A VGYKE tevékenységei és sikerei 2013-ban

VGYKE fotó

Hornyák Gáborné, a budapesti ügyfélszolgálat vezetője tájékoztatást adott az ügyfélszolgálat 2013-as tevékenységéről, melynek során több alapítvány pályázatainak kezelésével segítették a tagság támogatásokhoz jutását, összesen 3966 ügyfélkapcsolatot regisztráltak, illetve heti rendszerességgel megszerkesztették és kiküldték a VGYKE elektronikus hírlevelét.

Dézsi Katalin, a Louis Braille Támogató Szolgálat vezetője elmondta, hogy a szolgálat egyre nagyobb kihasználtsággal működik, egyre többen igénylik segítségüket akár napi szinten is, így 2013-ban ismét szükségessé vált a támogató szolgálat bővítése. Tájékoztatta a megjelenteket a szolgáltatások térítési díjairól, illetve arról, hogy az elmúlt évben is több hivatal ellenőrizte a szolgálat szakmai tevékenységét és pénzfelhasználását, mely ellenőrzések során apróbb hiányosságokat találtak, melyeket az egyesület pótolt. A Louis Braille Támogató Szolgálat jelenleg 62 személyt lát el, az éves szinten vállalt feladategységeket évek óta, így 2013-ban is jelentősen túlteljesítve.

Katona Zsuzsanna, a Láthatár Segédeszközbolt vezetője elmondta, hogy a 2012-es nyitás óta már közel 60 beszállítóval állnak kapcsolatban és ötszáznál is többféle terméket forgalmaznak, a bolt áruválasztéka folyamatosan bővül és a 2013-as év forgalma 4.000.000 Ft. felett volt. A bolt áruválasztékáról, akcióiról az egyesület honlapján és hírlevelében rendszeresen tájékoztatást adnak, illetve több közösségi rendezvényen is tartottak termékbemutatókat. Jó kapcsolatot alakítottak ki egy osztrák szervezettel, mely szintén működtet segédeszköz boltot, és melynek darts csapata 2014-ben Magyarországra látogat és a VGYKE-vel közös sporteseményt terveznek Budapesten 2014  nyarára.

Fodor Ágnes összefoglalta a kistérségi egyesületek tevékenységét; elmondta, hogy továbbra is minden kistérségi egyesület tart klubfoglalkozásokat havi vagy kéthavi rendszerességgel, továbbá mindenhol szerveznek kirándulásokat és érzékenyítő programokat, valamint minden kistérségben végeznek ügyfélszolgálati és információnyújtó tevékenységet is. Kiemelte a BULÁKE őszi jótékonysági koncertjét és életmód táborát, melyet már hét éve valósítanak meg és 2013-ban több, mint 60 résztvevőjük volt. A DATLE elődjeként számon tartott „Együtt könnyebb” klub 2013 novemberében nagyszabású közösségi programmal ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A DULÁTE nagy hangsúlyt fektet a fiatalság megszólítására, így önálló, zenés-táncos programokat és miskolctapolcai csapatépítést is szerveztek számukra 2013-ban.

Németh Orsolya, a szervezet alelnöke és szakmai vezetője, tájékoztatást nyújtott a VGYKE akadálymentesítéssel kapcsolatos tevékenységéről, melynek keretében az egyesület aktívan közreműködött az újonnan kialakítandó kormányablakok és a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek hivatalainak akadálymentes kialakításának előkészítésében. A VGYKE részt vett továbbá a 2014-2020-as tervezési időszak operatív programjainak társadalmi egyeztetésében, ennek során képviselve a vak és gyengénlátó emberek és szervezeteik szempontjait.

Az alelnök tájékoztatott a VGYKE felnőttképzési tevékenységéről is. A VGYKE 2013-ban elindította első felnőttképzési programját, a „Tudás és kompetencia 2.0” című TÁMOP-5.4.6.A-12/1-2013-0002 projektet közel 10.000.000 Ft EU-s támogatással, melyben hét fajta képzés keretében közel 190 fő vesz részt. A program 2014. június 30-ával zárul.

