Élet látássérültként Rákosmentén

A Rákosmentén élő látássérülteknek nyújt egyfajta kapcsolódást KRAYNÉ FARAGÓ ZSUZSA és ACSAY PÉTER lámpás, akik a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületénél (VGYKE) dolgoznak már évek óta közösségi civilszervezőként.

Magát a lámpás szerveződést 2013 őszén indította el az egyesület, amely Rákosmentén kezdetektől meg is valósult.

Szerepüknek tekinthető, ahogy az egyik lámpás, Zsuzsa fogalmaz, hogy az egyesület meghosszabbított kezeként működjenek. Rendszerint ügyes-bajos dolgokban segítenek látássérült társaiknak. Egyfajta szócsőként működnek, hiszen sok tagnak nincs internetes elérhetősége, így telefonon adnak hírt az aktuális lehetőségekről-programokról.

Gyakran jelentik be közlekedési lámpák hibás működését, és ilyenkor a lámpások felveszik a kapcsolatot a Budapest Közút Forgalomirányítás diszpécserével, és jelzik a hibát.

Minden hónap 1. keddjén klubdélutánt tartanak a Rákoshegyi Közösségi Házban, 14:00 és 16:30 között. De a vírushelyzet miatt csak online klubok szervezésére és lebonyolítására van lehetőség a „Rákosmente közösség lámpásai, mentorai” (lampas17) Facebook oldalán. Sokféle programot szerveznek: kirándulásokat, kulturális programokat, valamint különféle kiállításokra is ellátogatnak kollektíven a tagokkal.

Tagok a Tutanhamon múmiája mellett

Rákosmentén aktív élet folyik a látássérültek szempontjából. A klubnak jelenleg 45 fő az aktív taglétszáma.

A reménysugár klub és a rákosmenti Lámpás Klub tagjai az asztal körül ülnek.

Zsuzsa és Péter nagyon büszke arra, hogy egy nagyon jó kis közösséget sikerült összehozniuk. Szinte családias a viszony a tagokkal. A karantén helyzet ellenére is erősödtek a kapcsolatok. Úgy gondolják, hogy a legfontosabb a bizalom kiépítése. Eredményeik közé lehet sorolni, hogy sikerült 2016-ban közlekedést segítő távirányítókat kiosztani a kerületben élő látássérültek között.

A fehér bot világnapja alkalmából évek óta októberben nagyszabású ünnepségeket rendeznek, 60-80 fő meghívásával, mindez szerepel a helyi esélyegyenlőségi programban is. A 2020-as évben az ünnepség lebonyolítására a vírus miatt nem volt lehetőség. Így a VGYKE Elnök asszonya, Fodor Ágnes kérvényezte az önkormányzatoktól, hogy az erre fordított összeget had költhessék el életvitelt megkönnyítő segédeszközökre, ami meg is valósult. 34 tag részesült így támogatásban. Kaptak többek között beszélő személymérleget, asztali ledlámpát, valamint nagyítót.

Az önkormányzati választások óta sikerült szoros kapcsolatot kialakítani a területért felelős új alpolgármesterrel, Dr. Füzesi Péterrel, aki tavaly 2 alkalommal is megtisztelte jelenlétével a klubdélutánt. Jenei Mónika esélyegyenlőségi referenssel vannak a legszorosabb kapcsolatban, ő szervezi a HEP (Helyi Esélyegyenlőségi Program) munkáját.

Zsuzsa és Péter egyaránt benne vannak a Rákosmente Erőforrás Bizottság munkájában is, részt szoktak venni a szociális kerekasztal ülésein. Általánosságban a képviselők ismerik őket, mert az Elnök asszony és az adminisztráció vezetője a lámpásokkal együtt mindig részt vesz azokon a testületi üléseken, ahol a képviselők a támogatásokról döntenek. Akadálymentesítési kérdésekben kikérik a véleményüket.

