Projektismertető

Az NFSZK logója

Az EMMI logója

A FOGLALKOZTATÁS 2019

AC-DC Találd meg a helyed!

„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” című projekt

Támogatók:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A program időtartama: 2020. 01. 01. – 2021. 10.08

A projekt rövid összefoglalása

A VGYKE által kialakított AC-DC Találd meg a helyed! Elnevezésű projekt egy olyan innovatív program, ami jelentős mértékben támaszkodik az egyesület által foglalkoztatott diplomás látássérültek számára biztosított mentorálási tapasztalatra és szaktudásra. A már meglévő munkaerő-piaci projektek elemeit, jó gyakorlatait kiegészíti, új, aktívabb szereplőként bemutatva a látássérült diplomás fiatalokat. Programunk elemei új   megközelítést adnak mindenkinek, arra fókuszálnak, hogy el kell érni azt, hogy új munkaköröket alakítsanak ki a látássérültek erősségeire, képességeire támaszkodva, mint kommunikáció, szervezés, tervezés, IT, logisztika. Programunk tevékenységei rendkívül   népszerűek a fiatalok körében. – Sikeres látássérültek klubja, motivációs tábor, prezentációs workshopok munkáltatóknál, facebook csoport és promóciós kisfilmek-,   lendületesek, pozitív szemléletűek, és az egyesületnél dolgozó egy-egy látássérült diplomás fiatalt helyezik a középpontba. Pozitív példaként nemcsak a többi látássérült fiatal szemléletére tudunk hatással lenni, hanem a munkáltatókat is könnyebben meg tudjuk győzni az új részfeladatok kipróbálására. A tesztelésre. így már az egyesület keretén belül lenne lehetőség, valamint egy egy részmunkára lelkes látássérült fiatalokat is tudnánk toborozni.  Így lehetőségünk nyílna arra, hogy elindítsuk a bevonódásukat, minden esetben könnyedebb témákkal, így   haladva az önbizalom és a céltudatosság felé.

Projektünk így egy klasszikus munkaerő-piaci projekt nulladik lépéseként fogható fel, ahol a középpontban az új lehetőségek feltérképezése és kipróbálása áll, közben erősítve a céltudatosságot és a motivációt.
Lényeges számunkra, hogy hitelesen és gyakorlati módon tudjuk közvetíteni az információkat a fiatal látássérültek számára, így példákon keresztül képet kapjanak a munkaerő-piacon szükséges tudások és kompetenciák aktuális helyzetéről.  Másrészt fontos, hogy a munkáltatók is képet kapjanak a fiatalokról. Ez a kölcsönös közelítés adja meg az alapot egy későbbi együttműködéshez.

A projekt célja és célcsoportja

Átfogó cél:

célunk, hogy a látássérült fiatalok részére olyan információkat és szolgáltatásokat biztosítsunk, melyek révén az adott látássérült személy sikeres lehet a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés során, hozzájárulva a célcsoport munkaerő-piaci szempontú láthatóvá tételéhez és a magasabb szintű társadalmi integrációhoz. Célunk továbbá a munkáltatók nyitottságának erősítése, esélyegyenlőségi és társadalmi szemléletük pozitív irányú formálása, együttműködések kialakítása, mélyítése.

Részcélok:

felkészítést adjunk a látássérült fiataloknak

a munkaerő-piacra lépéshez szükséges – és a sikerességet nagy mértékben befolyásoló tényezők mentén – így különösen a megjelenés, az elvárt kompetenciák és készségek (főképp nyelvi, digitális, viselkedési) terén, illetve

információkat adjunk hiteles, ép, vagy látássérült személyeken keresztül – szakmákról, pozicíókról, melyeket a jövőben – a képzettségüknek megfelelően – be szeretnének tölteni, illetve a munkáltatók felé olyan információt és szolgáltatást biztosítsunk, ahol mind a vezetők, mind a munkatársak lehetőséget kapnak betekinteni a látássérült személyek életvitelébe – így különösen az általuk képviselt motivációs potenciálba, illetve a munkavállalás során szükséges hasznos és praktikus megoldásokba, melyek egyben munkáltatói szemléletformálást is jelentenek.

