A VGYKE tanulmányi támogatás pályázata

A kép forrása: www.idesuss.hu
A VGYKE tanulmányi támogatás pályázata

Pályázati kiírás

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) elnöksége 15/2023. számú határozata értelmében tanulmányi támogatás pályázatot ír ki az egyesület tanulói részére. A pályázat keretösszege 200000- Ft, amely az MVGYOSZ-nek a VGYKE részére leosztott SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Egyesületünk ezen pályázattal azon diák tagjait kívánja támogatni, akik
általános vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják.

Pályázatot nyújthatnak be a VGYKE azon rendes tagjai, akik a 2023-as évre befizetett érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, illetve akik a 2023-as, valamint a 2024-es tagdíjat legkésőbb a pályázat benyújtásakor személyesen befizetik.

Pályázni kizárólag a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap határidőben történő benyújtásával lehet. Az űrlap mellé kötelező mellékletként csatolni szükséges egy, a pályázó aktív tanulói jogviszonyát igazoló iskolalátogatási igazolást.

A támogatási összeg egyszeri 10.000,- Ft.

A pályázati felhívás és adatlap 2023. október 13-tól letölthető a VGYKE honlapjáról, illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán.

VGYKE központi ügyfélszolgálat: 1141 Budapest, Szugló utca 81.

Telefon: (1) 384-5541 (1-es menüpont)

E-mail: ugyfel@vgyke.com

A pályázatok benyújtási határideje: a keretösszeg kimerüléséig folyamatos

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1590 Budapest, Zugló 1 Posta Pf. 119. Személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán, illetve elektronikus formában (Email-cím: ugyfel@vgyke.com). Az elektronikusan beérkező pályázatokra válaszlevelet küldünk, melyben értesítjük, hogy  pályázata beérkezett. A válaszlevelünk megküldése után tekintjük pályázatát benyújtottnak és értékelhetőnek. Az egyesület ügyfélszolgálati irodájában munkatársaink előzetes egyeztetés esetén rendelkezésükre állnak a pályázati adatlapok kitöltésében. A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki.

A pályázatok kifizetése a meghatározott keretösszeg felhasználásáig lehetséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatásban részesülő diákok listáját közzé tesszük a VGYKE honlapján és hírlevelében.

Budapest, 2023. október 9.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

#aliglátó #diák #gyengénlátó #iskolás #látássérült #pályázat #tanulmányitámogatás #vak #VGYKE

Egészségnap a Remetekertvárosi Általános Iskolában

 

2022. június 7.

A második kerületben lévő általános iskola egészségnapi rendezvényén 4 osztálynak tartottunk szemléletformáló előadást.

A diákokkal megbeszéltük a látássérültség fogalmát. Saját példánkon keresztül mutattuk be, hogyan éljük meg a mindennapi kihívásokat, akadályokat, amikkel szembesülünk.

A gyerekek kipróbálhatták, milyen bekötött szemmel közlekedni, megismerkedhettek a Braille írás alapjával, történetével. Megmutattuk, hogyan tudnak jól segíteni bizonyos helyzetekben.

A diákok a Braille-írással ismerkednek.

Vakvezető kutyáink mindig nagy érdeklődést váltanak ki a gyerekek és a tanárok körében, ez most is így volt, ezért szükséges elmondani, hogy ők fontos feladatot látnak el a látássérült gazdájuk mellett. Megbeszéltük, milyen szabályok vonatkoznak a vakvezető kutyákra, végül a nagy kutyasimi sem maradhatott el.

Mindig fontos feladatunknak tartjuk ezeket a foglalkozásokat, hogy a társadalom elfogadóbbá váljon a fogyatékossággal élő emberek felé.

Kiss Márta, Tanai Csaba
Közösségi civilszervezők

Pályázati kiírás

 

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE), elnöksége 13/2021. számú határozata értelmében tanulmányi támogatás pályázatot ír ki az egyesület kiskorú tanulói részére. A pályázat keretösszege 160.000,- Ft, amely az MVGYOSZ-nek a VGYKE részére leosztott SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Egyesületünk ezen pályázattal azon diák tagjait kívánja támogatni, akik
általános vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják.

A teljes felhívás és a pályázati adatlap az alábbi hivatkozásokra kattintva tölthető le:

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány 2019. évi pályázati felhívása

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a 2019. évben is pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 650.000,- Ft., amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény tanulója, a jó tanulmányi eredmény. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges.

A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

Az Alapítvány ezzel a pályázattal elsősorban a 18. év alatti azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.

A teljes pályázati felhívás és adatlap innen tölthető le.