A képen a 2018. februári önkormányzati ülés képe látható, ahol a VGYKE támogatásáról döntöttek

Rákosmente Önkormányzata „A közösség lámpásai” projekt eredményeinek fenntartása és továbbfejlesztése érdekében évente együttműködési megállapodást köt a VGYKE-vel. Az önkormányzat támogatási szerződés keretében anyagilag is támogatja a közösségi mentorok tovább foglalkoztatását és a program folytatását. A jelenleg dolgozó közösségi mentorok – akik megváltozott munkaképességű, részben látássérült emberek – a VGYKE főállású munkatársai. A szervezet munkatársai 2014-től érzékenyítő foglalkozásokat tartanak Rákosmente valamennyi óvodájában. 2019-től részt vesznek az iskolai komplex érzékenyítő mintaprogramban is. Az érzékenyítés kibővítése, a fogyatékossággal élő emberek elfogadottságának növelése érdekében az Önkormányzat további együttműködést kezdeményezett több országos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezettel, éves szerződések keretében. Az együttműködési megállapodások révén az országos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetek képviselői – a Kelet-Pesti Tankerület előzetes hozzájárulásával és támogatásával – a tavaszi iskolai félévben havi rendszerességgel látogatnak el a megjelölt öt intézménybe (általános, illetve középiskolába), ahol két tanóra időkeretében ismertetik a különféle akadályozottsággal élők problémáit, fontosabb ismérveit és játékos, interaktív formában érzékenyítik a tanulókat. Rákosmente Önkormányzata 2015-től minden évben támogatási szerződés keretében támogatja a VGYKE projektjét.

Az egyik vendég egy érzékenyítős játékot próbál ki a családi napon a Piroska Óvodában

Rákosmente Önkormányzata folyamatosan segítséget nyújt a kerületben fogyatékossággal élő lakók részére. Az érdekvédelmi szervezetekkel kötött megállapodások keretében rendszeres a segítségnyújtás, a szervezetek számára folyamatosan biztosítanak támogatási lehetőségeket. A városvezetés kiemelt feladatának tekinti a kerületben élők egészségügyi alapellátásának, illetve a járóbeteg szakellátásnak a fejlesztését. 2021-ben megkezdődik a Ferihegyi úti szakrendelő bővítése, korszerűsítése. Fontos cél volt, hogy az eddig négy telephelyen működő szakrendelő egy helyen fogadhassa a rákosmentieket. A felújított épületben bővülni fog a szakrendelési profil. Az akadálymentesítés Rákosmente kerületének intézményeiben folyamatos.

Rákosmente területe látássérültként élhető, bár Zsuzsa és Péter elmondása szerint több beszélő futártáblára és jelzőlámpára lenne szükség. A BKK honlapján megtekinthető egy lista, hogy mely kereszteződések vannak meghangosítva, ezek az alábbiak: Pesti út–Kis utca, Pesti út 149. gyalogosátkelő, Péceli út–Battonya utca, Bakancsos utca–Táncsics utca– Széchenyi utca. Ez a 4 meghangosított jelzőlámpa beszélő, és távirányítóval lehet csak működésbe hozni. Az esetleges hibás közlekedési lámpát a jarokelo.hu oldalon is jelezhetik a látássérült személyek. Az információáramlás tehát folyamatos, és az igények cseréje a kerületi képviselők és a látássérültek között. Az évek során a járműveket korszerűekre cserélték, és szinte mindegyik alacsonypadlós. Péter, aki már maga is évek óta a kerületben él, azt mondta, hogy jó itt élni, hiszen nyugodt, családias a környezet, az emberek pedig segítőkészek a látássérültekkel.

