Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensének decemberi ügyfélfogadása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
Telefon: +36 30/960-2657
Email: eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2018.12.10. hétfő 11:30-15:30
2018.12.17. hétfő 11:30-15:30

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2040 Budaörs, Szabadság út 134. 139. sz. tárgyaló (tel.+36 24/523 333)
2018.12.11. kedd 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

A képen a hatóság ügyfélfogadása látható, amint egy idős bácsi, egy idős néni és egy űrlény jelenik meg

Novemberi klubnap dr Ozvári-Lukács Réka jogásszal, a VGYKE Louis Braille Támogató Szolgálati és Ügyfélszolgálati munkatársával

Megtartottuk novemberi klubnapunkat melynek vendégei dr. Ozvári-Lukács Réka jogász, a VGYKE Louis Braille Támogató Szolgálatától Csizmadia Anett, a VGYKE Ügyfélszolgálatától Benke Richárd kollégáink voltak.

dr. Ozvári-Lukács Réka a SZÜLŐ 2018 pályázati program keretében megvalósuló VGYKE – Szülő-Példa-Érték elnevezésű projektet mutatta be. Elmondta, hogy a projekt fókuszában az önérvényesítés áll. A klubon fő témáink a fogyatékosok jogai, és a jogsérelem esetén lehetőségeink feltárása volt. A jogásznő válaszolt a témával kapcsolatban felmerülő kérdéseinkre, aztán ő tett fel kérdéseket, melyből az is nyilvánvalóvá vált mennyire sikerült megjegyezni a hallottakat. A legtöbb kérdésre Juhos Róbert válaszolt helyesen, jutalma egy zacskó cukormentes nápolyi volt.

A kispesti klubnapon a Fecske szolgálat vezetője beszél a klubtagokhoz

2018 júliusától egyesületünk Louis Braille Támogató Szolgálata elindította FECSKE szolgálatát, mely fogyatékos gyermekek felügyeletét vállalja. A szolgáltatásról Csizmadia Anett szakmai vezető beszélt.

A kispesti klubnapon beszél Réka a VGYKE új szülősegítő programjáról

A VGYKE Ügyfélszolgálatától Benke Richárd kollégánk jött el hozzánk. Bemutatta az Ügyfélszolgálat tevékenységét és a különböző szolgáltatásokat. Tájékoztatást kaptunk a látássérülteket érintő aktuális pályázati lehetőségekről, szociális juttatásokról, kedvezményekről a látássérültek életvitelét megkönnyítő segédeszközökről. Klubtagjaink és pártoló tagjaink a 2019-es tagdíj befizetését is helyben intézhették.

A Hálaadás napja az Egyesült Államokban a második legnépszerűbb családi ünnep a karácsony után. De hogyan és miért jött létre ez a hagyomány? Mit érdemes tudni róla? Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat.

A Mikulás hagyományok szerint hosszú, piros palástú, süveget viselő és ajándékokat osztó püspök volt, akit Szent Miklósként is emlegetnek. Szinte az egész világon megvan a megfelelője. Segítőkkel járja a Földet, hogy megjutalmazza azokat, akik jók voltak az évben. Kvízjátékunkból kiderült, hogy klubtagjaink mennyit tudnak erről az ünnepről?

A kvíz vidám percei után betoppant a Mikulás és szétosztotta a csomagokat. Mindenki meglepődött és örült az ajándéknak.

A kispesti klubnap Mikulása, Bernát Zsu látható a képen, jelmezben

Végezetül több programra hívtuk a társaságot:
10 éves a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület. Fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendez gálaműsort a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület 2018. november 20-án a Városháza dísztermében.

Lampionos felvonulás. A hagyományos lampionos felvonulás 2018. november 30-án, pénteken 17.00-kor indul a Templom térről a központi játszótérre.

Ez évi utolsó programunk december 4-én lesz a Kispesti Városházán Siklós Zsuzsával és Mohay Orsolyával (Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény). Siklós Zsuzsa beszél az épületről, aztán Mohay Orsolyával megnézzük Haraszty István és a Nikmond Bea munkáit, és bejuthatunk az épület olyan izgalmas részére, ahová egyébként nem lehet bejutni.

Bernát Zsuzsanna és Puchnyák István
közösségi civilszervezők

Források és piramisok

Maradjunk még mindig annál a kérdésnél, hogy honnan ismerhetőek meg a jogszabályok. Erről első írásunkban már volt szó, hogy hol is keressük a konkrét szabályokat. Arról viszont még nem, hogy milyen jogszabályaink vannak, és ezek hogyan alkotnak egy rendszert.

Jogforrásnak nevezzük azt, ahonnan a jog ered, ahonnan a jog megismerhető. Így jogforrás az is, aki meghozza a jogszabályt, és maga a jogszabály is jogforrás, mert belőle ismerhető meg a jog. Ez a jogforrás szerintem szép szó, ezért is tartom fontosnak megemlíteni, mert egyébként jól el lehet élni nélküle is.

A jogot fő szabály szerint mint fentebb láthattuk, az államok alkotják. Az állam joga elsősorban saját területén érvényes. Vannak ugyanakkor államok felettálló jogi normák is. Ilyenek a nemzetközi jog szabályai, és az Európai Unió joga. A nemzetközi jogot alkotó szabályokat minden egyes országnak külön kell elfogadnia ahhoz, hogy azok az adott országot kötelezzék, míg az Európai Uniónak vannak olyan jogszabályai, melyek a tagországokra mindenképpen kötelezőek.

Ilyenek az Európai Unió által alkotott rendeletek. Jó példa erre a mindenki által ismert GDPR adatvédelmi rendelet. Tehát az Európai Unió által alkotott rendeletek mindenkire kötelezőek az Európai Unió tagállamaiban anélkül, hogy a magyar állam bármit is tenne. Az Európai Unió csak bizonyos témákban alkothat rendeletet, más témákban egyéb módon hat a tagállamok jogalkotására.

Alkothat például irányelveket, melyeket át kell ültetni a nemzeti, így a magyar jogba is. Ilyenkor az államnak mindenképpen kell valamit tenni az Európai Unió által alkotott irányelv területén, viszont az állam határozza meg, hogy az irányelvben foglalt célt, hogyan valósítja meg konkrétan. És vannak természetesen olyan területek, melyeken az Európai Unió nem hoz szabályokat, illetve csak ajánlásokat ad a tagállamok részére, amelyeket azok vagy teljesítenek, vagy nem.

A nemzetközi jog és az Európai Unió joga az egyes államok joga felett áll; legfelül a nemzetközi jog, alatta az Unió joga, és alattuk helyezkedik el az államok, így Magyarország joga is, akár egy piramis. Ez azt jelenti, hogy az alsóbb szinteken álló jogszabályokban foglaltak nem lehetnek ellentétesek a felsőbb szintek szabályaival. Ez egy nagyon fontos elv, mely akkor is érvényes lesz, amikor a magyar belső jogszabályok hierarchiájáról beszélünk majd.

Az alsóbb szinteken álló szabályokban foglaltak nem lehetnek  ellentétesek a felsőbb szintekkel. Az átlagos honpolgárnak nem nagyon van dolga sem a nemzetközi, sem az EU-s joggal. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a nemzetközi jog szabályai úgy lehetnek kötelezőek, hogy azokat az adott állam elfogadja. Szoktuk látni, olvasni, hogy aláírnak állam és kormányfők nemzetközi szerződéseket. Nos, például ezek lesznek a nemzetközi jog szabályai. Tehát az államok önkéntesen vetik alá magukat a nemzetközi jog szabályai alá.

Az EU esetében az EU-hoz való csatlakozással Magyarország, ahogy minden más EU-s tagállam is, a csatlakozással vetette alá magát bizonyos területeken az EU jogalkotásának. Ezt úgy emlegetjük, hogy lemondott szuverenitása egy részéről. A szuverenitás önállóságot, függetlenséget jelent, illetve azt, hogy egy ország maga határozhat saját belső ügyeiben. Így lehetnek az EU-s rendeletek kötelezőek közvetlenül – mindenféle külön elfogadás, a magyar jogba való átültetés – nélkül alkalmazhatóak Magyarországon.

Kérdezheti a szemfüles olvasó, hogy mi van akkor a jogelvekkel?

“Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait.” – mondja Magyarország Alaptörvénye. Szóval a jogelvek érvényesek. De mi is az az alaptörvény?

Az Alaptörvény, régi nevén az Alkotmány, a magyarországi jogpiramis csúcsa. A magyar jogrendszer alapja. Az Alaptörvénnyel más jogszabály nem lehet ellentétes. Hogy miket tekintünk jogszabályoknak, szintén az alaptörvény határozza meg:

“Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet.”

Ez egy tekintélyes felsorolás, és hozzáteszem, hogy törvényből is kétféle van, van sarkalatos és feles törvény, a sarkalatos azt jelenti, hogy a képviselők kétharmadának kell elfogadnia legalább, a feles törvénynél meg a képviselők felének a törvényt. És persze magasabb szintű jogszabály, ami a felsorolásban elől van, nem lehet ellentétes a felsorolásban hátrébb állóval. Ismét egy sok-sok szintes piramis.

A jogszabályok tehát piramist alkotnak, de a szabályozandó területeket inkább már egy fa elágazó lombkoronájaként képzelhetjük el: felsőbb szintű jogszabályok nagyobb vonalakban szabályoznak, itt még kevesebb ág van, ám az alsóbb szintű jogszabályok már részleteket, konkrétumokat tartalmaznak. Itt már rengeteg apró elágazást, gallyacskát találunk.

Vegyünk egy példát a hulladékgazdálkodás keretéből, ami mindenkit érint, és ezért talán érdekes. A törvény kimondja, hogy a hulladékokat megfelelően kell gyűjteni, tilos a hulladékot, a szemetet eldobálni. Az önkormányzat pedig hoz egy olyan rendeletet, hogy egyszerűbb legyen a lakosok dolga, amiben leírja, hogy konkrétan és különösen mik azok a dolgok, amiket hulladéknak kell tekinteni, és nem szabad eldobálni. Ezzel a jogalkotó tulajdonképpen segít a jogkeresőknek, jelen esetben az önkormányzat segít a lakosoknak, hogy miket ne dobáljanak el, még akkor sem, ha az szerintük úgyis a természet részévé válik majd egyszer. Így például még a tökmag vagy szotyi héját se dobálják el.

Ez a gyakorlatban tekintélyes felsorolás lehet, egyszer láttam egy önkormányzati rendeletet, ahol az abc összes betűjét elhasználták a felsorolás megalkotásához, hogy miket nem szabad eldobálni konkrétan és különösen. A jogszabályokban sok felsorolást találunk, ha az ember joggal foglalkozik, akkor érdemes megbarátkozni a hosszú felsorolásokkal.

Ezek a felsorolások egyebekben kétfélék lehetnek: vannak példálózó felsorolások, mikor példánkban az önkormányzati rendelet felsorolja az egyes hulladékokat (pl szotyi és tökmaghéj), és a végén látunk az utolsó pontban egy egyéb vagy ennek megfelelő kategóriát. Ebben az esetben a felsorolással a jogalkotó segít nekünk az egyes esetek felsorolásával, de mi is találhatunk egyéb esetet, de akár más jogalkalmazó is.

A másikfajta felsorolás az, amelyik zárt körű, és csak azok az esetek lehetségesek, amelyeket a jogszabály felsorol. Ezeket onnan ismerhetjük fel, hogy hiányzik az egyéb vagy ennek megfelelő megfogalmazású kategória a felsorolás végéről. Ilyen például annak a felsorolása, hogy mely esetekben jár magasabb összegű családi pótlék. A családi pótlék
lehetne egy élő példa szintén a jogszabályok hierarchiájára. Hogy az állam támogatja  a gyermekvállalást, az Alaptörvényben van leírva. A családi pótlékról törvény rendelkezik, de hogy milyen betegségek esetén jár magasabb összegű családi pótlék, arról már miniszteri rendelet szól. Általánostól  haladunk a konkrét felé.

Sokan ezért azt tanácsolják, hogy a jogszabályokban való keresgetést mindig a legalacsonyabb szintű jogszabállyal kezdjük, mert végül ott leljük meg akonkrét választ a konkrét kérdésre. A közigazgatási jog területén ennek az elvnek van is létjogosultsága, ám vannak olyan jogterületek, melyeken a kardinális kérdéseket a jogterületet meghatározó kódexek tartalmazzák, mint pl a Ptk vagy a Btk.

A jogterületek kérdésköre, és az egyes jogterületek bemutatása viszont már egy másik lecke anyaga lesz.

2018. november

Meghívó Kispestre

Sok szeretettel hívunk benneteket következő klubnapunkra, melynek

helyszíne: 1193 Bp. Táncsics M. u. 7. 1. em. (Családsegítő Központ)

időpontja: 2018. november 15. (csütörtök) 15 óra

Novemberi klubnapunkra meghívtuk dr. Ozvári-Lukács Rékát, aki a SZÜLŐ 2018 pályázati program keretében megvalósuló VGYKE – Szülő-Példa-Érték elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán lesz vendégünk, mely projekt fókuszában az önérvényesítés áll. A jelen klubon fő témáink – az előzetes igényfelmérés alapján – a fogyatékosok jogai, és a jogsérelem esetén lehetőségeink feltárása lesznek.

Ellátogatnak hozzánk a VGYKE Ügyfélszolgálat munkatársai is, akiktől sok információt tudhatunk meg és lehetőség nyílik a 2019. évi tagdíj befizetésére.

Hogy más népek szokásaival is ismerkedjünk, témánk a Hálaadás lesz. Kvízjátékunkban pedig tesztelhetitek, mennyit tudtok a Mikulásról?

Reméljük, felkeltettük érdeklődéseteket, és klubnapunkon találkozunk!

Részvételi szándékotokat kérjük, feltétlenül jelezzétek!

Szeretettel várunk mindenkit!

Telefon: 06/70/984-8868
E-mail: lampas.kispest@gmail.com

Bernát Zsuzsanna, Puchnyák István
közösségi civilszervezők

A képen kalapács, törvénykönyv és mérleg látható, mint ami a jogszolgáltatás jelképe

Forrás: www.e-epites.hu

Meghívó Kispestre

Sok szeretettel hívunk benneteket következő klubnapunkra, melynek

helyszíne: 1193 Bp. Táncsics M. u. 7. 1. em. (Családsegítő Központ)

időpontja: 2018. november 15. (csütörtök) 15 óra

Novemberi klubnapunkra meghívtuk dr. Ozvári-Lukács Rékát, aki a SZÜLŐ 2018 pályázati program keretében megvalósuló VGYKE – Szülő-Példa-Érték elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán lesz vendégünk, mely projekt fókuszában az önérvényesítés áll. A jelen klubon fő témáink – az előzetes igényfelmérés alapján – a fogyatékosok jogai, és a jogsérelem esetén lehetőségeink feltárása lesznek.

Ellátogatnak hozzánk a VGYKE Ügyfélszolgálat munkatársai is, akiktől sok információt tudhatunk meg és lehetőség nyílik a 2019. évi tagdíj befizetésére.

Hogy más népek szokásaival is ismerkedjünk, témánk a Hálaadás lesz. Kvízjátékunkban pedig tesztelhetitek, mennyit tudtok a Mikulásról?

Reméljük, felkeltettük érdeklődéseteket, és klubnapunkon találkozunk!