A képen magyar bankjegyek láthatóak

A kép forrása: oroscafe.hu

Tájékoztatás a VGYKE 2018. évi tanulmányi támogatás pályázatának eredményéről

Összesen 14 általános és középiskolás diák tagtársunk nyújtotta be kérelmét az egyszeri 10.000,- Ft-os támogatási összeg iránt.

A pályázat keretösszege 200.000,- Ft volt, amely az MVGYOSZ-nek a VGYKE részére 2018. évben leosztott SZJA 1%-os támogatási keretéből került finanszírozásra.

A felhasználható keretösszeg mennyisége lehetővé tette, hogy minden kérelmezőt támogatásban tudjunk részesíteni.
Az alább felsorolt tagjaink részesülhettek támogatásban:

Csényi Márk, Csóti Renáta Csilla, Dávid Ádám, Fehér Ferenc, Foki Nikolett, Götl Dominik, Horváth Dorka, Horváth Virág, Kerbel Péter, Kovács Róbert, Maszlag Mihály, Molnár Dávid, Orsós Henrik Sándor, T.Nagy Anna.

A pályázaton résztvevőknek ezúton is gratulálunk!

A képen egy iskolai tantermi tábla látható

A kép forrása: https://thetomatos.com

Diákpályázat

kép

Az ösztöndíj célja, hogy az állandó zuglói lakóhellyel rendelkező – bejelentett – és életvitelszerűen a kerületben élő szociálisan rászoruló családok jól tanuló gyermeke(i) támogatása érdekében egyszeri támogatást – tanulmányi ösztöndíjat –  nyújtson:

• egyrészt a 7.-8. osztályos diákok számára, alapfokú tanulmányaik sikeres befejezéséhez, valamint középfokú tanulmányaikra való felkészülésükhöz,

• másrészt a 11.-12. évfolyamos diákok részére, középfokú tanulmányaik sikeres befejezéséhez, felsőfokú tanulmányaikra való felkészülésükhöz.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

• az előző tanév tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 7.-8. osztályosoknál 4,50 vagy fölötti, 11.-12. évfolyamosoknál 4 vagy fölötti

• egy háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (85.500 Ft)

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

a) a pályázóval egy háztartásban élő(k) jövedelemigazolása(i),(bővebben pályázati adatlap tájékoztatója)
b)  iskolalátogatási igazolás,
c) a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat,

d) lakcímkártya másolata.

Az ösztöndíj összege a 2016/2017. tanévre: 100.000 Ft, mely egy összegben kerül kifizetésre.

Ösztöndíjban – általános valamint középiskolások esetén is – 30-30 fő  részesülhet.

A pályázat benyújtásának módja a pályázati adatlap kitöltése, valamint az adatlapon meghatározott mellékletek csatolása.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető cikkünk alján, továbbá  a http://zugloiakegymasert.hu/ honlap ‘Pályázatok’ almenüből, vagy átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)

A pályázat 1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes postai úton a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad u. 2 címre megküldhető legkésőbb 2016. szeptember 15-ig.

Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az a pályázat, mely

·         határidőn túl érkezett,

·         adatlapja hiányosan lett kitöltve,

·         illetve a kért dokumentumok csatolását nem tartalmazza

értékelés nélkül elutasításra kerül.

A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ  7.-8. osztály vagy 11.-12. évfolyam

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető a 872-9-296-os telefonszámon.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 7.-8. osztály

Pályázati adatlap 11.-12. évfolyam

Vakvezető kutyája miatt egyetlen pécsi kollégium sem fogadja a látássérült diáklányt

Kép forrása: mindenamikutya.hu

Kép forrása: mindenamikutya.hu

Arra hivatkozva, hogy kutyával nem jöhet, egyetlen bentlakásos intézetben sem fogadják, pedig törvény szerint ezt egyetlen intézmény sem engedhetné meg magának.

Alexa hegedűművésznek tanul, és nemrég felvételt nyert a Pécsi Művészeti Gimnázium 13. évfolyamára. Mivel nem helyi lakos, szállásra van szüksége a városban, de egyelőre nem talált magának. Kollégiumban nem fogadják, így most olcsó albérletet, szobát vagy lakást keres. Üzenetét, kérését egy ismerőse osztotta meg Facebook-oldalán:

“(…) Látássérült vagyok, vakvezető kutyával közlekedem, aki profin képzett és maximálisan jól nevelt. A kollégium keresés során viszont ez problémát okozott, minden helyen elutasítottak többnyire azzal az indokkal, hogy a kutyát nem vihetem be, holott jogszabály vonatkozik arra, hogy a lakosság számára is nyitva álló minden területre, intézménybe bemehet, hiszen így tudja megfelelően végezni a feladatát.”

