Áprilisi közgyűlés

Kép forrása: www.citybrands.hu

Kép forrása: www.citybrands.hu

Az első napirendi pont Fodor Ágnes elnök asszony köszöntője volt, aki az új vezetőség nevében üdvözölte a megjelent tagságot és kísérőket, valamint a szervezet munkatársait és önkénteseit.

Lezárult egy időszak

Fodor Ágnes elmondta, hogy az egyesület a múlt év végén egy tízéves időszakot zárt le, januártól pedig egy új korszak indult. Azon túl, hogy új vezetőség állt fel, a civil működés feltételei is sokat változtak, nehéz gazdasági évet zárt az egyesület. Az új évet az elnökség új stratégiai célok kitűzésével kezdte meg, az elnök reméli, hogy ebből a tagság is sok pozitívumot fog tapasztalni. Az egyesület alapvető szolgáltatásait továbbra is működteti, de új kezdeményezéseknek, új fejlesztéseknek is szeretne teret biztosítani a jövőben is.

Új felügyelő bizottság

A 2014. novemberében megválasztott új felügyelő bizottság is megismerkedett az egyesület eddigi tevékenységével, április 1-jén egy kibővített elnökségi ülésen tájékozódtak a szervezet működéséről és az új elnökség munkájáról. Erdélyiné Szabó Gyöngyi, az új felügyelő bizottság elnöke bemutatkozott a megjelenteknek, elmondta, hogy az egyesülettel régóta kapcsolatban áll és látványos fejlődést tapasztal a szervezet működésében. A felügyelő bizottság is elfogadta az egyesület esélyegyenlőségi tervét, továbbá megvizsgálta és véleményezte az egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentésének tervezetét, melyet megfelelőnek találtak, így azt a közgyűlésnek elfogadásra ajánlják.

Kép forrása: www.szecessziosmagazin.com

Kép forrása: www.szecessziosmagazin.com

A 2014. évi közhasznúsági jelentés

Fodor Ágnes elmondta, hogy a közgyűlés legutóbb 2014. decemberében ülésezett az alapszabály módosításának hiánypótlása kapcsán, amit a Törvényszék elfogadott, így az egyesület közhasznú státusza fennmaradt és a megújult alapszabály már megfelel az Új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek is. Az alapszabály a honlapon olvasható, illetve Braille és nagyított formátumban igényelhető.
A VGYKE korábbi évekre vonatkozó közhasznúsági beszámolói az egyesület és a bíróság honlapján is hozzáférhetők.

Kedvezőbb tagdíj 2016-ban

Fodor Ágnes elmondta, hogy az a tapasztalat, hogy a jelenlegi 3000 Ft-os éves tagdíj is nehezen kifizethető a tagság számára, miközben nőttek az egyéb kiadásaik, az ellátásuk pedig gyakran csökkent. Az egyesület taglétszáma folyamatosan csökken, ami rontja a szervezet érdekvédelmi hitelességét. Az elnökség javaslata a 2016-os tagdíj összegére 1500 Ft., mely életkortól független, de továbbra is lenne lehetőség kedvezményes tagdíj fizetésére, amit azoknak biztosít az egyesület, akik valamely kistérségi egyesületben is tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, számukra a javaslat szerint 600 forint lenne a tagdíj.

Kép forrása: musicalinfo.jegy.hu

Kép forrása: musicalinfo.jegy.hu

Adományozásra is van lehetőség

Moldován Eszter azt javasolta, hogy aki többet akar és tud fizetni, mint az 1500 Ft-os tagdíj, az adományozhasson. Fodor Ágnes elmondta, hogy adományozni eddig is lehetett, viszont azt kéri az adományozóktól, hogy jelöljék meg, hogy milyen célra fordítsa azt az egyesület.

A VGYKE országos küldötteinek megválasztása

Fodor Ágnes elmondta, hogy tisztújítás lesz május 30-án az MVGYOSZ-ben, illetve a VGYKE országos küldötteinek is lejárt a mandátuma. A vezetőség megtárgyalta a kérdést és javaslatokat tett az egyesület küldötteire, akik között vannak a VGYKE vezetőségi tagjai és egyéb rendes tagjai közül is jelöltek. Az MVGYOSZ új alapszabálya értelmében minden tagegyesület 5-5 küldöttel képviseltetheti magát a küldöttgyűlésen.

Kép forrása: klarinette.exblog.jp

Kép forrása: klarinette.exblog.jp

Ennek alapján a VGYKE országos küldöttei:

  1. Fodor Ágnes
  2. Dr. Ozvári-Lukács Ádám
  3. Németh Orsolya
  4. Veres Katalin
  5. Kiss János
  6. Pótküldött: Tajti Gábor

A közgyűlés zárásaként minden megjelentet ebédre látott vendégül az egyesület az iskola éttermében.

Közgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ

Kép forrása: kineziologusok.com

Tárgy: 2015. évi Közgyűlés

Helyszín: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 11. „Nagyterem”

 

Napirendi pontok

1. Elnöki köszöntő (Nagy Emese)

2. Egyesületünk 2014. évi közhasznúsági jelentésének ismertetése

3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról

4. A CTLE 2016. évi tagdíjának meghatározása. Javaslat: 1500 Ft/fő (a teljes jogú tagok részére)

5. Egyebek

A napirendi pontokat érintő döntések során csak a Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete teljes jogú, rendes tagjai jogosultak szavazni.

Az Egyesület adományozó tagjai az Alapszabály III/1/C pontjának megfelelően, a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

Amennyiben a taggyűlés 9 óra 45 perckor nem határozatképes, úgy azt az egyesületi Alapszabály IV. fejezet 1/A/7. pontjában leírtak szerint új időpontban, 15 perccel később, azaz 10.00 órakor a jelenlévő tagság létszámától függetlenül, változatlan napirenddel a Közgyűlést megtartja.

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

 

 

Nagy Emese
s. k.