A társadalmi integráció erősítése és a célcsoport munkaerő-piaci szempontú láthatóvá tétele érdekében lényeges, hogy aktívan kihasználjuk   az újszerű kommunikációs felületek által nyújtott potenciált.

Célcsoport

Projektünk célcsoportja a 35 évesnél fiatalabb látássérült személyek, ezen belül elsősorban a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, vagy azok, akik az elmúlt években végeztek.

Továbbá azon munkáltatók és munkavállalóik, akiknek prezentációs work-shopon bemutatjuk, hogy adott pozíció esetében milyen feladatokat tudnak látássérültek megoldani.

Másodlagosan a célcsoportunk azok a fiatalok, akik felsőfokú tanulmányaik előtt állnak, illetve ugyan évekkel ezelőtt diplomáztak, de ezidáig nem sikerült végzettségük szerinti munkakört találniuk, valamint a széles társadalom informálása, érzékenyítése.

Miben járul hozzá a projekt a szervezet céljaihoz?

A VGYKE stratégiáját alapvetően meghatározza, hogy a látássérült személyekkel foglalkozó szervezetek között az egyik legismertebb és legnagyobb taglétszámú szervezet, foglalkoztatóként is jelentős munkavállalóval rendelkezik (88 fő), így stratégiai gondolkodás és a tudatosság elengedhetetlen.

Jelen pályázat esetében az illeszkedési pontok többszörösek stratégiai tervünkkel: a munkaerő-piaci integráció, a közösség erősítése és láthatóvá tétele.

A munkaerő-piaci integráció, mint a társadalmi integráció egyik legfontosabb területe kiemelt és hangsúlyos, a speciális helyzetből adódó kihívásokra adandó válaszok, megoldások összegzése, továbbfejlesztése a „saját” közegünkben hiteles, és az ép és fogyatékos szakemberek együttműködése során válik valódi integrációvá. Egyik pillére a munkaerő-piaci integráció, ami a fiatalok esetében különösen igaz.

A látássérült személyek közösségeinek erősítése, fejlesztése már régóta kiemelt területe a szervezet stratégiájának. Ennek egyik hozadéka, hogy az integrált oktatásban felnövő látássérültek kapcsolatai más látássérültekkel, vagy közösségeikkel esetlegesek, informálisak.

Stratégiai célunk a fiatal látássérült személyek közösségeinek valós és virtuális létrejöttének ösztönzése, erősítése.

Célunk, hogy fejlesszük a tagok készségeit, erősítsük meg őket abban, hogy lényeges a mai társadalomban a láthatóság, a jelenlét és az ebből származó kapcsolatok.

Közvetlen célcsoportunk így

a). Elsődlegesen azok a látássérült fiatalok, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak, illetve az elmúlt években végeztek.

Ezen csoport összetétele, jellemzőik vegyesek, de alapvetően súlyos látássérültek. Többségük a Bölcsészettudományi Karon tanul, kisebb részük a Pedagógia és Pszichológia Karon, míg a korábban népszerű Jogi, vagy társadalomtudományi karokon a hallgatók száma folyamatosan csökken. Az Informatikai Karon tanulók száma pedig gyarapszik. A gyógypedagógiai karon tanulók létszáma közel állandó az elmúlt évekre visszatekintve. A gyengénlátó hallgatókról kevés információval rendelkezünk, mivel ők azok, akik az oktatási integráció során a leginkább megpróbáltak „beilleszkedni”. ennek hatása, hogy sok esetben akkor sem kérnek segítséget, amikor az objektíven is indokolható és így kiesnek a látókörünkből is, illetve már későn jutnak el hozzánk.

Az elmúlt években végzettek esetében lényeges, hogy magas azok száma, akik nem a választott szakuknak megfelelő pozíciót töltenek be, hanem jellemzően ennél alacsonyabbat, és más jellegűt. Ugyanakkor pl. az informatikusok körében jellemző, hogy már az iskolai évek alatt a szakmájukban dolgoznak.

b). A munkáltatók és munkavállalóik, akiknek bemutatjuk, hogy a látássérültek   milyen készségekkel, kompetenciákkal rendelkeznek, prezentáljuk milyen feladatokat tudnak ellátni ehhez milyen támogatásra és eszközökre van szükségük.

