Új szabályok a hitelfelvétellel kapcsolatban

Kép forrása: dh.hu

Kép forrása: dh.hu

Miként érinti ez a hitelfelvevőket és mennyiben lesz más januártól a bankok gyakorlata? Mennyi hitelt kaphatunk átlagos jövedelemmel? Milyen esetben korlátozza az átlagember hitelfelvételét az új szabályozás? Milyen jövedelem lesz elfogadható a bankok számára?
A 2015. január elsejétől életbe lépet szabályozást minden új hitel esetében kötelező lesz alkalmazni. A szabályozás két részből tevődik össze:

  1. a jövedelemarányos törlesztő részlet mutató (JTM) az ügyfelek igazolható, legális nettó jövedelmének arányában határozza meg a vállalható összes törlesztőrészletet,
  2. a hitelfedezeti mutató (HFM) pedig a hitelhez nyújtott fedezet (jelzáloghiteleknél az ingatlanfedezet) értékének arányában határozza meg a maximálisan felvehető hitel összegét.

400 000 Ft alatti jövedelem esetén a maximális összes törlesztés forint hiteleknél a jövedelem 50, euró hiteleknél 25, egyéb devizanemű hiteleknél 10 százaléka lehet. 400 000 Ft feletti jövedelem esetén a fenti sorrendben 60, 30, illetve 15 százalékos korlátok kerültek meghatározásra.
A jövedelmeket és a maximálisan vállalható törlesztést eddig is vizsgálták a bankok belső szabályzatuk alapján. Januártól egy egységes maximális korlátot kell majd betartani, amelytől a bankok természetesen szigorúbb feltételeket is szabhatnak.

Kevesebb hitelt vehetünk fel januártól?

Attól függ… Az újonnan felvett forint hitelek esetében megengedőbb a szabályozás, míg euró, vagy egyéb devizanemű hitel estében már kevésbé terhelhető törlesztéssel az ügyfél jövedelme. A felvehető hitel számításánál minden hiteltörlesztést figyelembe kell venni, és ha meglévő deviza alapú hitelünk van, várhatóan a szigorúbb korlátoknak kell majd megfelelni.

Főként azoknak a hitelfelvételi lehetőségét fogja majd vissza a szabályozás, akik már rendelkeznek euró, svájci frank, vagy egyéb devizanemű hitellel, vagy ilyet terveznek felvenni.
Egy átlagos jövedelemmel rendelkező kétkeresős háztartás, amelyik összesen 300 000 Ft jövedelemmel rendelkezik, és nincs semmilyen hiteltörlesztése, 10 éves futamidő esetén 13,5 millió Ft, 15 éves futamidő esetén 18 millió Ft, 20 éves futamidő esetén pedig 21 millió Ft hitelt vehet fel.

A hitelfedezet terheltségét illetően eddig is volt egységes szabályozás, amely a jegybank által előirányzott új szabályoknak köszönhetően valamelyest módosulni fog. A forint alapú hiteleket illetően nem történik változás, ingatlanfedezetű hitelek esetében a fedezet értékének maximum 80%-a, gépjármű hitelek esetében pedig maximum 75%-a a felvehető hitelösszeg. A deviza hitelekre vonatkozóan azonban a szabályozás következtében ingatlanfedezetű hitelek esetében 10%-kal, gépjármű hitelek esetében 15%-kal csökkennek a jelenleg érvényben lévő terhelési korlátok.

Ha kérdései lennének:
Energiatudatos Fogyasztók Társadalmáért Egyesület (EFTE)
www.energiatudatosfte.org, E-mail: egyesulet@energiatudatosfte.org
Telefon: 06/1-212-60-28
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával!
További információk: Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ:
Telefonszám: 06-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Alapítványi támogatás a lakásgondok enyhítéséért

Forrás: www.nyaregyhaza.hu

Forrás: www.nyaregyhaza.hu

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. május 8.

A támogatás összege:

Alapítványunk ebben az évben – a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt – előreláthatóan 1.000.000 (azaz egymillió Ft -ot tud majd támogatásként a pályázók részére odaítélni. Ez az összeg esetleg növekedhet, amennyiben az alapítvány – a jelen felhívással kiírt – pályázat elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut.

Tekintettel arra, hogy a kiosztható összeg ebben az évben rendkívül alacsony, a beérkezett pályázatok alapján a kuratórium döntésével várhatóan tíznél kevesebb pályázó fog támogatásban részesülni.

A támogatandó célok:

Az alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2014-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2014-ben is folyik:

 a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az a.- c. pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

A pályázók köre:

Az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal, igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja pályázhat. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az alapítvány alapító okirata szerint az a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c.) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

A pályázati kiírás teljes szövege:
LETÖLTÉS

Pályázati adatlap kézi kitöltéshez:
LETÖLTÉS

Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez:
LETÖLTÉS

 

 
a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány nevében:

 dr. Nyusti Szilvia