Ingyenes fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat

A fogyatékosságügyi tanácsadók nemcsak a látássérült embereknek, hanem bármilyen fogyatékossággal élő személyeknek és hozzátartozóiknak tudnak tájékoztatást adni fogyatékossággal kapcsolatos:

A www.efiportal.hu honlapon fogyatékosság témájában olvashatók hasznos információk.

A tanácsadók akadálymentes, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyszíneken fogadják az érintetteket, előzetes telefonos időpontfoglalás alapján, az intézmények nyitvatartási rendje szerint Budapesten:

a pesti kerületekből:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
1074 Budapest, Dohány u. 22-24., (bejárat a Síp u. felől, a Történetek Kávézóján keresztül)
e-mail: ikop.pest@fszk.hu
Tel.: +36-1-352–8672
Szőke Ágnes Kornélia +36 20 267 9025

a budai kerületekből:
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban
1035 Budapest, Váradi u. 9-11.,
e-mail: ikop.buda@fszk.hu
Tel.: +36 -1-250–1964
Soltész Judit +36 20 267 6418

Pest megyéből:
Szociális Gondozó Központ Érd
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1
ikop.erd@fszk.hu
Mohácsi Katalin +36 20 267-6232
Szeibert Judit +36 20 267-6609

Montázs projekt

Montázs projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése (EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001)

Fogyatékosságügyi tanácsadó szolgáltatás:
Amennyiben értelmi-, hallási-, látási-, mozgási fogyatékossággal kapcsolatban keresi a választ kérdésére, mi segítünk! Ingyenes tanácsadás személyesen, telefonon, e-mailben!

Fogyatékkal élő személyeknek, családtagjaiknak, magánszemélyeknek nyújtott szolgáltatások:

Szervezeteknek, intézményeknek, munkáltatóknak:

A Montázs projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének javulása és hozzáférhetőségének bővülése.

A projekt, az ország egészére kínál lehetőséget a fogyatékos emberek által – szükségleteikre reagáló – igényelt szolgáltatások minőségének javítására, egyes hiányzó szolgáltatások kialakítására, valamint a kapcsolódó információk nyújtásának fejlesztésére.

A projekt keretében a célcsoport alatt, így a fogyatékos embert és/vagy a fogyatékos emberrel együtt élő családot, családtagot értjük. A projekt alapját, mint működő szociális hálózat, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok 2016. január 1-jével megvalósult országos szintű integrációja biztosítja, megalapozva, hogy a fogyatékos személyek számára nyújtandó információ és szolgáltatásfejlesztés egy már működő rendszerre épüljön.

A teljes projekt egyik fő célja, hogy a fogyatékos emberek számára a közszolgáltatások hozzáférésének javítása, önálló életvitelük növelése érdekében, folyamatosan aktualizált, releváns információkkal bíró információs hálózat jöjjön létre, amely által minden érintett érdeklődő hozzájuthat életvitelével kapcsolatosan információkhoz, adatokhoz.

Elsődleges cél egy olyan országos szolgáltatási hálózat kialakítása, amely hatékonyan segíti a fogyatékos emberek információkhoz, ellátásokhoz való hozzáférését. Napjainkban a modern kommunikációs eszközöknek köszönhetően a kívánt információk eltérő módokon, kisebb vagy nagyobb nehézségek árán, de elérhetőek. Ennek ellenére továbbra is fontos eleme az információs áramlásnak a személyes jelenlét, a személyek közötti interakció, így elengedhetetlen biztosítani a helyi szintű, személyesen igénybe vehető tanácsadást.

Erre alapozva a kiemelt projekt egyik fő tevékenysége az, hogy országosan 21 információs és koordináló központot hozzon létre, amelyek egységes tudásbázissal rendelkező, lehetőleg egységes, de a helyi igényekre alapozott szolgáltatási struktúrát biztosítanak a fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint intézményi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára a folyamatosan aktualizált információs bázisra épülve.

Mihez jutnak hozzá a tanácsadó hálózatot igénybe vevő személyek?

On-line vagy személyesen naprakész adatokat kap országosan az ellátórendszerekről, szolgáltatásokról, eseményekről, szakemberekről, segédeszközökről, az adatbázis használatáról.

Amennyiben személyesen vesznek részt a tanácsadáson, úgy illetékesség esetén átjárási lehetőségeket a család- és gyermekjóléti központ többi szolgáltatása irányába, egyéb esetben tájékoztatást arról, hogy az igénybevevő lakhelyén hol és milyen szolgáltatást vagy ellátást vehet igénybe bármely más szolgáltatást nyújtó intézménytől, szolgáltatótól.
Bekapcsolódhatnak a Központban/Szolgálatnál SHS személyek és családtagjaik részére létrehozott klubokba.

Személyesen megismerhetnek segédeszközöket (az eszközkölcsönzési rendszerben megtalálhatóak közül).

Információkat oszthatnak meg a tanácsadóval, amelyek a többi érintett számára is fontosak lehetnek.

Jelezhetik fejlesztési, terápiás igényeiket a tanácsadó felé és azzal közösen tervezhetik meg a soron következő lépést, például egy egyéni fejlesztés kapcsán.

Az országban található Információs- és koordinációs pontokról, az ott szolgáltatást nyújtó Fogyatékosságügyi tanácsadók elérhetőségeiről a lenti elérhetőségeimen kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők!