Ugyanakkor ebben a projektben nincs meg az a kényszer, hogy a bevont személyeket el kell helyezni még akkor is, ha ők nincsenek munkára kész állapotban. Így viszont lehetőségünk van arra, hogy minden résztvevő a saját tempójában legyen képes fejlődni, ami a munkáltatóknál – korábbi szakmai és kutatási tapasztalataink szerint – lényeges, mivel mi magunk is a kölcsönös és ésszerű alkalmazkodást tartjuk célravezetőnek.

Abban a munkáltatói körben, ahol jelen projekthez kiválasztjuk a tagokat, többségében vannak azok, akik már találkoztak mmk személlyel, így számukra nem ismeretlen ez a közeg és a vele járó tanulás. Fejlődéshez, az elköteleződés mélyítéséhez és így a tényleges és megfelelő (értsd: a tanult szakmához és a képességekhez illeszkedő) foglalkoztatáshoz, azonban tovább kell lépni. Erre igény mutatkozik a szervezetek részéről, amit így projektünkkel ki akarunk használni.

A szervezetek többsége nagyvállalkozás, akikkel kapcsolatban vagyunk és jellemzően multinacionális cégek, ahol a szervezeti kultúrában már szerepel az esélyegyenlőség tematikája, de ennek gyakorlati megvalósítása még különböző szinteken áll.

Közvetett célcsoportunk

A társadalom egésze, az online felületeken keresztül.
Konkrét, vállalt tevékenység

Projektmenedzsment, program koordinálás – folyamatos
Sikeres látássérült klub – 3 alkalom
Prezentációs workshop munkáltatóknak – 4 alkalom
Túloldalról tréning munkáltatóknak – 4 alkalom
AC-DC kisfilm (2 video elkészítése)
Facebook csoport– 50 fő csoporttag

A projekt innovatív jellege

a). Középpontban a pozitív példák és gyakorlatok bemutatása

Projektünk alapvetően egy újszerű jellegű projekt. Ennek oka, hogy a korábbi munkaerő-piaci projektekkel ellentétben nem foglalkozik a szakma tanulás és a közvetlen elhelyezés kérdésével, hanem sokkal inkább a motívációt, motíváltságot, az egyéni célkitűzést és ennek támogatását, valamint a hiteles információs forrásokat részesíti előnyben.  A hiteles példák bemutatásán túl, olyan szakértőket is be kívánunk vonni a megvalósításba, akik gyakorló szakemberként tudják elmondani a napi munkájukat, munkafeladataikat. Tesszük ezt minden esetben egy autentikus helyszíneken (céges környezetben), amivel célunk, hogy mindkét csoportot kimozdítsuk a komfort zónájából. Ez pedig beindítja a tanulási, alkalmazkodási rutinokat.

b). Új kommunikációs csatornák és módszerek

Más részről a célcsoport elérésének új technikáit kívánjuk kipróbálni, mivel a hagyományos módszerek már elégtelenek. Ennek eredménye ugyanakkor kettős is, mivel a bevonást segítő online technikák, azon túl, hogy a célcsoport körében népszerűsítik a projektet, „láthatóvá” teszik a célcsoport egyes tagjait a munkaerőpiac más szereplői számára is.
a bevonás során pedig számítunk arra, hogy az elköteleződés kialakulása a hagyományos érvekkel gyenge – a tapasztalataink ezt mutatják – így szükségképpen új utakat kerestünk. Mivel kutatási anyagok bizonyítják, hogy a megjelenés (outfit) lényeges tényező egy állásinterjú kapcsán, és nem mellesleg ez a kérdés népszerű a fiatalok körében, így ebben az irányban indulunk el.

