Civil Információs Fórum Zuglóban

2019. december 02-án a Zuglói Önkormányzat megtartotta évvégi záró Civil Információs Fórumát, amelyen a VGYKE is képviseltette magát.

Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok az ülés megnyitása után bemutatta Hajdú Flórián alpolgármester urat, Hevér László Györgyöt, a népjóléti és szociális bizottság elnökét és Sógor László környezetvédelmi tanácsnok urat. Ezután tájékoztatta a civilszervezetek képviselőit az önkormányzat által nyújtott és a szervezetek számára igénybe vehető térítésmentes szolgáltatásokról, ezek esetleges igény szerinti bővítéséről.

Hevér László György a civil pályázatokról és elbírálásukról beszélt.

Sokacz Anikó tájékoztatást adott a Civil karácsony című rendezvényről.

A fórum végén a szervezetek képviselői választ kaptak kérdéseikre, és javaslatot tehettek a térítésmentes szolgáltatásokra.

Kiss Márta
Közösségi civilszervező

A képen oldalról látszódnak az asztalok körül és a széksorokban ülő képviselők.