A képen egy működő FUTÁR-tábla látható

Nagy Fruzsina

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséghez csatlakozott a FESZT

Kép forrása: uzletasszony.info

Kép forrása: uzletasszony.info

Ez évtől a Fogyatékossággal Élők Szervezeteinek Tanácsa is csatlakozik a Női Érdek Szövetséghez, ezen  keresztül kívánja előmozdítani a fogyatékossággal élő nők érdekképviseletét és érdekérvényesítését. Nagyon fontos, hogy ebben a Szövetségben is megjelenjenek a fogyatékossággal élő nők, és képviselni tudják a „Semmit rólunk nélkülünk!” elvét. Ezt a témát személyesen is nagyon fontos ügyemnek érzem, éppen ezért a VGYKE már múlt évben elkezdte a látássérült nőkből álló aktivista közösség megszervezését, akik a női érdek programjain és rendezvényein képviselhetik sorstársaikat – hangsúlyozta Fodor Ágnes.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) 2003-ban alakult. A Szövetség célja a nőszervezetek, a nők esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, érdekképviseletük és érdekvédelmük ellátása. A szervezet célja továbbá a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítása, fellépés a nők elleni diszkrimináció minden formájával szemben, valamint a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén. A Női Érdek az Európai Női Lobbi (European Women’s Lobby, EWL) nemzeti koordinációs szerepet betöltő tagszervezete. Az EWL a nők jogaival, a nők és férfiak egyenlőségével foglalkozó legnagyobb ernyőszervezet az EU-ban: több mint 2000 szervezetet képvisel. Az EWL tagság által a Női Érdek nemzetközi színtéren a magyar nőjogi szervezetek érdekképviseletét látja el, míg itthon az európai szinten felmerülő, Magyarországot is érintő nőjogi ügyeket jeleníti meg, vállalja fel.

Főbb tevékenységei:

Kapacitásépítés és- bővítés, együttműködések kiépítése: a Női Érdek tagszervezetek szakmai tapasztalatainak és szaktudásának összegyűjtése, a tagszervezetek megerősítése; együttműködések kialakítása, stratégiai partnerség kiépítése a Női Érdek tagságán kívüli civil és egyéb szervezetekkel.

A jogalkotás és szakpolitikák monitorozása: a nemzetközi emberi jogi kötelezettségek hazai végrehajtásának monitorozása, egyebek mellett az ENSZ nők elleni diszkriminációval foglalkozó CEDAW Egyezménye alapján; jogalkotási, szakpolitikai elemzések, jelentések készítése és javaslatok kidolgozása.

Szakmai tudatosság-növelés: az EWL szakmai dokumentumainak lefordítása és terjesztése; a hazai releváns jogi és szakpolitikai elemzések és javaslatok terjesztése; szakmai események, tréningek szervezése a különböző szakemberek nemek egyenlőségével kapcsolatos tudatosságának növelésére.

A közvélemény tájékoztatása: a nemek egyenlősége témájának beemelése a köztudatba, sajtókapcsolatok építése, médiatréningek szervezése, a nemek egyenlőségéről szóló közösségi médiakampányok lebonyolítása.

A VGYKE 2016-ban is folytatja a látássérült női csoport megszervezését és várja azon vak, aliglátó és gyengénlátó asszonyok lányok jelentkezését akik aktivistaként szívesen segítenék a szervezet ezen tevékenységét!

Ivanova Daniela

Újbudai programjaink

Kép mentése: sportagvalaszto.hu

Kép mentése: sportagvalaszto.hu

Hogyan képviseljük érdekeinket?

A XI. kerületi klub sok szeretettel meghív minden érdeklődőt egy érdekvédelemmel, érdekérvényesítéssel kapcsolatos beszélgetésre. Azt fogjuk egy érdekérvényesítésben jártas meglepetésvendéggel körbejárni, hogy miként lehet egyéni, és közös érdekeinkért hatékonyan küzdeni. Érdemes -e egyáltalán vállalni a konfliktusokat? Vannak -e olyan praktikák, amelyek segítségével a másik fél azonnal megnyerhető az együttműködésre? Hogyan érdemes egy érdekérvényesítésbe belekezdeni, és hogyan nem?

A beszélgetés július 7-én, kedden lesz a XI. kerület, Etele út 55-ben, a Budapesti Művelődési Központ épületében, a földszint 21-es termében. A terem a főbejárattól balra van a lépcső után, a folyosó legvégén. A program 14 óra 5 perckor kezdődik és körülbelül 15 óra 45 percig tart.

Sakkdélután Újbudán

Sok szeretettel meghívjuk minden sakkot kedvelő, beszélgetni és játszani szerető tagtársunkat, továbbá családtagjaikat, barátaikat egy újbudai sakkdélutánra! A XI. kerületi klub vendége lesz Héra Imre, nemzetközi nagymester, többszörös bajnok. A programon rendelkezésre áll majd akadálymentes sakk, ezért aki csak szeretne, annak lehetősége lesz játszani. Azokat is szívesen látjuk, akik csak egy érdekes beszélgetésre vágynak, miközben finomat sütizünk.

