Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Meghívó közgyűlésre

2014. május 2.

 

Helyszín:

a Vakok Általános Iskolájának Nádor terme (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)

 

Napirend:

  1. Elnöki köszöntő, Fodor Ágnes elnök
  2. A felügyelő bizottság 2013. évi jelentésének megismerése és elfogadása, Illés András F. B. elnök
  3. A 2013. évi közhasznúsági jelentés megismerése és elfogadása, Fodor Ágnes, Major János
  4. Az egyesület 2015. évi tagdíjának meghatározása, javaslat: 3000 Ft
  5. Az egyesületi alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítása
  6. A jelölőbizottság hiányzó tagjának megválasztása
  7. Egyéb információk, hozzászólások, javaslatok

 

Amennyiben a közgyűlés 9 órakor nem határozatképes, úgy azt az egyesületi alapszabály IV. fejezet 1/8. pontjában leírtak szerint 30 perccel később a jelenlévő tagság létszámától függetlenül megtartjuk. A közgyűlésen való részvételt regisztráció előzi meg, ezért valamennyi tagtársunkat kérjük, feltétlenül hozza magával tagsági könyvét! Kérjük, tiszteljen meg bennünket megjelenésével!

 

Részvételére feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2014. április 10.

Fodor Ágnes
elnök