Olvashatnak-e majd a látássérültek könyveket?

hangoskönyv

A Marrákesi Szerződés azt hívatott elősegíteni, hogy a látássérültek és az olvasási képességükben más módon korlátozott személyek is hozzá tudjanak férni a kiadott művekhez. Ez a látássérültek esetében azt jelenti, hogy a kiadott műveket nagybetűssé, Braille-írásossá vagy éppen hangoskönyvvé alakítják át. A szerződés elvileg biztosítja azt, hogy ezek az átalakítások ne legyenek akadályozva a szerzői joggal kapcsolatos nehézségek miatt, egy speciális kivételt határozva meg a jogi korlátozások alól. A szerződés kidolgozói azzal érveltek, hogy az érintett személyek egyenlő esélyű hozzáférése fontosabb társadalmi érdek, mint a szerzői jog által védett közös érdekek. Ez a szerződés 2016. szeptember 30-án lépett életbe, de az EU-n belül ez még nem történt meg.

Az Európai Bizottság 2016 szeptemberében terjesztette elő azt a javaslatcsomagot, mely a Marrákesi Szerződésben megfogalmazott célokat kívánja az Unión belül is realizálni. Ezekkel az EBU elégedett, de megjelent két olyan módosítást célzó záradék, melyek elfogadása ellen tiltakozást jelentett be, mivel az eredetileg kitűzött célok elérését tenné lehetetlenné és ezért továbbra sem valósulna meg a látássérültek és más érintettek hozzáférési lehetőségének a megteremtése. Az EBU azt kívánja, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata kerüljön elfogadásra.

Az egyik záradék a jogtulajdonosok kártalanítását írja elő.  Ezek nem csupán adminisztratív terheket jelentenek, hanem akkora pénztömeget igényelne, ami a valóságban nem áll rendelkezésre, nem is teremthető elő, így az akadálymentesített változatok nem jönnének létre. Ebben a tekintetben figyelembe kell venni azt is, hogy a síkírást olvasni képes emberek kölcsönözhetnek a közkönyvtárakból, így nem kell mindenképpen megvásárolniuk az új kiadványokat, ezzel szemben a síkírást olvasni nem tudók ezt nem tehetik meg. Ezzel egy olyan hátrányos megkülönböztetés jönne létre (vagyis van), melyet az EU által elfogadott, az ENSZ Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló Egyezménye megtilt.

Az EBU állásfoglalása kiemeli, hogy az akadálymentes változatot a látó személyek nem tudják használni, vagyis nem a kiadványok egy ingyenes formátuma jön ilyenkor létre. Ráadásul az akadálymentes változatok egyébként sem tekinthetőek ingyenesnek, mivel a vakszervezetek és a könyvtárak alkotják meg, nagyon sok pénz és munkaidő ráfordításával. Az akadálymentesített változatok kölcsönzésére felhatalmazott szervezetek ezért nem kezelhetők úgy, mintha valamilyen kalóz-tevékenységet folytatnának.

A másik kifogásolt záradék a kereskedelmi forgalomban való elérhetőséggel kapcsolatos. A módosító javaslat szerint, az akadálymentes változatot előállítóknak a munka megkezdése előtt (vagy a kölcsönzés előtt) kötelességük ellenőrizni azt, hogy van-e már a kereskedelmi forgalomban akadálymentes formátum az adott példányból.

Ez életszerűtlen, mivel a kiadók csak nagyon ritkán készítenek látássérülteknek és más olvasási képességükben korlátozott csoportoknak akadálymentesített változatot. A rendelkezés azt is lehetetlenné tenné, hogy másik ország területére végezzen kölcsönzői szolgáltatást egy akadálymentes példányokkal rendelkező könyvtár. E két ok miatt eleve illogikus a módosító javaslat.

Ha a rendelkezés életbe lépne, akkor az érintett szervezeteknek és könyvtáraknak létre kellene hoznia egy olyan ellenőrző rendszert, ami a “kereskedelmi forgalomban való elérhetőséget” vizsgálná. Ez a rendszer költséges lenne, nagyon sok munkaidőt emésztene fel, ráadásul azt kellene bebizonyítania, hogy valami nem létezik. Egy ilyen bizonyító eljárás hibamentes, minden tekintetben megtámadhatatlan lefolytatása azonban nem végezhető el.

A könyvek nyilvántartására szolgáló rendszerek nem tartalmazzák ugyanis azt, hogy a könyv elérhető-e a kereskedelmi forgalomban. Egy-egy ilyen vizsgálatnak ki kellene terjednie más országokra is, aminek a gyakorlati megvalósítása ismét nagy ráfordítást igényelne, a siker garanciája nélkül. Ráadásul az, hogy egy könyv szerepel az adatbázisok egyikében, vagyis kiadásra került valamikor, az nem azonos azzal, hogy a könyv elérhető.

Egy olyan szervezet, amelyik több ország területére kölcsönöz, nem csupán országonként, azon belül nyelvenként és könyvenként kell elvégezze a vizsgálatot, hanem formátumonként is, mivel egy-egy akadálymentesítési megoldásból létezhet több is. Ezt a vizsgálatot ráadásul alkalmanként is el kellene végezni, mivel a “kereskedelemben kapható” állapot nem állandó és nem végleges. Arról nem is szólva, hogy egy frissen alapított kis kiadónak a honlapjáról letölthető hangoskönyv is megalapozhatna egy pert.

A Marrákesi Szerződés célja az volt, hogy az akadálymentesített kiadványok törvényesen, adminisztratív akadályok nélkül, engedélyezési eljárásoktól mentesen jöhessenek létre és elősegítsék az ilyen kiadványok országok közötti gördülékeny kölcsönzését. Erre azért volt szükség, mert a piac elhanyagolta a látássérülteket, megfeledkezett róluk, vagyis az érintett szervezetek nem jelentenek versenytársat a piaci szereplőknek. Ha a piaci szereplőknek célja lenne az akadálymentes formátumú művek számának a növelése, azt továbbra is megtehetik, a vakszervezetek és az érintett könyvtárak ebben nem jelentenek semmilyen veszélyt.

Az EBU azt hangsúlyozta az állásfoglalásának a végén, hogy amíg a látó emberek a közkönyvtárakban szinte mindent elérhetnek, addig a látássérülteknek ez a lehetőség nem biztosított. A módosító javaslatok elfogadásával ez a helyzet nem változna, sőt, az eddigi kölcsönzési és előállítási munkát is leállítaná, melyet az érintett szervezetek saját forrásokat használva végeznek el. Azt sem fogadják el, hogy a kiadói ágazatot érdekeltté lehetne tenni az akadálymentes formátumok előállítására, hiszen erre az elmúlt sok-sok évtized alatt nem volt példa és hiányzik a hajlandóság is.

Az állásfoglalás részleteiről a bmmu@once.es email-címen kérhető felvilágosítás, vagy az EBU központi irodájában is, az ebu@euroblind.org címre írva. Az állásfoglalás teljes magyar nyelvű fordítása letölthető az MVGYOSZ honlapjáról is.

Kulturális gála a BMK-ban

Forrás: http://civiltv11.blog.hu/

VendégLÁTÓK – Érzékenyítés Holdvilág módra

Rendhagyó módon a művészbejárón keresztül mentünk be, mert a társulat, hogy előkészítse a kicsik lelkét a játékra, berendezte a kulisszák mögötti teret varázserdőnek, ahol a szereplők várták a gyerekeket egy-egy akadályversenynek is tekinthető feladatsorral az előadás előtt. A hab a tortán az a csúszda volt, amelyen a gyerekek és a gyermeklelkű felnőttek (én) landolhattak a pici színpadon át a nézőtérre.

Ez az emlék jutott eszembe, amikor a Holdvilág Kamaraszínház délelőtt tíz órakor tartandó, szokatlan előadására készültem.

A József Attila Művelődési Központban Csukás István Ágacska című mesejátékának előadása előtt egy órával már az egész társulat izgatottan várta a nézőket. De vajon jó szó ez azokra, akiknek az érkezését várták? Az előtérben ugyanis már gyülekeztek a látássérültek, akiknek Koltai Judit és csapata érzékenyítő programot szervezett.

Mit is jelent ez az egyre gyakrabban, egyre több színházban megtartott, előadás előtti, speciális program?

A látássérült „nézők” felmehetnek a megnézendő előadás díszleteivel berendezett színpadra, ahol a darab szereplőinek segítségével egyórás bemutató keretében bejárhatják a díszletet, beszélgethetnek a színészekkel, rendezővel, megtapogathatják a szereplők jelmezét – mindezt azért, hogy NÉZŐ-vé válhassanak. Így a valós térben, a valós alakok igazán helyzetbe hozzák őket, és nem indulnak akkora hendikeppel a látókhoz képest a darab élvezetében.

A fehér bottal, vezetőkutyával, kísérővel érkezők először félénken közelítettek a szintén megilletődött színészekhez, de a játék örömében hamar feloldódott a kezdeti feszélyezettség, és örömtől ragyogó arcú emberek csoportokba verődve ismerkedtek nemcsak a színpad világával, hanem egymással is. Miután minden fontos dolgot megnéztek a színpadon – igen, ők is így mondják –, a nézőtéren megkapták a tolmácskészüléküket, hogy az audionarrátor segítségével követhessék a mesejátékot.

A vendégLÁTÓK is megnyugodtak, rövid idő elteltével már semmi erőszakolt segíteni akarás nem látszott rajtuk, szinte hétköznapi vezetéssé vált a bemutató, mintha szerves részét képezné az előadásnak.

A színészeket megkérdezve, hogyan érezték magukat, milyennek ítélték a programot, azt a választ kaptam, hogy bár jó egy órája még úgy érezték, ők adnak majd a látássérülteknek egy nagyszerű élményt, meglepetten tapasztalták, hogy annyi nyitottság és szeretet sugárzott feléjük, amennyit soha nem szoktak egy előadás során „bezsebelni”.

A Holdvilág társulata a hallássérültekre is gondolt. Egy kedves, jelmezbe öltözött jeltolmács jelelte végig az eseményeket.

Ezt az érzékenyítő integrálást a színházban szinte egyfajta performansznak is érezhetjük, amit hivatalosan „akadálymentesítés”-nek hívnak. De talán emberibb, ha inkább egy ismerkedésnek, közeledés kezdetének tekintjük a fogyatékosok és egészségesek erőszakoltan elkülönített társadalmi csoportja között. Jó lenne, ha minél többen ébrednénk rá, hogy egymás értékeit felismerve és elfogadva, gyengéden közeledve egymáshoz válhatunk egyre erősebbé.  Ma megtörtént a csoda, aminek mindennapinak kéne lennie… Az integrált előadás közös élménye lehetett a sérült és az egészséges nézőknek is!

Az előadás után Koltai Juditot, a színház művészeti vezetőjét, rendezőjét és színművészét kérdezem a programról.

– Mit jelent egy színház, mint épület akadálymentesítése?

– A színházlátogatás magának az épületnek a megközelítésével, az abba való bejutással kezdődik. Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központot – melyben színházunk is működik – alacsonypadlós busszal lehet megközelíteni, és az épület bejáratán is be lehet jönni kerekesszékkel. Az épületben tágas terek vannak, a nézőtéren is lehet mozogni, fordulni, és a büfét is igénybe lehet venni kerekesszékkel, a mosdókhoz tágas lifttel lehet lejutni. A színház fizikai megközelítése és az épületben való mozgás eddig is akadálymentesített volt, ebben mindössze az lesz a változás, hogy az eddig is kedvezményesen vásárolható jegyek ára – a támogatásnak köszönhetően – még kedvezőbb árú lesz. A Holdvilág Kamaraszínházban már régóta fogadunk az előadásainkon fogyatékkal élő nézőket, mozgásukban korlátozottakat, vagy értelmi sérülteket. Régebben például jó kapcsolatot ápoltunk a Pető Intézettel, több előadásunkat látták még az előző helyszínünkön. Az új évadban velük ismét felvesszük a kapcsolatot.

Évek óta rendszeres látogatóink között vannak (-) a zuglói Benedek Elek Iskola tanulói, ahonnan a fogyatékossággal élő gyerekek bérlettel látogatják előadásainkat.

– Mit jelent egy színdarab akadálymentesítése?

– Ami újdonságként „lépett bele” az életünkbe az az, hogy elindítottuk az előadások technikai akadálymentesítését is. Ennek során  jeltolmács és audionarrátor közvetíti az eseményeket (-)  a siketeknek és a nagyothallóknak, valamint a látássérülteknek, hogy minél teljesebb színházi élményhez jussanak. Az utóbbiakat a már említett, előadás előtti színpadi érzékenyítő program is segíti.

– Tehát gyakorlatilag bármilyen fogyatékkal élő néző részt tud venni az előadásokon?

– Igen, elsősorban az Auchan Ifjúsági Alapítványnak köszönhetően, mert ők nyújtanak támogatást a projekthez. Az Auchanról érdemes megjegyezni, hogy maga a cég is fogyatékos-barát, több hátránnyal élő munkatársat foglalkoztat, és a vásárlóegységeik is akadálymentesítettek. Ugyanakkor nagy segítséget kaptunk a KULT13 Divíziótól, hiszen a tolmácskészülékeket nekik köszönhetjük.

– Lesz valami kedvezmény ezekre az előadásokra?

– Igen, természetesen, ahogy ez már szóba is került. Bármilyen fogyatékkal élő színházlátogató és a kísérője kedvezményes jegyet vásárolhat előadásainkra!

(-) Felvettük a kapcsolatot a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével és a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesületével is. Ők biztosítják projektünkhöz a munkatársakat és hírlevelekben értesítik tagjaikat erről a lehetőségről, illetve a kapcsolódó programokról.

– Mely előadásokat lehet majd akadálymentesítve megnézni?

– Első előadásunk jeltolmáccsal és audionarrátorral a most látott ÁGACSKA, de szó van a MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A CINKOTAI KÁNTOR, a HAMUPIPŐKE  és a SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY című zenés mesejátékaink akadálymentesítéséről is.

A támogatás 2016-ra szól, de ha a terveink szerint sikerül megteremtenünk a feltételeket, fenntartjuk az akadálymentesítés lehetőségét a későbbiekben is, s a különböző hátránnyal élőknek továbbra is kedvezményesen adjuk a jegyeket és bérleteket. Szeretném még hozzáfűzni, hogy nem kipipálandó feladatnak, hanem komoly küldetésnek érzi a Holdvilág-csapat a projekt életben tartását.

Színházi egyesületünk számára fontos ez a célközönség is, ezért azzal is megerősítjük közhasznúságunkat, hogy előtérbe helyezzük a fenntartható fejlődés gondolatát – például a most, 2016-ban részükre elindított akadálymentesítéssel. Az integrált előadások pedig, ahol a nézőtéren együtt lehetnek az egészségesek a sérültekkel, sokat segítenek egymás elfogadásához. „Előttünk nincs akadály!” – így szól a szlogenünk, és teszünk is érte, hogy ne csak  szlogen maradjon…

Szerző: Sári Edina

Forrás: http://artnews.hu/2016/05/24/vendeglatok-erzekenyites-holdvilag-modra/

„Vagyok 2016”

kép
A találkozó időpontja: 2016. április 23. 9:00 – 17:00.
A találkozó helyszíne: ALCOA KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Klubház
(8000. Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.)

Szeretnénk, ha idén is sokan eljönnének, ezért kérjük, hogy a nevezési lapot kitöltve minél előbb juttassák el nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

Az április 23-i program:
9:00 Képzőművészeti kiállítás megnyitása
9:30-15:00 Ki-Mit-Tud
16:00 Eredményhirdetés
17:00 Gála

A programból látszik, idén minden egy helyen és egy napon kerül megrendezésre. Ugyan úgy, mint eddig, most is szakavatott zsűri értékeli a képzőművészeti alkotásokat, és neves színészek bírálják a produkciókat.
Ez a kilencedik VAGYOK rendezvényünk, melyet Önökkel, Veletek együtt szeretnénk megünnepelni. Kérünk minden kedves nevezőt és kísérőt, hogy az eredményhirdetésre és az azt követő gála műsorra is maradjon.

A nevezési lapokat 2016. március 31-ig kérjük megküldeni.
A kiállítási tárgyakat 2016. április 20-ig kérjük eljuttatni.

A rendezvénnyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást: vagyokrendezvény@gmail.com

http://www.lions.hu/

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Székesfehérvár, 2016. január 13.
Lions barátsággal a Székesfehérvári Első Lions Club

” A szabadságban és az intelligenciában rejlik nemzetünk biztonsága.”

A BULÁKE február havi programjai

Kép forrása: www.infomovar.hu

Kép forrása: www.infomovar.hu

Legközelebb február 2-án kedden találkozunk a farsangi klubon, ahol lehetőség adódik befizetni a tagdíjakat (BULÁKE: 2000 ft, VGYKE: 600 Ft), illetve az életmód táborra való előleget (10 000 Ft) .

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra!

BULÁKE – Szociális Csoport
2040 Budaörs Szivárvány u. 5.
+36 20 468 98 44

Funtineli–premier: zajos siker péntek 13–án!

A Karácsony előtti olvasópróbát követő dolgos hetek, olykor napi két próbával tarkított alkotómunkájára tette fel a koronát a társulat a bemutató alkalmával.

 Az amerikai emigráció Magyarországon sokáig elhallgatott, igazán a rendszerváltás után ismertté vált írójának méltán legnépszerűbb sikerkönyvéből Kerényi Imre Kossuth–díjas rendező és Román Sándor érdemes művész, koreográfus vezetésével, monstre, sokszereplős, akár összművészetinek is nevezhető, emlékezetes színházi produkció született.

A zajos sikerű, igen élénk média -és protokollérdeklődés kísérte premiert, és az éjszakába nyúló bankettet megtisztelte jelenlétével számos ismert művész, színházi ember és illusztris közéleti személyiség is.

A Takaró Mihály irodalomtörténész által “fájdalmas szépség regényének” is titulált, Nemes Wanda (a képen Jánosi Dáviddal) címszereplésével fémjelzett „Funtineli” februári előadásaira lényegében már az óévben, míg a márciusi alkalmakra nem egész két hét alatt fogytak el a belépők!

Az Újszínház ezúton is tájékoztatja a közvéleményt és a Tisztelt Közönséget, hogy az óriási érdeklődésre való tekintettel február 16–án hétfőn megkezdi a produkció áprilisi előadásaira szóló jegyek értékesítését.

Dr. Boda Gábor és Nagy Zoltán fotóriporterek a premieren és az azt követő éjszakába nyúló, önfeledt banketten készült felvételei ide kattintva tekinthetők meg!

Amint arról korábban már hírt adtunk, 2013. október 14-én az Újszínház és a VGYKE együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében egyesületünk tagjai 50 százalékos kedvezménnyel látogathatják a teátrum előadásait. Egy tagsági könyvvel két kedvezményes jegy vásárolható.

Forrás: ujszinhaz.hu

Programajánló

Kép forrása: www.kult13.hu

Kép forrása: www.kult13.hu

Időpont: 2015.01.31.

Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

Szervezők: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Kulturális Divízió

A rendezvény védnöke: dr. Tóth József polgármester

Programok

MEGNYITÓ

10.00-10.20
Helyszín: Aula
Civil Vándordíj átadása – A Modern Quilt kiállítás megnyitója

CIVIL BÖRZE

10.00-15.00
Helyszín: Aula
Civil szervezetek kiállítása, bemutatkozása standokon

Résztvevők

♦ Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

♦ Magyar Rákellenes Liga

♦ Strokeinfo Alapítvány

♦ XIII. kerületi Angyalföld Polgárőr Szervezet

♦ Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

♦ Békefenntartók Bajtársi Egyesülete

♦ Balassi Bálint Bajtársi Egyesület

♦ XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete

♦ Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány

♦ homoludens.hu Egyesület

♦ Terra-Kotta Egyesület

♦ Herman Ottó Bonsai Egyesület

♦ Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete – HARKE

♦ Kutyamentő Angyalok Egyesülete

♦ Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

♦ Angyalföldért Egyesület

♦ Gyertyafény Keringő Klub Egyesület

♦ Angyalföldi Szociális Egyesület

♦ MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület

♦ Háttér Társaság

♦ Civil Információs Centrum

„Legszínvonalasabb stand” verseny, „Ismerd meg a civileket” kvízjáték

KIÁLLÍTÁS

10.00-17.00
Helyszín: Mácsai István Galéria (félemelet)
A XIII. kerületi alkotóművészek és civilek Modern Quilt kiállítása

10.30-13.00
Helyszín: Rubin terem (félemelet)
Modern Quilt WORKSHOP

CIVIL SZOLGÁLTATÓK

10.00-12.00
Helyszín: Aula
Civil Információs Centrum: szervezeti és egyéni pénzügyi tanácsadás

10.00-14.00
Helyszín:
Gyémánt 1-2 terem

♦ Magyar Vöröskereszt  Budapest Fővárosi Szervezete Észak-Pesti Régió XIII. kerületi Szervezete: vércukor, testzsír,koleszterinszint mérés,  elsősegély nyújtás-újraélesztés bemutató

♦ Angyalföldi Nagycsaládosok Egyesülete: hagyományos népi gyógymódok

RÉGI KISMESTERSÉGEK

10.00-15.00
Helyszín:
Aula
Csipet Bazár- patentozás, ringlizés, gombbehúzás

CIVIL TÉR

10.00-15.00
Helyszín:
Gyémánt 3 terem
homoludens.hu Egyesület. „100 féle játék”- Társasjáték klub

10.00-14.00  
Helyszín: Gyémánt 1-2 terem

♦ Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány: “Részeg szemüveggel – józanul – avagy bolygóközi űrdobálós…”

♦ Budapest Evezős Egyesület: ergométeres evezés

10.30-10.45  Angyalföldért Egyesület: mozogjunk együtt! – Meridián torna bemutató

10.50-11.20  Strokeinfó Alapítvány: közösségi egészségmegőrző foglalkozás

11.25-11.55  Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány: játssz velünk- orosz népi játékok

Helyszín: udvar
Terra-Kotta Egyesület: raku égetési bemutató, japán eredetű kerámia égetési mód

CIVIL SZAKMAI FÓRUM

11.00-13.00
Helyszín: Smaragd terem
Forrásteremtés, civil-vállalati együttműködés a gyakorlatban

11.00-11.20: Civil szervezetek helyzete 2014-ben- helyzetértékelés, kilátások

11.25- 11.45: A Civil Licit bemutatása- az együttműködés módjai

11.50-13.00: Workshop a civilekkel- „eladható” szolgáltatások létrehozása

CIVIL GÁLA

15.00-17.00
Helyszín: Gyémánt 1 terem, színpad

♦ a „Legszínvonalasabb stand” díj átadása- Holopné Schramek Kornélia alpolgármester

♦ XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete: Keleti mozgáskultúra – Erdős Dávid

♦ Láng – Acélhang Férfikar: Éljen hazánk, magyar nemzetünk – Toborzók és népdalok

♦ Stella Kórus: Tavaszi zsongás

♦ Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány: Képek zenében, egyszemélyes zenekarral- Bajovics Milán

♦ Karizma Művészeti Együttes: Táncmix-táncdal show

♦ Balassi Bálint Bajtársi Egyesület Kórusa: Katonadalok

♦ Gyertyafény Keringő Klub: Versszavalat, Gershwin összeállítás- ének

♦ Misztikum Színpad: Humoros jelenetek

♦ Keil Ernő Fúvószenekar: Mindenki kedvére

A belépés díjtalan!

Programunkon a díjtalan részvételt a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat biztosítja.

Információ: Szalkai Lajos +36 30 453 4264, szalkailajos@kult13.hu, és Roboz Beáta (Modern Quilt kiállítás és workshop) +36 30 452 7011, robozbeata@kult13.hu

Forrás: kult13.hu

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Nyitott ház a kultúra napján

Kép forrása: vendegvaro.utazom.com

Kép forrása: vendegvaro.utazom.com

A Vigadót ünneplő programsor része lett a 2011-ben elhunyt Kossuth-díjas bábművész, Kemény Henrik születésének 90. évfordulójára emlékező, keddtől látogatható kiállítás. Láposi Terka Kemény Henrik édesapjáról, a szintén legendás bábos Kemény Henrikről írt kötetét pedig január 29-én mutatják be. Kemény Henrikhez kapcsolódik a magyar kultúra napján rendezett gyerekprogram, a bábelőadás és az interaktív drámapedagógiai foglalkozás.

A magyar kultúra napja, január 22. Nyílt nap lesz a Vigadóban, ingyenesen látogathatja majd a közönség az épületet, a kiállításokat és a programokat is, előzetes regisztráció viszont szükséges. A közmédia komolyzenei tehetségkutatója, a Virtuózok győztesei adnak koncertet, lesz térzene a Vigadó téren és csoportos vezetések a házban. A séták nagy része már most betelt, de a Vigadót az is bejárhatja, aki a szervezett sétákra már nem fér be.

A jubileumi programsorozatban szerepel még mások mellett Lázár Kati Jászai Mari-estje és a Házaspár(ok) a zongorá(k)nál című est, a Vigadóban már korábban nagy sikerrel szereplő Magyar Zongorás Négyes, vagyis a Várnagy Andrea–Farkas Zsolt és Hegedűs Katalin–Hegedűs Endre zongorista házaspárok koncertje. A Vigadó ünneplése hivatalosan keddtől február huszadikáig tart.

Ezen kívül több új kiállítás is nyílik az első negyedévben, köztük a Gémes Péter-emlékkiállítás, Bartusz György tárlata, Gránitz Miklós fotóművész kiállítása és egy életmű-kiállítás Galánfi András, a népművészet mestere műveiből. Február elsejéig még látható az első világháború századik évfordulójára emlékező, ötven magyar képzőművész munkáit felvonultató tárlat és a Supka Magdolna művészettörténészre emlékező kiállítás is.

Forrás: mno.hu

Ingyenes múzeumi programok

Forrás: play.google.com

Forrás: play.google.com

November 8-án szombaton 10.00-13.00 óra között a Képtárban három állomást érintve interaktív formában ismerkedhetnek a 17. századi Hollandia zenéjével, ruházatával és hétköznapjaival. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Érkezés folyamatosan 10.00-13.00 óra között.

Előzetes jelentkezés nem szükséges.

A program ingyenes.
Helyszín: Szépművészeti Múzeum; 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

November 13-án csütörtök este pedig harmadik alkalommal tartunk tárlatvezetést látássérülteknek.

“Fény az éjszakában”

Tárlatvezetés látássérülteknek a Szépművészeti Múzeum MÚZEUM+ programján

Időpont: november 13. csütörtök este 18.00 óra és 20.00 óra

Helyszín: Szépművészeti Múzeum; 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

A Szépművészeti Múzeum kéthavonta csütörtök este hosszabbított nyitva tartással (18.00-22.00 óra között) és különböző programokkal várja látogatóit. A soron következő, november 13-ikai alkalom témája a MÁSVILÁG. Tárlatvezetések, vendégelőadók, alkotótevékenységek, zenék és finomságok tarkítják a múzeumi látogatást. Látássérült látogatóinknak 18.00 és 20.00 órakor tartunk vezetést, amelynek során az egyiptomi gyűjteménnyel ismerkedhetnek az érdeklődők.

Mivel az Egyiptomi gyűjtemény zsúfolt és kicsi terekkel rendelkezik, ezért a vezetések létszámát kivételesen vezetéseként 20 főben (10 látássérült + 10 kísérő) korlátozni szükséges. Megértésüket köszönjük!

Az est további programjáról részletesen a Múzeum honlapján olvashat.

A programot látássérült és 1 fő kísérője ingyenesen látogathatja.
Előzetes jelentkezés – az időpont megjelölésével – az alábbi email címen: zsofia.tettamanti@szepmuveszeti.hu