemen
H54.1 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H54.2 Csökkentlátás mindkét szemen
H54.3 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

Annál állapítható meg,

a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval
aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,
ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy
ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,
b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy
c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb.

A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb összegű családi pótlékra az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.

Ha a szemész szakorvostól azt a tájékoztatást kapja egy gyengénlátó gyermek szülője, hogy a gyermek nem tartozik bele egyetlen kategóriába sem, akkor érdemes utána járni, hogy hátha társul a gyengénlátás mellé olyan további fogyatékosság vagy tartós betegség, melyre tekintettel folyósítható a magasabb összegű családi pótlék.

A „mindenkinek járó” családi pótlékot formanyomtatványon kell igényelni, valamint az ügyintézés ügyfélkapun keresztül is elindítható. Sajnos a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez nincsen külön formanyomtatvány rendszeresítve. Mivel a magasabb összegű családi pótlék igénylésére nincsen külön formanyomtatvány, ezért szerencsés, ha a kérelmet saját szavainkkal fogalmazzuk meg. A kérelemhez csatolni kell a gyermeket kezelő szakorvostól egy igazolást a fogyatékosság vagy a tartós betegség fennáltáról.

Fontos figyelni arra, hogy a kérelmünk adattartalma megfelelő legyen, érdemes ezért szamárvezetőül használni az alapellátás igényléséhez szükséges formanyomtatványt.

Amennyiben az alapszintű ellátásról váltunk a magasabb összegű ellátásra, mivel gyermekünkről csak később derül ki, hogy jogosult a magasabb összegű juttatásra, akkor szintén egy saját szavainkkal megfogalmazott kérelem megírására lesz szükség, melynek adattartalmához vezetőül szolgálhat szintén az alap ellátáshoz szükséges nyomtatvány.

Kérelmünket tehát a területileg illetékes Kormányhivatal Családtámogatási osztályára szintén be lehet küldeni levélben, de a kérelmet le lehet adni bármely Kormányablakban is személyesen. Az 1818-as központi telefonszámon érdeklődhetünk a területileg illetékes Kormányhivatal elérhetőségeiről, kérhetünk időpontot kormányablakba, sőt felvilágosítást is az ellátásokkal kapcsolatban.

A kötelezően csatolandó orvosi igazolás formanyomtatványát megtalálhatjuk a fenti rendelet 3. mellékletében, ha bizonytalanok vagyunk afelől, hogy a szakorvos a megfelelő igazolást állította-e ki.

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolást – amelyet több más eljárásban is felhasználhatunk –két példányban kapjuk meg a szakorvostól. Ő hármat állít ki, de egyet magánál tart. Az ellátást minimum 1, maximum 5 évre adják meg, amennyiben nem végleges a gyermek állapota.

A magasabb összegű családi pótlék kérelemhez az orvosi igazolás eredetijét kell csatolni, másolat nem elegendő. Az igazolást a hatóság számunkra az eljárás végén visszajuttatja.

A magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig folyósítható, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták. Az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt automatikusan, levélben kérik az újabb igazolás benyújtását 30 napon belül.

A magasabb összegű családi pótlék folyósításáról egy kártyaformátumú igazolványt is kapunk postán, ez felhasználható a pótlékhoz kötődő, például utazási kedvezmények igénybevételénél (lásd később).

Magasabb összegű családi pótlék összege
– tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 Ft
– tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után, egyedülálló szülő esetében 25 900 Ft ( Fontos megjegyezni, hogy a szülő egyedülállónak minősül, ha vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül!!!, továbbá akkor is, ha rokkantsági járadékban vagy megváltozott munkaképességűek járadékában részesül és egyéb jövedelme nincsen!)

A magasabb összegű családi pótlék ebben a formában a gyermek 18. életévének betöltéséig jár. Ugyanakkor az ellátás más feltételek mellett tovább is folyósítható, de erről majd egy későbbi írásban lesz szó!

2017. június