A sakkdélután július 9-én, csütörtökön lesz a Mu Színház kávézójában. Az épület annyiban nem akadálymentes, hogy 6 lépcsőn keresztül lehet bejutni az utcáról. A Mu Színház az Újbuda-központnál található meg, a 4-es villamos végállomásánál, a református templom melletti első mellékutcában. A pontos cím: XI. Kőrösy József utca 17. A kávézó a főbejárattal közvetlenül szemben található. A program 14 óra 5 perckor kezdődik és körülbelül 15 óra 45 percig tart.

Mindenkit sok szeretettel várunk mindkét programra!

Bármilyen kérdéssel a lampas.ujbuda@gmail.com email-címen vagy a 0670-984-1745 számon lehet érdeklődni.

Érdekképviseleti és szakmai munkáink 2014-ben

fotó1

A tavaly májusi tisztújítás során a FESZT elnöke Földesiné Szöllősi Erzsébet lett, alelnökei pedig Gyene Piroska és Fodor Ágnes. Az egyesület folyamatosan részt vesz a szakma fórumain, bizottsági ülésein, illetve az MVGYOSZ közgyűlésén, valamint elnökségében.

fotó2

Mészáros Ágnes, az egyesület új alelnöke, Eleki Abigéllel együtt a VGYKE közösségszervezéssel kapcsolatos szolgáltatásait irányítják. Ágnes elmondta, hogy az eddigiek mellett elkezdődött a közösségszervezés a III. és a XV. kerületeiben, sőt, indul a munka a VII. és a XI. kerületben is. Az elmúlt években az egyesület több mint 70 millió forintot fordított a közösségi mentorok tevékenységére, és sok munkatárs a helyi közösségek tagjai közül került ki.

fotó3

Az érzékenyítő csoport munkájáról Miks Csaba számolt be. A csoport mostanra elérte, hogy nem nekik kell keresniük az intézményeket, hanem hozzájuk érkeznek a megkeresések, továbbá nagy örömükre sok a visszatérő felkérés. Ezekben a programokban együtt dolgoznak a közösségi mentorokkal is.

fotó4

Veres Katalin – aki januártól az ügyfélszolgálat vezetője – beszámolt annak 2014-es tevékenységéről. 2015 januárjától átalakult az ügyfélszolgálat: több munkatárs dolgozik osztott munkakörben, és az ügyfélszolgálati szolgáltatások mellett érzékenyítő, közösségi mentori feladatokat is ellátnak, továbbá új ügyfélszolgálatos munkatársat is köszönthettek köreikben. Katalin mesélt a Látássérült mentor-szülő hálózat működéséről is, melynek keretében az FSZK támogatásával kapcsolatteremtő workshopokat szerveznek más fogyatékosügyi szülői hálózatokkal.

fotó5

A Láthatár segédeszközbolt vezetője Katona Zsuzsanna úgy fogalmazott: „2014-ben is azon dolgoztunk, hogy a látássérült vagy látó érdeklődők és vásárlók udvarias, sokoldalú és megfelelő információt kapjanak az életvitelüket és mindennapjaikat megkönnyítő segédeszközökről, a kiegészítő termékekről valamint az eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokról. A tavalyi évben 60 beszállítótól, közel 500 terméket kínáltunk a kedves érdeklődőknek és vásárlóknak. A bolt éves forgalma 3.300.000Ft , vásárlóink száma közel 500 fő volt. Terveink a jövőre nézve, hogy a speciális eszközöket minél kedvezőbb áron tudjuk beszerezni és értékesíteni.”

fotó6

A Louis Braille Támogató Szolgálat tevékenységéről Dézsi Katalin szolgálatvezető tájékoztatott. A szolgálat gondozottjainak száma 74 fő, sokan rendszeres segítséget kérnek, tavaly pedig több mint 5000 feladategységet teljesítettek. A szolgáltatási díjak 2015-ben sem változtak.