Németh Orsolya beszámolt továbbá az „A közösség lámpásai” TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0004 projektről, melybe 2013 januárjában 30 fő látássérült, megváltozott munkaképességű és a munkaerő-piacon egyéb okból hátrányos helyzetű résztvevőt vontak be. A projekt keretében ők közösségi mentor képzésen vettek részt, 2013 júniusától pedig a képzést sikeresen elvégzett 18 fő az együttműködést vállalt önkormányzatok működési területén szervezi a látássérült emberek helyi közösségeit a VGYKE alkalmazásában. A résztvevők folyamatos mentori támogatásban, szuper vízióban részesültek, illetve mediátor segítette munkájukat és beilleszkedésüket. A projekt megvalósítására a VGYKE közel 75 millió forint támogatást nyert el, a program 2014. március 31-ével zárult és jelenleg a záró elszámolás elkészítése van folyamatban. A projekt egyik legfőbb eredménye az összesen 14 mentorált látássérült közösség, melyek többsége teljesen újonnan jött létre, ezek közül is kiemelendő a szentendrei és ócsai klub. Járulékos eredményként az egyesület számos kerületi és települési önkormányzattal fűzte szorosabbá kapcsolatát, melyek egy része anyagilag is támogatja a projekt fenntartását.

Az alelnök röviden ismertette a frissen induló, pályázati forrásban egyelőre nem részesülő AC&DC programot, melynek célja a diplomás látássérült fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása, illetve az őket foglalkoztatni kívánó szervezetek szakmai támogatása.

Fodor Ágnes beszámolt a „Cserf-S” – Családi erőforrás segítő központ (TÁMOP-5.5.1.B-11/1-2012-0056) projekt előrehaladásáról és lezárásáról. A projekt 2012 augusztus és 2014 január között zajlott közel 37 millió forintos Eu-s támogatással. A projekt konzorciumvezetője a VGYKE, a konzorcium tagjai pedig a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete és a Jól-Lét Közhasznú Alapítvány volt és a program megvalósításán 11 munkatárs dolgozott. A központ létrehozása után 2013-ban történt a projekt keretében vállalt képzések, klubok, rendezvények megszervezése és lebonyolítása. A projekt integrált szemléletben, látássérült és látó érdeklődők számára egyaránt nyitott formában valósult meg. A támogatási időszak lezárásával az egyesület piaci alapon kívánja fenntartani a Cserf-S-t, egy jelképes térítési díjat kérve a szolgáltatásokért. Három klub a projekt lezárását követően is működik, illetve a Cserf-S projekt keretében kiképzett látássérült mentor-szülők hálózatát is befogadja a központ. A projekt eredményeiről a VGYKE honlapjáról letölthető és a Cserf-S központban is átvehető zárókiadvány nyújt részletes tájékoztatást.

A 2013-ban újra létrejött érzékenyítő csoport munkatársai, Miks-Rédai Csaba és Benke Richárd beszámolójukban elmondták, hogy az elmúlt évben számos óvodai és iskolai érzékenyítő program megszervezése mellett, jelen voltak nyilvános közösségi programokon, fesztiválokon is, illetve rendszeresen csatlakoztak a közösségi mentorok rendezvényeihez. Külön köszönetet mondtak Plank Lászlónak, aki az egyesület tagja és önkéntesként rendszeresen részt vesz a programokon, bemutatva a vakvezető kutyával történő közlekedést. A csoport tapasztalata, hogy míg kezdetben ők keresték meg programjaikkal az intézményeket, ma már hívják az óvodák és iskolák a csoportot, az érzékenyítő programok népszerűsége rohamosan nő.

Kérjük, 2014-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559

Közgyűlés a VGYKE-nél

Közgyűlés fotó 1

Az ülés kezdetekor a jelenléti ívek és a számlálás tanúsága szerint összesen 59 regisztrált tag volt jelen a Vakok Általános Iskolájának Nádor termében. Mivel a közgyűlés az előre meghirdetett 9 órai kezdéskor nem volt határozatképes, úgy azt az elnök a meghívóban előre rögzített fél órával későbbre hívta össze.

