Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Pályázati kiírás!

2015. július 8.
Kép forrása: gff-mezotur.hu

Kép forrása: gff-mezotur.hu

A pályázat keretösszege 100.000 Ft, amely az MVGYOSZ-nek a VGYKE részére 2015. évben leosztott SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Egyesületünk ezen pályázattal azon diák tagjait kívánja támogatni, akik általános vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják és a VGYKE rendes tagjai, azaz betöltötték a 14., de még nem töltötték be a 18. életévüket.

Pályázatot nyújthatnak be a VGYKE azon rendes tagjai, akik a 2015-ös évre befizetett érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, illetve akik a 2015-ös tagdíjat legkésőbb a pályázat benyújtásakor személyesen befizetik.

Pályázni kizárólag a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljeskörű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap határidőben történő benyújtásával lehet. Az űrlap mellé kötelező mellékletként csatolni szükséges a pályázó  eredményesen lezárt tanulmányi évét igazoló bizonyítvány másolatát.

A támogatási összeg  egyszeri 10.000,- Ft . A támogatásról  kizárólag a VGYKE elnöksége dönt a pályázati adatlapon feltüntetett információk alapján.

A pályázati felhívás és adatlap 2015. június 15-től letölthető a VGYKE honlapjáról (www.vgyke.com), illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban az alábbi elérhetőségeken:

VGYKE központi ügyfélszolgálat:

1146 Budapest, Hermina út 57.

Telefon: (1) 384-5541 (1-es menüpont)

E-mail: ugyfel@vgyke.com
Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 5.

Telefon: (23) 428-727 (70) 773-4054

E-mail: budaors@vgyke.com
Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 11.

Telefon: (70) 773-4044

E-mail: cegled@vgyke.com
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.

Telefon: (70) 773-4072

E-mail: dabas@vgyke.com
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság u. 23.

Telefon: (70) 387-5265

E-mail: godollo@vgyke.com
Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete

Telefon: (70) 387-5263

E-mail: pilisvorosvar@vgyke.com
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete

Cím: 2600 Vác, Földvári tér 14.

Telefon: (70) 773-4078

E-mail: vac@vgyke.com

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. augusztus 15.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380 Budapest, Pf. 1075 illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban. Az egyesület ügyfélszolgálati irodáiban munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati adatlapok kitöltésében.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző dátuma 2015. augusztus 15.

A pályázatokat a VGYKE elnöksége bírálja el legkésőbb 2015. szeptember 2. napjáig.

A nyertes pályázók listája elérhető lesz a VGYKE honlapján.

Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését!

 PÁLYÁZATI ADATLAP