fotó7

Kis Gáborné 2015 januárjától a szolgáltatások vezetését végzi, így a gyógy -és frissítő masszázs szolgáltatásról számolt be. A masszázs szolgáltatás 2014 nyarán indult és azóta is folyamatosan bővül: jelenleg négy helyszínen érhető el és 7 szakember látja el a masszőri feladatokat. Fodor Ágnes elmondta, hogy a gyógymasszázs szolgáltatás fontos bevételi forrást jelent a VGYKE számára, mely aktív részese az egyesület működési költségeinek biztosításának.

fotó8

Pál Szilvia az ACDC „Találd meg a helyed” programról mesélt, mely szolgáltatásaival a diplomás látássérülteket szólítja meg a sikeres nyílt munkaerő-piaci integrációjuk támogatása érdekében.

Németh Orsolya a 2014-ben megvalósított és sikeresen lezárt három EU-S finanszírozású projektről adott tájékoztatást.

Egyesületünk 2015-ben sem tétlenkedik, a további eredményekről folyamatos beszámolót olvashatnak a www.vgyke.com oldalon, illetve hírlevelünkben.

“Nők a periférián” – mi is ott voltunk

 nők

A konferencia főbb témái a rejtett egyenlőtlenségek és összefüggéseik bemutatása, a nemre érzékeny, felelős és nőarcú társadalompolitika kialakításának elősegítése voltak.

A fogyatékossággal élő nők helyzetéről Földesi Erzsébet, a FESZT elnöke tartott előadást, de egyesületünk női vezetői is képviseltették magukat és szakterületüket: Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke egyesületünket, Veres Katalin, a mentorszülő hálózat koordinátora a látássérült(ként) gyermeket nevelő anyákat és Pál Szilvia, az ACDC “Találd meg a helyed!” program vezetője a diplomás látássérült nőket.

“Örömmel vettük, hogy a konferencián volt külön a fogyatékossággal élő nők helyzetével foglalkozó szekció és megtiszteltetés számunkra, hogy a látássérült nők érdekeit képviselve megjelenhettünk ezen a rendezvényen”

– nyilatkozta honlapunknak Fodor Ágnes.

A konferencia programterve LETÖLTHETŐ

Történelmi pillanat az egyesületnél

Fodor Ágnes fotó

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (későbbiekben FESZT) azért jött létre, hogy a fogyatékossággal élő emberek sajátos helyzete, szükségletei, megfelelő társadalmi és politikai figyelmet kapjanak. Összefogja az öt fogyatékos ügyi érdekszervezetet, melyek közül a látássérülteket 2011 óta a VGYKE képviseli. A szervezetek taglétszáma meghaladja a 600 000 főt.

Az örömhír kapcsán Fodor Ágnes elnök asszony így nyilatkozott:

Földessy Erzsébet a FESZT mellett az MBE elnöke is, továbbá a MEOSZ elnökségi tagja. Véleményem szerint dicséretes a munkája, erős nemzetközi kapcsolatokkal és sok tapasztalattal rendelkezik, illetve az sem elhanyagolható szempont, hogy a szemlélete is olyan, amilyennek lennie kell! Szívesen leszek mellette alelnök és örömmel támogatom a munkáját.

Fodor Ágnes továbbá kifejtette, hogy úgy érzi, leginkább az EU-s projektekben szerzett tapasztalataival és a pályázatírásban eddig megszerzett tudásával tudna az egyesület hozzájárulni a FESZT sikeres működéséhez.
Ágnes szívügyének tekinti a fogyatékos nők és gyermekek helyzetét és úgy véli, hogy az őket érintő kiszolgáltatottság is egy égető probléma.

Akár nemzetközi szinten is bekapcsolódnék az ilyen témájú munkacsoportok és egyeztetések végzésébe.

Fodor Ágnes mellett Gyene Piroska is az alelnöki pozíciót tölti be, aki emellett az ÉFOÉSZ-t is vezeti. Piroska a FESZT előző elnöke, ebből adódóan az elindított ügyek és tárgyalások folytonossága biztosított.

Forrás: www.efoesz.hu

Kérjük, 2015-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559