Az ombudsman a kerekesszékesekért

A kép forrása: rehabportal.hu

A kép forrása: rehabportal.hu

A Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet beadványának vizsgálatában az alapvető jogok biztosa kifejtette, hogy a kerekesszék az érintett mozgássérült ember helyváltoztatáshoz való jogának érvényesülését, ezáltal az önrendelkezés szabadságát, az önálló, illetve önállóbb életvitel megélését hivatott biztosítani. A mozgásában korlátozott ember a kerekesszékét használva el tud menni a mosdóba, igénybe tudja venni az egészségügyi intézmény szolgáltatásait, úgy, ahogyan az a kerekesszéket nem használóknak lehetséges.

Az állam gyógyászati segédeszköz-ellátó rendszerében a mozgáskorlátozottak, az orvos és az egészségügyi személyzet szakmai javaslata alapján, egyedi helyzetüknek, szükségleteiknek megfelelően kézi meghajtású, illetve elektromos kerekesszékhez juthatnak. Elektromos kerekesszéket csak indokolt esetben, legtöbbször felső végtag sérülése okán választ az orvos. Az elektromos kerekesszék tehát a többi segédeszközhöz képest nem kényelmi megoldás, hanem az egyetlen eszköz, amellyel az érintett személy önállóan tud közlekedni.

Az alapvető jogok biztosa a Mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetségétől azt az információt kapta, hogy a jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján a betegszállítók nem kötelesek az elektromos kerekesszékeket elszállítani. A szociális szolgáltatásként működő úgynevezett támogató szolgálat gépjárműveit viszont alkalmassá tették mindenfajta kerekesszék biztonságos szállítására. A szövetség álláspontja szerint nem megoldás, hogy a korlátozott kapacitásokkal működő támogató szolgálatok vegyék át azokat a szolgáltatásokat, amelyek akadálymentesítése nem történik meg.

A szociális ügyekért és a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az ombudsman kérdéseire küldött válaszában hangsúlyozta, prioritásként kezelik, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított legyen az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. Fontosnak tartja, hogy az elektromos kerekesszéket használó, súlyosan mozgáskorlátozott emberek érdeke és emberi méltósága ne sérüljön a betegszállítás során. Álláspontja szerint indokolt a betegszállítás szabályozásának felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés az egészségügyi és a szociális ágazat együttműködésével. Az egészségügyért felelős államtitkár ugyancsak egyetértett azzal, hogy – mert jelentős mértékben nőtt az elektromos kerekesszékek használata – szükséges lehet a jogszabály felülvizsgálata. Ő ugyanakkor arra is kitért, hogy az esetleges jogszabály-módosítás jelentős anyagi kihívás elé állítaná a betegszállító szolgáltatókat, és az esetleges pénzügyi források hiánya számos szolgáltatót lehetetlenítene el, ami a betegszállítás ellátását is veszélyeztetné.

Székely László, az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszteréhez fordult. Felkérte, hogy az egészségügyért felelős államtitkárság bevonásával fontolja meg a betegszállítás szabályozásának módosítását és mérje fel, milyen pénzügyi és infrastrukturális feltételek szükségesek ahhoz, hogy valamennyi típusú kerekesszék szállítható legyen a betegszállító járművekben.

Forrás: rehabportal.hu

Az ombudsman a látássérült emberek bankautomata-használatáról

Kép forrása: www.cityofoelwein.org

Kép forrása: www.cityofoelwein.org

Egy beadvány vizsgálatában Székely László ombudsman azt fogalmazta meg, hogy tervek vannak, jogszabály nincs és az ajánlásban álló más követelmények sem teljesültek, egyelőre legalábbis. Így viszont alapjogok sérülnek, amik érvényesítéséért az ombudsman az emberi erőforrások miniszteréhez fordult.
Biztosítsák a látássérült emberek akadálymentes hozzáférését a bankautomaták szolgáltatásaihoz. Határozzanak meg minimum követelményeket a fogyatékossággal élők hozzáférésének megteremtésére a magántulajdonban lévő bankautomatákhoz és ehhez alkossanak kikényszeríthető és határidőkhöz kötött jogszabályi keretrendszert. Az újonnan beszerzett bankautomaták és más banki szolgáltatások legyenek teljes mértékben hozzáférhetők a fogyatékossággal élő emberek számára. Kapjanak rendszeres képzést a bírák és más bírósági tisztviselők a Fogyatékossággal Élők Jogairól szóló ENSZ-Egyezményről és annak Fakultatív jegyzőkönyvéről annak érdekében, hogy az eléjük kerülő esetekben a fogyatékosság kapcsán kellő ismeret alapján dönthessenek. Hozzák összhangba a jogszabályokat és az ítélkezési gyakorlatot azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket az Egyezmény részes államai elfogadtak.

Forrás: hirkozpont. magyarorszag.hu

Köszönjük Monostori Csaba tagtársunknak, hogy felhívta a figyelmünket a cikkre!