Részvételi szándékotokat kérjük, feltétlenül jelezzétek november 12-ig!

Szeretettel várunk mindenkit!

Telefon: 06/70/984-8868
E-mail: lampas.kispest@gmail.com

Bernát Zsuzsanna, Puchnyák István
közösségi civilszervezők

A képen kalapács, törvénykönyv és mérleg látható, mint ami a jogszolgáltatás jelképe

Forrás: www.e-epites.hu

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensének novemberi ügyfélfogadása

abban az esetben, ha bármilyen ok miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
+36 30/9602657
eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
(tel: +36 1/485-6957)
2018.11.05. hétfő 11:30-15:30
2018.11.12. hétfő 11:30-15:30

Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 119.sz. tárgyaló (tel: +36
29/540 930)
2018.11.26. hétfő 11:30-15:30

Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2300 Ráckeve, Szent István tér 4. I. em. tanácsterem (tel: +36 24/523 333)
2018.11.27. kedd 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

A képen a hatóság ügyfélfogadása látható, amint egy idős bácsi, egy idős néni és egy űrlény jelenik meg

Folynak a VGYKE szülő Példa Érték pályázat keretében az önérvényesítést segítő előadások

2018. szeptember 10-én, 19-én, 24-én, október 2-án és 3-án lezajlottak a “VGYKE szülő Példa Érték” című pályázat keretében az első önérvényesítést segítő foglalkozások. Az összejöveteleken rengeteg kérdés merült fel, és került is megválaszolásra.

Ozvári Lukács Réka beszél az angyalföldi klub tagjaihoz, akik egy asztal mellett ülve hallgatják őt

Sokan indulnak el új ellátások igénylésének útján immár a szükséges és hiteles információk birtokában, mely nagy örömünkre szolgál, és a program hiánypótló jellegét mutatja. Mások olyan kérdéseikre kapnak választ, melyek abban segítik őket, hogy tisztában legyenek fogyatékosként az őket megillető jogokkal a saját élethelyzetükre vonatkoztatva.

Ha Önnek is kérdése van az önérvényesítés témakörében, az intézményekkel, hatóságokkal való kapcsolattartásban, ha nem biztos benne, hogy milyen ellátás jár önnek és/vagy gyermekének, és Ön látássérült/ként gyermeket nevelő szülő, találkozzunk a következő alkalmakon! Jöjjön el, várjuk szeretettel, hogy az Ön kérdései is választ kapjanak; találkozzunk tehát legközelebb november 5-én a IX. kerületben vagy november 15-én Kispesten!

További részletekért és információkért figyelje a hírlevelet vagy a honlapot!

dr. Ozvári-Lukács Réka és Ádám

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657
eva.drszatmari@gmail.com

Százhalombatta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. fszt.10. (tel: +36 23/542-116)
2018.10.29. hétfő 11:30-15:30

Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2225 Üllő, Templom tér 3. (tel: +36 29/320-021)
2018.10.30. kedd 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

A képen a hatóság ügyfélfogadása látható, amint egy idős bácsi, egy idős néni és egy űrlény jelenik meg

Megújult a jogi kisokos

A dr. Ozvári-Lukács Réka által készített jogi kisokos rovatunk megújult és már két írással várja a látogatókat!

A bevezető rész azzal foglalkozik, hogy hol találhatunk megbízható választ a jogi kérdésekre, van-e ilyen hely az interneten?

A második rész a joggal kapcsolatos gyakori hiteket, tévhiteket ismerteti.

A sorozat havonta jelentkezik újabb részekkel.

Kellemes olvasást kívánunk!

