Stratégiai célok 12 pontban

kép forrása: users.atw.hu

I. Tevékenység alapú stratégiai tématerületek

1. Közösségépítés, közösségfejlesztés

Cél a VGYKE közösségi mentorokat foglalkoztató “Lámpás” programjában elért eredmények fenntartása, a korábban létrejött közösségek működésének támogatása és önfenntartóvá válásuk elősegítése, illetve folyamatosan új közösségek szervezése és beindítása.

2. Tagtoborzás, látássérült személyek felkutatása

Cél az egyesület taglétszámának stabilizálása, később növelése. A látássérült személyek felkutatása révén növelhetővé válik a közösséghez tartozó, rehabilitációs és segítő szolgáltatásokban, információkban részesülő vak és gyengénlátó személyek száma és aránya.

3. Aktív korú látássérült személyek képzése és foglalkoztatása

Cél a munkaképes korú látássérült személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása elsősorban képzettségi szintjük és kompetenciáik fejlesztését támogató programok kidolgozása és megvalósítása révén.

4. Időskorú látássérült személyek támogatása

Cél a tagság jelentős hányadát kitevő idős, 65 év feletti látássérült személyek speciális igényeinek feltárása és kielégítése, társadalmi és egyesületi részvételük erősítése.

5. Látássérült emberek és családtagjaik szociális segítése

Cél a gyakran rossz szociális helyzetben élő látássérült személyek támogatása, mely folyamatok során közvetlen környezetük, a család sem hagyható figyelmen kívül, az életminőség javításához ugyanis az ő állapotuk javítása és hatékony közreműködésük is elengedhetetlen.

6. A látássérült emberek számára akadálymentes fizikai és infókommunikációs környezet kialakítása

Cél a látássérült emberek lakókörnyezetének és az őket körülvevő infókommunikációs rendszerek hozzáférhetővé tételének szakmai és érdekvédelmi támogatása elsősorban a helyi közösségek érdekérvényesítő és lobbierejére építve.

7. Segédeszközök felkutatása és hozzáférhetőségük biztosítása

Cél a látássérült személyek segédeszköz ellátottságának javítása, megfizethető és jó minőségű eszközök forgalmazása, az eszközök beszerzését támogató pályázati rendszer működtetése és erre a célra források elkülönítése, a Láthatár Segédeszközbolt forgalmának növelése.

8. A gyengénlátó emberek helyzetének feltárása, javítása.

Cél az önállóan rend szerint nem definiált és nem támogatott csoportot jelentő, a vakokhoz képest jelentősen eltérő igényekkel rendelkező gyengénlátó emberek konkrét problémáinak, szükségleteinek feltárása és azokra tudatosan reagáló szolgáltatási elemek kidolgozása.

II. Horizontális stratégiai tématerületek

9. A szervezeti kommunikáció fejlesztése, társadalmi szemléletformálás

Cél az egyesület részéről egységes, tervezett és tudatos kommunikációs stratégia kialakítása, mellyel a VGYKE egyúttal pozitív irányban alakítja a vak és gyengénlátó emberekkel kapcsolatos társadalmi szemléletet is.

10. Önkéntesek bevonása

Cél az egyesülettel szoros kapcsolatban álló önkéntes bázis létrehozása, mely sokoldalú segítséget képes nyújtani mind a VGYKE működésében, mind a tagság egyéni igényeinek közvetlen kielégítésében.

11. Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés

Cél a látássérültségük mellett gyakran egyéb krónikus betegséggel küzdő, állapotukból kifolyólag mozgásszegény életmódot élő, szociális helyzetük okán gyakran egészségtelenül táplálkozó és önismereti hiányosságokkal, pszichés problémákkal küzdő tagság egészségtudatosságának fejlesztése, az egészséges életmóddal kapcsolatosan számukra is hozzáférhetővé tett információkkal való ellátása és részükre egészségmegőrzést támogató programokon való részvétel lehetőségének biztosítása.

12. Az egyesület forrásteremtő képességének fejlesztése

Cél a VGYKE több lábon álló finanszírozásának fenntartása és anyagi biztonságának megerősítése, a szabadon felhasználható bevételek arányának és mértékének növelése.

A részletes stratégiai tájékoztató letölthető az alábbi linken.

Megújult a VGYKE stratégiai terve – döntött az elnökség

Az elnökségi megbeszélésen részt vett Fodor Ágnes – elnök, Mészáros Ágnes – alelnök, Kiss János – elnökségi tag, Veres Katalin – elnökségi tag, Moldován Eszter – elnökségi póttag és Tajti Gábor – elnökségi póttag.

kép forrása: www.viraheinz.pitt.edu

kép forrása: www.viraheinz.pitt.edu

A VGYKE 2014-ben ünnepelte megalakulásának10. évfordulóját, 2015 januárjában pedig 10 éve volt annak, hogy az egyesület hivatalosan is megkezdte működését. A kezdetben kizárólag önkéntesek által működtetett egyesületnek 2015-ben már több mint 80 főnyi munkavállalói létszáma volt, éves költségvetése a kezdeti néhány százezer forintról mára 100 millió fölé emelkedett. Az egyesület a látássérült ügy területén a szakmában és az érintettek között is az egyik legismertebb szervezetté vált, az érdekvédelem és a szolgáltatások fejlesztése területén számos szakmai sikert ért el.

Az ülésen az elnökség tagjai a közösen kidolgozott stratégiai tématerületek alapján meghatározták saját felelősségi köreiket és elkészítették programjukat a 2015-2019. közötti időszakra. A stratégiai célok pontos kialakítását és a felelősségi körök leosztását a VGYKE 2015 januárjától főállásban alkalmazott belső szervezetfejlesztő tanácsadója támogatta.

Mivel az elnökséget is látássérült emberek alkotják, elmondható, hogy sorstársak dolgoznak a sorstársaikért. A VGYKE elnökségének tagjai híd szerepet töltenek be az egyesület, a világ és a szervezet tagsága között.

Az eredményes elnökségi ülés egy finom ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

A részletes stratégiai dokumentum az alábbi linken olvasható. Az egyes célkitűzésekhez szívesen fogadjuk tagjaink véleményét, igényeiket, melyeket várunk az info@vgyke.com e-mail címre!

 

Ivanova Daniela

Meghívó!

Kép forrása: www.ourcatherder.com

Kép forrása: www.ourcatherder.com

Időpontja: 2016. március 10. 10.00 órától 13.00 óráig

Helyszín: 1146 Bp. Hermina u. 57. Cserf-S Központ

 

Napirendi pontok:

  1. A VGYKE 2016. április 22-i éves közgyűlésének előkészítése, a meghívó és a napirend elfogadása
  2. A VGYKE esélyegyenlőségi tervének éves értékelése
  3. A VGYKE éves rehabilitációs szakmai programjának értékelése
  4. A VGYKE rövid és hosszútávú stratégiai céljai, elkészült a stratégiai dokumentum
  5. A VGYKE baba pályázatára beérkezett pályaművek értékelése, a nyertes kabalababa kiválasztása
  6. Adó 1%-os kampány idén
  7. Aktuális ügyek,  FESZT programok, benyújtás előtt álló pályázatok, EFOP, civilpályázatok, TESCO, Cibbank, egyéb  programok

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Üdvözlettel:

Fodor Ágnes

     elnök