Elnöki köszöntő

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke köszöntötte a megjelent tagságot és kísérőiket, az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a szervezet munkatársait és önkénteseit. A jegyzőkönyv vezetésére Németh Orsolyát, hitelesítésére pedig Tajti Gábor és Puer Zoltán tagtársakat kérte fel, akik a megbízatást vállalták. A közgyűlés jegyzőkönyve hangfelvétel alapján készült, a szavazás pedig kézfelemeléssel történt. Felolvasásra került a meghívóban előre jelzett napirend, illetve közgyűlés egy perces néma felállással tisztelgett az elmúlt évben elhunyt tagtársak emléke előtt.

Közgyűlés fotó 2

A felügyelő bizottság 2013. évi jelentésének megismerése és elfogadása

2013-ban összesen két alkalommal üléseztek, melynek során vizsgálták az elnökség munkáját és a szervezet gazdálkodását, mely vizsgálatok során mindent rendben találtak. A bizottsághoz 2013-ban jogsértésről nem érkezett bejelentés, így további vizsgálatok folytatása nem vált szükségessé. A közhasznúsági jelentésének tervezetét megfelelőnek találtak, így azt a közgyűlésnek elfogadásra ajánlják.
Fodor Ágnes a felügyelő bizottság 2013. évi jelentését elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek, amit a megjelent tagok 57 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.

Közgyűlés fotó 3

 A 2013. évi közhasznúsági jelentés megismerése és elfogadása

Fodor Ágnes a 2013-as beszámoló felvezetéseként elmondta, hogy az előző évtől a közhasznúsági jelentést új formátumban kell elkészíteni és az Általános Nyomtatványkitöltő rendszeren keresztül kell benyújtani. Ez a beszámoló nem csak, hogy bonyolult és nehezen értelmezhető, de ráadásul nem is hozzáférhető a képernyőolvasót használó látássérültek számára. Erre tekintettel a vezetőség a 2013-as évről is készített Word formátumú szöveges szakmai beszámolót, mely honlapunkról letölthető, s melyet a közgyűlésen is ismertetett a vezetőség és a munkatársak.

Közgyűlés fotó 4

A VGYKE tevékenységei

Az elnök elmondta, hogy a VGYKE számos fórumon képviseli a látássérülteket, több tucat önkormányzattal, egyházi és civil szervezettel folytat együttműködést, szociális szolgáltatást nyújt (támogató szolgálat), segédeszköz boltot működtet, akkreditált intézményként felnőttképzési tevékenységet végez, szemléletformáló programokat szervez. Ezen felül EU finanszírozású innovatív projekteket tervez és valósít meg, közösségeket épít és közösségi programokat szervez, illetve rehabilitációs foglalkoztatóként közel 70 fő, többségében látássérült és más megváltozott munkaképességű személynek ad munkát. Az elnök és az alelnök rendszeresen tájékoztatja munkájáról az elnökséget és a felügyelő bizottságot olyan fajsúlyos kérdésekben, mint például az adó 1% bevétel felhasználása, éves munkaterv és költségvetés elfogadása, stb. az elnökség hoz döntéseket.

Közgyűlés fotó 5

Érdekvédelmi tevékenységek

Az elnök beszámolt az egyesület érdekvédelmi tevékenységéről is. Elmondta, hogy a VGYKE a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) tagjaként 2013-ban is igyekezett képviselni a hazai látássérült emberek érdekeit, melynek keretében nemzetközi konferenciákon is megjelent, például az Európai Parlamentben fiatal fogyatékos emberek számára szervezett tanulmányúton Dénes Dóra, az egyesület munkatársa és Németh Dávid látássérült informatikus képviselte a hazai látássérülteket. A FESZT 2013-as munkájában kiemelt szerepet szánt a fogyatékossággal élő nők speciális helyzetének feltárására és láthatóvá tételére.

Az egyesület 2015. évi tagdíjának meghatározása

Az elnökség a 2015-ös évre tagdíj emelést nem javasol, a javasolt tagsági díj továbbra is 3000 Ft., melyből egy korábbi közgyűlési döntés értelmében kedvezményt kapnak a 60 év feletti és a 18 év alatti tagok, számukra a kedvezményes tagdíj összege továbbra is 2000 Ft. lenne. A megjelent tagok részéről a tagsági díj összegére egyéb javaslat nem érkezett.