A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola honlapja, és Fahéj kutya saját Facebook-blogja szerint egyébként Alexa és kutyája összeszokott párost alkotnak.

Forrás: 444

Ragadj billentyűzetet és nyerj!

Kép forrása: dreamstime.com

Kép forrása: dreamstime.com

Ragadj billentyűzetet és nyerj!

Megkezdődött a tavaszi szünet, és tele vagy programmal, teendővel? Alig várod, hogy barátaiddal együtt lehess, és elmondhasd, hogy „Tudjátok, amikor a JAWS-szal elolvastam azt az iszonyú hosszú könyvet, és azt mondta a JAWS azon a kedves hangján, hogy vége, akkor…” Vagy inkább arról beszélnél, hogy „Nem fogjátok kitalálni, miért késtem múltkor az angolóráról? Azért, mert meghallgattam a JAWS előadásában, valódi brit angol kiejtéssel, hogy mit írt a levelezőtársam”. Vannak ehhez hasonló vicces, kedves, személyes történeteid?

Mondd el ezeket nekünk is!

Nyeremény is jár mindezért? Még szép, hogy jár! A pályázat kategória-győztesei értékes, diákokra szabott ajándékokat kapnak? Mik ezek? Színvonalas hangoskönyvek, amelyeket mindig is el szerettél volna olvasni. Mikrofonos és sztereó fejhallgatók, amelyekkel te leszel a legmenőbb, amikor a barátaiddal beszélgetsz az interneten. Narrált DVD-k, amelyeket elvihetsz a következő filmklubotokra. Vagy igen, még az is előfordulhat, hogy te leszel a Németországba szervezett nyári ICC tábor magyar résztvevője?

Hogyan nyerheted meg e díjak egyikét? Olvasd el a pályázati felhívásunkat és töltsd ki az adatlapot, juttasd el hozzánk a pályaművedet!

Várjuk az írásodat! Nem sok időd van a beküldésére! Április 7-én lejár a pályázati határidő, tehát ragadj billentyűzetet mielőbb!

Infoalap

Tavaszi érzékenyítő program Budaörsön

tavaszi érzékenyítő fotó 1tavaszi érzékenyítő fotó 2

A rendezvénynek a Városi Ifjúsági Klub adott otthont, amelyen a helyi Herman Ottó Általános Iskola, a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola és a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola harmadik osztályos diákjai vettek részt kísérőikkel.

A színházteremben teljes sötétség honolt, ami sokkal hatékonyabb és intenzívebb élményt nyújtott annál, mint ha csak szemkötőt használnának volna a gyerekek. Kizárta a „csalás” és a kitekintgetés lehetőségét.

Megérkezéskor üdvözlés gyanánt az egyesületről, illetve a programról kaptak rövid, de hasznos információt a diákok, majd az osztályokból négy csoportot alakítottak ki. A tanulókat a BULÁKÉ látássérült csoportvezetői fogadták, továbbá a helyi közösségi mentor is bekapcsolódott a munkába. Az előtérben és az udvaron a következő helyszíneket, állomásokat járták be:

tavaszi érzékenyítő fotó 3tavaszi érzékenyítő fotó 4

Innen a sötét terembe vezetett az út, ahol a diákok különböző játékos, tanulási szituációk segítségével ismerkedtek meg a látássérültek mindennapi életével, világával. Kipróbálhatták, hogy milyen érzés, ha csak négy érzékszervüket használják, a látásukat nem. Először a „konyhában” látták őket vendégül, ahol kóstolás és szaglás által az ízek és illatok világát fedezhették fel. A következő állomáson, a „boltban” a tapintásé volt a főszerep; a kis kezeknek valódi gyümölcsöket, zöldségeket, üdítőket, tésztákat, konzerveket, tisztálkodó szereket és sok más élelmiszert kellett felismerniük. A harmadik helyszín egy erdő volt, igazi erdei talajjal, élő, cserepes kis fával, a fejek felett zizegő levelekkel, ágakkal. Itt az ügyességüket, a tájékozódási képességüket és a csoportkohéziót fejleszthették, hiszen a feladat az volt, hogy az erdőben eldobált „szemetet” közösen szedjék össze és gyűjtsék egy zsákba. Az utolsó állomáson a csörgőlabda segítségével a látássérültek sportolási lehetőségeivel találkozhattak.

A tartalmas, sok tanulási helyzetet adó másfél órát egy összegző, megerősítő beszélgetés zárta, amin a gyerekek a felmerülő kérdésekre is választ kaptak, s ezáltal tudásukat gyarapítva léphettek ki a napvilágra.