Gépjármű szerzési támogatás

Forrás: www.wisegeek.com

Forrás: www.wisegeek.com

A támogatási rendszer keretében az arra jogosultak számára:

Ezzel a saját erőt kiegészítő állami támogatással együtt új, vagy legfeljebb öt éve forgalomba helyezett használt gépjárművekhez juthatnak hozzá a támogatásra jogosultak.

A szerzési és átalakítási támogatás igénybevételére jogosult:

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének átalakítása keretében a mozgáskorlátozott állapot minősítési rendje is felülvizsgálatra került. A korábbi rendelkezések szerint a súlyos mozgáskorlátozottságot a háziorvos igazolta. Az orvosszakértői vizsgálattal kapcsolatos feladatokat jelenleg a kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervének szakértői bizottságai végzik. Fontos hogy a megváltozott munkaképességű személyek a komplex minősítés során nyilatkozattal kérhetik a közlekedőképesség vizsgálatát is, amely jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja az eljárást.

A közlekedőképesség vizsgálatát nem kell elvégezni a fogyatékossági támogatásban részesülők, illetve a 18. életévüket be nem töltött fogyatékos gyermekek esetében, akikre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. Ők a korábban lefolytatott vizsgálatok alapján a jogszabály erejénél fogva közlekedésükben akadályozottnak minősülnek, így esetükben az állapotuk súlyosságára tekintettel újabb vizsgálatot lefolytatni nem kell.
Azok az igénylők, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek, önállóan, azok pedig, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személyszállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

Szállítást vállaló személy lehet:

A gépjármű szerzési és átalakítási támogatás igénylése:
A támogatás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes Szociális és Gyámhivatalhoz kell benyújtani.
A tárgyév március 31 -ig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-ig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-ig kell a Szociális és Gyámhivataloknak a döntést meghozniuk.

A pályázati lehetőségről további információkat olvashatnak.