Figyelem! Ismét lesz lehetőség gyógycipőt készíttetni

A cipőket katalógusból lehet kiválasztani, melyet előzetes mintavétel alapján személyre szabottan készítenek el. Ortopéd orvossal együtt előre egyeztetett időpontban lábvizsgálatot tartunk.

A gyógyszerkeretet nem érinti.

Amennyiben nem rendelkeznek Közgyógy igazolvánnyal, a cipők ára kb. 20.000 Ft, elkészítési idő két hónap.

A modellek megtekinthetők a www.betet-kft.hu oldalon.

Minimum 10 fő jelentkezését várjuk, akik szeretnének élni a lehetőséggel.

Jelentkezni lehet személyesen a Láthatár boltban, Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57,
e-mailben a lathatar@vgyke.com címen
illetve az alábbi két telefonszámon :
(1) 384 55 41,
06 70 383 36 11

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 09.00-17.00 óra között
péntek: 09.00-15.00 óra között

Várjuk jelentkezését!

A képen egy elegáns szürke cipő látható

A kép forrása: https://toms.com

Szociális ellátások – Közgyógyellátás

kép forrása: www.anyugdijas.hu

kép forrása: www.anyugdijas.hu

Az ellátás törvényi háttere >> Az 1993. évi III. törvény 49-53. §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35-49. §-a szabályozza az ellátást. A gyógyszerkeret 2015. évi összegét a 2014. évi C. törvény 66. §-a szabályozza.

Itt igényelhető a közgyógyellátás :

Hogyan tudom igényelni?

A közgyógyellátás iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani. A kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a kormányrendelet 10. számú mellékletét képező igazolást, a háziorvos tölti ki. Ezen kívül a jövedelmi feltételek fennállását is igazolni kell. A háziorvosi igazolást – a beteg szignóját követően – zárt borítékban a kérelmező nevének és Társadalombiztosítási Azonosító Jelének feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a -háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez – szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is. Nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerek megállapítására nem tart igényt.

ALANYI JOGCÍMEN KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA JOGOSULT A JÖVEDELMI HELYZETTŐL ÉS A HAVI RENDSZERES GYÓGYSZERKIADÁSTÓL FÜGGETLENÜL:
az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
a központi szociális segélyben részesülő;
a rokkantsági járadékos; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül;

Az, aki rokkantsági ellátásban részesül, az alábbi esetekben:

  1. Az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket
  2. Aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult; aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult; aki öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült az 1) illetve 2) pontban ismertettek szerint.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS KÉT JOGCÍMEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG:

  1. alanyi
  2. normatív

A JÁRÁSI HIVATAL ALANYI JOGCÍMEN közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek a kérelmére aki a Jogosultság részben felsorolt ellátások valamelyikében részesül.

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy TÉRÍTÉSMENTESEN JOGOSULT

a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KERETÉBEN RENDELHETŐ GYÓGYSZEREKRE GYÓGYSZERKERETE EREJÉIG

b) egyes, külön jogszabályban meghatározott GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKRE
c) ORVOSI REHABILITÁCIÓ céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. GYÓGYSZERKERET egyéni gyógyszerkeretből, és eseti keretből tevődik össze. AZ EGYÉNI GYÓGYSZERKERET összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2015. évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet. (Ez éves szinten 144.000 Ft). A

MENNYIBEN AZ EGYÉNI RENDSZERES GYÓGYSZERKÖLTSÉG A HAVI 1000 FT-OT NEM ÉRI EL, EGYÉNI GYÓGYSZERKERET NEM KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA. AZ ESETI KERET minden ellátottra egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2015-ben 6000 Ft. A gyógyszerkeret csak az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. A GYÓGYSZER TÉRÍTÉSI DÍJÁT NEM LEHET RÉSZBEN GYÓGYSZERKERETBŐL, RÉSZBEN A JOGOSULT SAJÁT KÖLTSÉGÉBŐL FEDEZNI. ( Az éves gyógyszerkeret kimerülése előtt azonban a gyógyszerkeretből még rendelkezésre álló, a jogosult részére rendelt gyógyszer térítési díját el nem érő maradványösszeg a gyógyszer térítési díjának kiegészítésére is felhasználható, ebben az esetben a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti különbözetet a közgyógyellátott fizeti meg.)

Forrás: palyazatfigyelo.info

A VGYKE közreműködésével készíttethet gyógycipőt

Kép forrása: www.lbt.hu

Kép forrása: www.lbt.hu

Minimum 10 fő jelentkezését várjuk, keressen meg minket Ön is, ha szívesen élne ezzel a lehetőséggel. Természetesen érvényes igazolvány szükséges. Pontos dátumot a további hírleveleinkben közlünk.

Jelentkezni lehet: személyesen a Láthatár boltban, ügyfélszolgálatunkon vagy telefonon: a 06-1/384 55-41-es és 06-70/383-36-11-es telefonszámon.

Jelentkezzen minél előbb, hogy ne maradjon le!