Tájékoztatás a VGYKE 2018. évi tanulmányi támogatás pályázatának eredményéről

Összesen 14 általános és középiskolás diák tagtársunk nyújtotta be kérelmét az egyszeri 10.000,- Ft-os támogatási összeg iránt.

A pályázat keretösszege 200.000,- Ft volt, amely az MVGYOSZ-nek a VGYKE részére 2018. évben leosztott SZJA 1%-os támogatási keretéből került finanszírozásra.

A felhasználható keretösszeg mennyisége lehetővé tette, hogy minden kérelmezőt támogatásban tudjunk részesíteni.
Az alább felsorolt tagjaink részesülhettek támogatásban:

Csényi Márk, Csóti Renáta Csilla, Dávid Ádám, Fehér Ferenc, Foki Nikolett, Götl Dominik, Horváth Dorka, Horváth Virág, Kerbel Péter, Kovács Róbert, Maszlag Mihály, Molnár Dávid, Orsós Henrik Sándor, T.Nagy Anna.

A pályázaton résztvevőknek ezúton is gratulálunk!

A képen egy iskolai tantermi tábla látható

A kép forrása: https://thetomatos.com

Pályázati kiírás

A pályázat keretösszege 200.000,- Ft, amely az MVGYOSZ-nek a VGYKE részére 2018. évben leosztott SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Egyesületünk ezen pályázattal azon diák tagjait kívánja támogatni, akik általános vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják.

Pályázatot nyújthatnak be a VGYKE azon rendes tagjai, akik a 2018-as évre befizetett érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, illetve akik a 2018-as tagdíjat legkésőbb a pályázat benyújtásakor személyesen befizetik.

Pályázni kizárólag a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljeskörű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap határidőben történő benyújtásával lehet. Az űrlap mellé kötelező mellékletként csatolni szükséges a pályázó eredményesen lezárt tanulmányi évét igazoló bizonyítvány másolatát.

A támogatási összeg egyszeri 10.000,- Ft . A támogatásról kizárólag a VGYKE elnöksége dönt a pályázati adatlapon feltüntetett információk alapján.

A pályázati felhívás és adatlap 2018. május 1-től letölthető innen: vgyke_adatlap_tanulmanyi_2018,

illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban az alábbi elérhetőségeken:

VGYKE központi ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: (1) 384-5541 (1-es menüpont)
E-mail: ugyfel@vgyke.com

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 5.
Telefon: (23) 428-727 (70) 773-4054
E-mail: budaors@vgyke.com

Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 11.
Telefon: (70) 773-4044
E-mail: cegled@vgyke.com

Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Telefon: (70) 773-4072
E-mail: dabas@vgyke.com

Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság u. 23.
Telefon: (70) 387-5265
E-mail: godollo@vgyke.com

Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete
Telefon: (70) 387-5263
E-mail: pilisvorosvar@vgyke.com

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete
Cím: 2600 Vác, Földvári tér 14.
Telefon: (70) 773-4078
E-mail: vac@vgyke.com

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 30.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380 Budapest, Pf. 1075 illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban. Az egyesület ügyfélszolgálati irodáiban munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati adatlapok kitöltésében.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző dátuma 2018. június 30.

A pályázatokat a VGYKE elnöksége folyamatosan hagyja jóvá a meghatározott keretösszegig. legkésőbb 2018. július 8. napjáig.

A nyertes pályázók listája elérhető lesz a VGYKE honlapján és hírlevelében.

Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését!

Budapest, 2018. május 09.

A képen egy iskolai tantermi tábla látható

A kép forrása: https://thetomatos.com

Közigazgatási ösztöndíj

A Miniszterelnökség a Hivatalos Értesítőben közzétette a 2017. évi fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára vonatkozó őszi pályázati felhívását.

Az ebben meghatározottak szerint az őszi programszakaszhoz kapcsolódó pályázati időszak:
2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 05.

A Program célja a közigazgatás iránt érdeklődő fogyatékos felsőoktatási hallgatók számára a széleskörű társadalmi integráció elősegítése azáltal, hogy speciális igényeikre való körültekintéssel szabályozott és kiszámítható keretek között, mentorok személyes támogatása mellett munkatapasztalatot szerezhessenek. Így az ösztöndíjasok tanulmányaik elvégzése után növelve a foglalkoztatási esélyeiket releváns szakmai tapasztalattal léphetnek ki a munkaerő piacra.

A Program a szakmailag elhivatott, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzését biztosítja. A felvételt nyert ösztöndíjas valamely minisztériumnál folytatott munkavégzésének időtartama 3 hónap. A tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjas jelölt tanulmányai és előzetes preferenciájának figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkat ezen a linken lehet találni: http://fko.kormany.hu/jelentkezes-a-programba

 

A képen magyar bankjegyek láthatóak

A kép forrása: oroscafe.hu

Forrás:
http://fko.kormany.hu/

Ösztöndíjat hirdettek a fogyatékossággal élő hallgatóknak

kép forrása: civilhetes.net

kép forrása: civilhetes.net

A Magyar Közlönyben megjelent felhívás szerint – a várhatóan február végén induló – program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló, szakirányú munkatapasztalat-szerzésének biztosítása.

A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel a hallgató tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a minisztériumok igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését felkészített mentorok segítik.

Az ösztöndíj összege havonta 50 ezer forint adómentes jövedelem a program három hónapja alatt.

A felhívás szerint január 11-24-e között lehet pályázni.

Pályázatot azok a magyar állampolgárok nyújthatnak be, akiknek felsőoktatási intézményben legalább négy lezárt félévük van, aktív hallgatói jogviszonyban állnak, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szakvéleménnyel igazolják fogyatékosságukat.

A feltételek közé tartozik az is, hogy a pályázó az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.

Az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt, megjelöli a vonatkozó rendelet szerinti befogadó intézményt, ahol munkatapasztalatot kíván szerezni – áll a felhívásban.

Az érdeklődők további információt a Miniszterelnökség területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkárságától kérhetnek a
kormany.hu honlap „kapcsolat” menüpontján keresztül.

Forrás: magyaridok.hu

Ösztöndíj pályázati lehetőség fogyatékossággal élő hallgatók számára

Kép forrása: www.sztehap.hu

A tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak, figyelembe véve tanulmányait, érdeklődési körét, valamint a kiválasztási folyamat eredményét és a befogadó intézmények igényeit. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

 

Az Ösztöndíjprogramra pályázni elektronikus úton, a kormany.hu oldalon keresztül lehet.

Az alábbi dokumentumok szükségesek a pályázathoz:

A pályázati időszak: 2015. július 24. – 2015. augusztus 16.

További részletek

Egyenlő esélyek a felsőoktatásban

Kép forrása: theproscons.com

Kép forrása: theproscons.com

Hoffmann Rita és Flamich Mária látássérült pedagógusok osztják meg külföldön, ösztöndíjas hallgatóként szerzett tapasztalataikat a nagyérdeművel.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Jelentkezni e-mailben történő visszajelzéssel lehet.

Elérhetőség:
http://www.etikk.hu/kapcsolat/

Amit a Közigazgatási Ösztöndíjprogramról tudni lehet

Kép forrása: www.educationusa.hu

Gyere el 2014. december 18-án, csütörtökön este hozzánk, hogy találkozhass Kollárszki Bogival, aki az első közigazgatási ösztöndíj program egyik résztvevője volt.

Ha Téged is érdekel a program, kérdezz Tőle bátran: érdeklődj benyomásairól, tapasztalatairól.

Csatlakozz hozzánk este 17:30 órától a Hermina út 57. szám alatti akadálymentes irodaházban!

 

Pályázati felhívás

Kiíró: Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország

Határidő: 2014. 06. 05.

Pályázhat: Olyan Magyarországon élő és magyar állampolgársággal rendelkező 14-18 év közötti, szociálisan hátrányos helyzetű fiatal, aki:

Forrás: www.nursing-scholarships.co

Forrás: www.nursing-scholarships.co

A kiíró célja a magyar civil társadalom erősítése, a civil és üzleti szféra együttműködésének fejlesztése, hiánypótló szolgáltatások támogatása hatékony és átlátható adománygyűjtés, valamint forráselosztás révén.

További részletek

 

Újabb ösztöndíjak a sérült diákoknak

Forrás: www.richpoi.com

Forrás: www.richpoi.com

Az érintett hallás-, mozgás-, illetve látássérült fiatalokat a program befejezése után is tovább foglalkoztathatják. Egy hónapja indult a fogyatékkal élők ösztöndíjprogramja, de már most látható, hogy mind az ösztöndíjasok, mind mentoraik elégedettek az eddigi eredményekkel, ezért a tervek szerint folytatódik majd az ösztöndíjprogram.

Januárban számoltak be arról, hogy a kormány közigazgatási ösztöndíjprogramot hozott létre a fogyatékkal élő hallgatóknak. Az ösztöndíjra az az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal pályázhatott, aki már legalább négy szemesztert elvégzett, és 3 hónapnál nem régebbi orvosi szakvéleménnyel igazolta, hogy megfelel a feltételeknek. A KIM válasza szerint a pályázati úton kiválasztott hallgatók március 13-án kezdték meg a munkát.

A húsz hallgató közül tizenketten a KIM-ben, nyolcan a Miniszterelnökségen dolgoznak. Összesen nyolc hallássérült, három látássérült, öt mozgássérült és négy tanulási készség zavarával küzdő fiatal vesz részt a programban, amelynek célja, hogy a fogyatékos hallgatók le- endő képzettségüknek megfelelő szakirányú munkatapasztalatot szerezzenek.

Balatoni Mónika, a KIM társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint ha a fiatalok az ösztöndíjprogram idején a tárcáknál dolgozhatnak, akkor nagyobb esélyük nyílik majd a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. A fiatalok három hónapon át, június 13-ig, napi 4 órában dolgoznak a szakmai érdeklődésüknek megfelelő területen, munkájukért havi 50 ezer forint adómentes ösztöndíjban részesülnek. A fogyatékkal élő hallgatókat mentorok segítik, akiket szintén pályázat útján választottak ki az egyes tárcák kormánytisztviselői közül, munkájukért ők is havi 50 ezer forintot kapnak.

Azoknak a fogyatékkal élő hallgatóknak, akiknek erre szükségük volt, speciális munkaállomásokat építtettek ki a minisztériumokban, így például a látássérült ösztöndíjasokat egy számítógépes felolvasó program segíti. A KIM leszögezte, hogy bár a résztvevők még jelenleg is a felsőoktatásban tanulnak, de amennyiben jól teljesítenek, az sincs kizárva, hogy a minisztériumok az ösztöndíj lejárta után tovább foglalkoztatják őket.

Forrás: Magyar Nemzet