A nyíregyházi Információs- és Koordinációs Pont elérhetőségei:
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/a

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – péntekig: 8-16 óra között

Petrus József
Fogyatékosságügyi tanácsadó
Mobil: 20/267-7967
E-mail: petrus.jozsef@fszk.hu

Honlap: www.fszk.hu

További információkat az alábbi linkeken olvashatnak:

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/05/fogyatekossagugyi_tanacsadok_ugyfelfogadas.pdf

http://fszk.hu/montazs-projekt/

az fszk logója

Keressük az egyetemes tervezés hazai jó példáit!

A kép forrása: http://www.jasonbarles.com/

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (MBE ETIKK) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) által támogatott „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos, szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” pályázatának keretében pályázatot hirdet az alábbi címmel:

Értékeljük az egyetemes tervezéssel elért eredményét!

A pályázat célja

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (ETIKK) célja annak a tervezési módnak a terjesztése, amely olyan épített környezetet, termékeket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat hoz létre, amelyek nemre, korra, fogyatékosságra, termetre tekintet nélkül mindenki számára egyaránt használhatóak.

Ezt az úgynevezett egyetemes tervezési módot olyan példákon keresztül kívánjuk terjeszteni, amelyek már megvalósultak és megfelelnek az egyetemes tervezés hét alapelvének:

A jó példák összegyűjtésével az ETIKK be szeretné mutatni, hogy a mindenki számára tervezés és kivitelezés megvalósítható, egyúttal pedig fontos eszköze a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának.

A beérkező pályamunkákat az ETIKK és felkért szakértői az egyetemes tervezés szempontjainak megfelelően értékelik, a legjobbakat elektronikus formában közzétesszük a jó példák tárában, amelyet eljuttatunk a döntéshozóknak, a fogyatékos emberek szervezeteinek, a tervezői szakma képviselőinek és minden érintettnek.

Mivel lehet pályázni?

Olyan környezettel, mely az egyetemes tervezés elvei alapján épült meg és nem alkalmaztak speciálisan a fogyatékos személyeknek delegált műszaki megoldást. Minden, a pályázatban bemutatott környezet egy termékkel szolgálja ki a használók különböző, időben, szituációban változó igényeit, szükségleteit.

Olyan, már megvalósult környezettel, mely az akadálymentesítés elvei alapján épült meg és speciális, a fogyatékos embereknek delegált műszaki megoldást is alkalmaz.

Az egyetemes tervezés elvei alapján elkészült bútorral, berendezéssel, eszközzel, használati tárggyal vagy szolgáltatással. (Gondolunk itt például olyan, várakozó teret berendező bútorcsoportra vagy ügyfélszolgálati pultra, amely mindenki számára használható. De pályázni lehet például olyan elektronikai berendezéssel is, amely több csatornán, egymással egyenértékűen – hallhatóan, láthatóan, érzékelhetően– biztosítja az információk elérhetőségét, vagy egy szolgáltatás használatát.)

Pályázati feltételek

Ki pályázhat?
A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek egyénileg és csoportosan is pályázhatnak, azaz a megrendelő, a tervező és a kivitelező együtt, de akár külön is pályázhat. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

A pályázat benyújtásának módja
Pályázni a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, a pályamunka részletes bemutatásával és a nyilatkozat aláírásával lehet.

A pályamunka részletes bemutatása: szöveges kifejtés+fotók, linkek. A dokumentum mérete max. 15 MB lehet, formátum: docx, pdf, (doc)

A pályázatot az egyetemestervezes@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni.

Kérdés esetén ugyanezen az email címen lehet érdeklődni.

Határidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

Értékelés
A határidőre beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai az akadálymentesítés hazai szakértői és az egyetemes tervezés érintettjei, köztük a fogyatékos emberek képviselői. A zsűri az egyetemes tervezés elveinek leginkább megfelelő pályamunkákat választja ki a jó példák tárában történő szerepeltetésre, különös tekintettel az újszerű, innovatív, esztétikus megoldásokra. Az egyetemes tervezés hét alapelve: egyenlő használat, rugalmasság, egyszerű működtetés, könnyen érzékelhető információ, tévedés minimalizálása, minimális erőkifejtés, megfelelő hely és méret.

A zsűrizés eredményéről legkésőbb 2018. március 31-éig minden pályázót értesítünk.

A legjobb pályamunkák elnyerik “Az egyetemes tervezés követendő példája” címet és bekerülnek az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont jó példáinak tárába. A példatárat a Központ közzéteszi a honlapján, terjeszti a szakma, a döntéshozók, az érintettek, kiemelten a fogyatékos emberek körében, valamint médianyilvánosságot biztosít neki, ezáltal a pályamunkák és létrehozóik széles körben ismertek lesznek. A nyertesek bemutatkozhatnak a projekt 2018 júniusára tervezett zárórendezvényén, a legjobbnak ítélt pályamunkát pedig az M1 Esély című műsora is bemutatja.

Szerzői, felhasználói jogok, adatkezelés
A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

A pályázati dokumentumban a pályázó nyilatkozik az általa feltüntetett adatok valódiságáról, illetve a szerzői jogokra tekintettel felhasználási engedélyt biztosít a kiírónak.

Letölthető dokumentumok:

pályázati adatlap

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont