Ne tartsa meg az állam a civilek egy százalékát!

A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) azt kéri az országgyűlési képviselőktől -, pártállástól függetlenül -,  hogy dolgozzanak ki törvényjavaslatot a személyi jövedelemadóból felajánlható 1+1 százalékok maradéktalan eljuttatása érdekében a támogatandó közhasznú szervezetek és egyházak részére. Javaslatunk szerint a törvénymódosításnak arról kell szólnia, hogy azt a pénzt, amiről az adózók nem rendelkeztek, osszák fel a beérkezett felajánlások arányában a megjelölt szervezetek között.

Sajnos, az adófizetők mintegy fele mindeddig nem élt az egy százalékok felajánlásának lehetőségével, így a civil szféra minden évben sok milliárd forinttól esett el. A NAV honlapján rendelkezésre álló adatok alapján  2009-2011. években összesen 40,28 milliárd forintról nem rendelkeztek az adózók. Akik elfelejtkeznek erről, talán nem tudják, hogy ez nekik semmibe sem kerül, mindössze arról van szó, hogy a befizetendő személyi jövedelemadójuk egy-egy százalékát az állam mely szervezethez irányítsa. Akik ezt nem teszik meg, azok felajánlható pénze befolyik az állami büdzsébe – évente 11-16 milliárd forint -, s a civil szervezetek és egyházak számára elvész. Ezen a problémán a törvényalkotók segíthetnének azzal, ha úgy módosítanák az ide vonatkozó jogszabályt, hogy azt a pénzt, amiről az adózók nem rendelkeztek, az állam ossza fel a beérkezett felajánlások arányában a megjelölt szervezetek között.

Javasoljuk, hogy a választási kampányban a pártok karolják fel ezt a javaslatot, és a civil szervezetek támogatásának ezt a formáját emeljék be választási programjukba!

Ugyanakkor egyesületünk üdvözli a kormány azon törekvését, hogy a civil szervezetek pénzügyi átláthatóságának és ellenőrzésének érdekében további intézkedéseket tervez. A korrektül működő közhasznú szervezeteknek elemi érdeke, hogy a csalárd tevékenységet folytató egyesületeket és alapítványokat az államapparátus és a bűnüldöző szervek szűrjék ki és óvják meg a tisztességes szervezetekről alkotott képet az adózó állampolgárok előtt.

Amíg a fenti javaslatunk megvalósulhat, egyesületünk addig is arra kéri Önt, hogy adója egy százalékát ajánlják fel egyesületünk részére, hogy folytatni tudjuk a látássérültek érdekében kifejtett erőfeszítéseinket, fenn tudjuk tartani sokrétű szolgáltatásainkat.

Adószámunk: 18185030-1-42

Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559

A VGYKE az elmúlt években is jelentős forrásokhoz jutott a felajánlott egy százalékokból. E pénz felhasználásáról évről, évre beszámoltunk. Jelentéseink a

www.vgyke.com/a-szervezet/kozerdeku-adatok/  címen elérhetők.

Kérjük, hogy bevallása elkészítésekor szánja ránk azt az egy percet, amibe a felajánlásáról szóló nyilatkozat kitöltése kerül, és támogassa ilyen módon a VGYKE tevékenységét. Aki papír-alapú bevallást készít, a NAV-tól kapott borítékban megtalálja az 1+1 százalékról szóló nyilatkozatot, aki interneten készíti el a bevallását, még egyszerűbben rendelkezhet.

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években felajánlásukkal támogatták tevékenységünket, és ilyen módon hozzájárultak a látássérülteknek nyújtott szolgáltatásaink fenntartásához, fejlesztéséhez!

Budapest, 2014. 02. 17.

Fodor Ágnes elnök,

Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete

Kérjük, 2014-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559