A képen kalapács, törvénykönyv és mérleg látható, mint ami a jogszolgáltatás jelképe

Forrás: www.e-epites.hu

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657
eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2018.10.15. hétfő 11:30-15:30

Százhalombatta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. fszt.10. (tel: +36 23/542-116)
2018.10.29. hétfő 11:30-15:30

Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2225 Üllő, Templom tér 3. (tel: +36 29/320-021)
2018.10.30. kedd 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

A képen a hatóság ügyfélfogadása látható, amint egy idős bácsi, egy idős néni és egy űrlény jelenik meg

Személyre szabott tanácsadás Angyalföldön

A szeptemberi klubnapunk vendége Ozvári-Lukács Réka volt, akinek a látogatásával kapcsolatban azt ígértük, hogy mindenki személyre szabott segítséget kaphat tőle az őt érintő jogi kérdésekben. Örültünk annak, hogy erre a szolgáltatásra igény mutatkozott és Rékának köszönhetően ez teljes mértékben kiszolgálásra került.

Ozvári Lukács Réka beszél az angyalföldi klub tagjaihoz, akik egy asztal mellett ülve hallgatják őt

Réka a VGYKE új, szülőket segítő programjában dolgozik jogászként, így elsősorban a jogban való eligazodásban nyújtott segítségre vállalkozott. Többen tapasztaltuk azt, hogy a jogi tanácsadásokra vállalkozó helyeken elsősorban általános válaszokkal szolgálnak, de az egyéni sajátosságokra nem térnek ki. Az egyéni válaszok megkeresése rendszerint hatalmas küzdelem, mivel írásban szoktunk eligazítást kérni az illetékes hivataloktól és ez nagyon lassú folyamat. Réka látogatása éppen ezért jött jól, mivel sürgős, akut ügyekben adott segítséget, melyekről kiderült, hogy mindenkit érintenek valahogyan.

Nem meglepő módon, szinte mindenki legalább egy ilyen ügyet hozott magával, és ezek Rékának köszönhetően elindultak a megoldás felé. Ezek közül az egyik legmegdöbbentőbb a látássérült gyermekek után járó emelt összegű családi pótlék volt. Ebben az ügyben több tagunknak akadtak problémái, amely előtt értetlenül álltunk. Réka sajnos megerősítette, hogy egy szigorítás lépett életbe, így az egyéni speciális problémának látszó ügy valójában nem is egyéni, hanem egy sokakat érintő változás.

A klubtagok hallgatják Ozvári Lukács Réka válaszát egy asztal mellett ülve az angyalföldi klubnapon

Egy másik kérdéskör az ellátásokkal kapcsolatban merült fel. A megfogalmazott kérdések a kérdezők egyéni sajátosságai miatt voltak nehezebben megválaszolhatóak. Ezeket Réka vagy helyben megválaszolta, mivel előre megkapta írásban, illetve megígérte, hogy majd napokon belül jelentkezik a válaszokkal, ami azóta meg is történt.

Szóba kerültek még a jogi kérdésekkel kapcsolatos informálódás problémái, valamint a rokkanttá minősítési folyamat speciális területei is. Ezekkel kapcsolatban nem csak elméleti válaszokat kaptunk, hanem nagyon sok gyakorlatias, jól alkalmazható javaslatot is. Az egyik nagy tanulság ezért az volt, hogy érdemes meghallgatni mások harcait, küzdelmeit, mert nagyon sok hasznosítható ismeretre tehetünk szert.

Jó volt megtapasztalni, hogy az előzetes ígéretünk, miszerint mindenki választ kaphat az egyéni ügyeire, maradéktalanul teljesült. E miatt hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni Rékának! E mellett szeretnénk megköszönni Angyalföld Önkormányzatának a program megrendezéséhez nyújtott támogatásokat is!

Tóth Andrea
közösségi civilszervező

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657
eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2018.10.08. hétfő 11:30-15:30
2018.10.15. hétfő 11:30-15:30

Százhalombatta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. fszt.10. (tel: +36 23/542-116)
2018.10.29. hétfő 11:30-15:30

Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2225 Üllő, Templom tér 3. (tel: +36 29/320-021)
2018.10.30. kedd 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

A képen a hatóság ügyfélfogadása látható, amint egy idős bácsi, egy idős néni és egy űrlény jelenik meg