Projektünkben olyan technikákat illesztettünk össze – FB csoport, a célcsoportot
promótáló videofilmek, sikeres munkafolyamatok bemutatása, prezentálása, motivációs csapatépítő tábor – melyek korábban is jelen voltak a munkaerő – piacra történő belépést

segítő technikák között, de az ilyen jellegű összekapcsolása újnak, innovatívnak
trendinek tekinthető.

c). Az erősségekre helyezzük a hangsúlyt

Minden tevékenységünkben és programunkban azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a meglévő tudásra és képességekre kell fókuszálni és támaszkodni, és ezen keresztül kell tovább lépni. Nem a hiányosságokat kell részletezni, felsorolni, legyen ez egy önéletrajz, vagy egy prezentáció, hanem azt kell bemutatni mit hogyan tudunk megcsinálni. Mindezt gyakorlatias formában, pozitív szemlélettel és lendületesen.

d). az integráció másik oldaláról folytatva

Programunk a tekintetben is újszerű, hogy az előző AC-DC programot úgy kívánjuk
továbbépíteni, hogy a programok integráltságát a másik fél oldaláról is elkezdjük építeni. Például a Sikeres látássérültek klubja vendégei jelen programban nem látássérülteknek mondják el sikerük mibenlétét és útját, hanem a többségi társadalom tagjainak, már működő egyetemi közösségeknek. Ezzel terveink szerint lehetséges hogy a látó egyetemistáknak is formáljuk a szemléletét és viszonyulását a látássérült csoporttársaik felé, illetve bízunk abban, hogy találkozunk néhány spontán integrálódott látássérült fiatallal is.

A másik ilyen fordított út a programban a prezentációs workshopok amikor mi magunk a látássérültek mutatjuk be egy egy munkafolyamat ellátását, amelyben az adott cégnél még nem dolgozik látássérült személy. Korábban ún. „Gyárlátogatásokat szerveztünk”, ahol a látássérülteknek lett bemutatva a cégek tevékenysége, illetve az a terület, ahol már dolgoznak megváltozott munkaképességű munkatársak.

Mit várunk a projekt végére?

A projekt végére azt várjuk, hogy a célcsoport tagok motiváltabbak és magabiztosabbak lesznek, hogy megjelenjenek a munkaerő-piacon.

Hatékonyabban, az igényeiknek és a lehetőségeiknek megfelelően többen fognak munkát keresni. Létrejön a VGYKE-nél egy adatbázis agilis dolgozni akaró diplomás fiatalokból, akik saját prezentációs anyaggal rendelkeznek melyet készek bármikor bemutatni. Ez mellett a munkáltatók nyitottsága növekszik és a pozícióik meghirdetésekor ügyelnek arra is, hogy megváltozott munkaképességű személyeket is behívjanak állásinterjúkra.

Lényeges, hogy a tábor folyamán elhagyják a komfortzónájukat a résztvevők, és így a tanulás könnyebbé válik, valamint erősödik önbizalmuk. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a társadalomban javuljon az el/befogadásuk. A hiteles személyek által bemutatott sikerek, vagy épp a munkakör prezentációk révén erősödik önbizalmuk, mivel csökken az információhiányuk, illetve pozitív példákat látnak egy-egy kihívás megoldására, áthidalására. Lényeges számunkra, hogy a bevont célcsoport tagoknak a cél és öntudatossága erősödjön, munkakeresési képességeik javuljanak.

Ezen túl még számítunk arra is, hogy a videós anyagok felkeltik más látássérültek – leginkább a gyengénlátók figyelmét arra, hogy a látássérültek közösségei feléjük is nyitottak, és befogadóak. Ezek az anyagok arra is felhasználhatóak, hogy a láthatóságot csökkentve mutassuk meg magunkat és így a munkaerő-piaci potenciáljainkat.  A Túloldalról tréningünkkel azt kívánjuk elérni, hogy a szervezetben akár a vezetői szinten, akár munkavállalói szinten bevonódjanak a munkatársak, akik jó hírét tudják vinni ennek a programnak. Másrészt lényeges az is, hogy ha megjelenik a szervezetben egy látássérült munkavállaló, akkor miként lehet őt segíteni, támogatni a hatékonyabb beilleszkedés érdekében.

További hatásként várjuk, hogy a fiatalok megszólításával az egyesület vonzóvá válik részükre és így be tudjuk őket vonni a szakmai munkába a szakterületüknek megfelelően. Ezáltal is látható, értékes tagjaivá válnak a közösségnek, és közben gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek.