Stratégiai célok 12 pontban

kép forrása: users.atw.hu

I. Tevékenység alapú stratégiai tématerületek

1. Közösségépítés, közösségfejlesztés

Cél a VGYKE közösségi mentorokat foglalkoztató “Lámpás” programjában elért eredmények fenntartása, a korábban létrejött közösségek működésének támogatása és önfenntartóvá válásuk elősegítése, illetve folyamatosan új közösségek szervezése és beindítása.

2. Tagtoborzás, látássérült személyek felkutatása

Cél az egyesület taglétszámának stabilizálása, később növelése. A látássérült személyek felkutatása révén növelhetővé válik a közösséghez tartozó, rehabilitációs és segítő szolgáltatásokban, információkban részesülő vak és gyengénlátó személyek száma és aránya.

3. Aktív korú látássérült személyek képzése és foglalkoztatása

Cél a munkaképes korú látássérült személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása elsősorban képzettségi szintjük és kompetenciáik fejlesztését támogató programok kidolgozása és megvalósítása révén.

4. Időskorú látássérült személyek támogatása

Cél a tagság jelentős hányadát kitevő idős, 65 év feletti látássérült személyek speciális igényeinek feltárása és kielégítése, társadalmi és egyesületi részvételük erősítése.

5. Látássérült emberek és családtagjaik szociális segítése

Cél a gyakran rossz szociális helyzetben élő látássérült személyek támogatása, mely folyamatok során közvetlen környezetük, a család sem hagyható figyelmen kívül, az életminőség javításához ugyanis az ő állapotuk javítása és hatékony közreműködésük is elengedhetetlen.

6. A látássérült emberek számára akadálymentes fizikai és infókommunikációs környezet kialakítása

Cél a látássérült emberek lakókörnyezetének és az őket körülvevő infókommunikációs rendszerek hozzáférhetővé tételének szakmai és érdekvédelmi támogatása elsősorban a helyi közösségek érdekérvényesítő és lobbierejére építve.

7. Segédeszközök felkutatása és hozzáférhetőségük biztosítása

Cél a látássérült személyek segédeszköz ellátottságának javítása, megfizethető és jó minőségű eszközök forgalmazása, az eszközök beszerzését támogató pályázati rendszer működtetése és erre a célra források elkülönítése, a Láthatár Segédeszközbolt forgalmának növelése.

8. A gyengénlátó emberek helyzetének feltárása, javítása.

Cél az önállóan rend szerint nem definiált és nem támogatott csoportot jelentő, a vakokhoz képest jelentősen eltérő igényekkel rendelkező gyengénlátó emberek konkrét problémáinak, szükségleteinek feltárása és azokra tudatosan reagáló szolgáltatási elemek kidolgozása.

II. Horizontális stratégiai tématerületek

9. A szervezeti kommunikáció fejlesztése, társadalmi szemléletformálás

Cél az egyesület részéről egységes, tervezett és tudatos kommunikációs stratégia kialakítása, mellyel a VGYKE egyúttal pozitív irányban alakítja a vak és gyengénlátó emberekkel kapcsolatos társadalmi szemléletet is.

10. Önkéntesek bevonása

Cél az egyesülettel szoros kapcsolatban álló önkéntes bázis létrehozása, mely sokoldalú segítséget képes nyújtani mind a VGYKE működésében, mind a tagság egyéni igényeinek közvetlen kielégítésében.

11. Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés

Cél a látássérültségük mellett gyakran egyéb krónikus betegséggel küzdő, állapotukból kifolyólag mozgásszegény életmódot élő, szociális helyzetük okán gyakran egészségtelenül táplálkozó és önismereti hiányosságokkal, pszichés problémákkal küzdő tagság egészségtudatosságának fejlesztése, az egészséges életmóddal kapcsolatosan számukra is hozzáférhetővé tett információkkal való ellátása és részükre egészségmegőrzést támogató programokon való részvétel lehetőségének biztosítása.

12. Az egyesület forrásteremtő képességének fejlesztése

Cél a VGYKE több lábon álló finanszírozásának fenntartása és anyagi biztonságának megerősítése, a szabadon felhasználható bevételek arányának és mértékének növelése.

A részletes stratégiai tájékoztató letölthető az alábbi linken.