Az MVGYOSZ felkérése kérdőíves kutatásban való részvételre

A kérdőívet megtalálják a következő link alatt:

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/980786416/

A kitöltés határideje: 2018. április 30.

A kérdőív kérdései az általános kérdéseken túl a fogyatékossággal élő felnőttek akadálymentes tanulási lehetőségeit és ezzel összefüggésben a munkavállalást érintő legfontosabb tényezőket vizsgálják.

Miért fontos ez a kutatás?
A kutatás nemcsak problémákat kíván feltárni, hanem a kapott válaszok segítségével támpontokat kíván nyújtani ahhoz, hogy a felnőttképzési rendszer hogyan tudja biztosítani a fogyatékossággal élő felnőttek képzésekhez történő egyenlő esélyű hozzáférését, ezáltal pedig hatékonyabban segíteni a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci (re)integrációját.

A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó tanulását, képzését biztosító rendszer megalapozásához, szükség esetén jogszabály-módosító javaslat megfogalmazásához.

A kutatásban való részvétel anonim, a vizsgálatból származó adatok csak kutatási célból kerülnek felhasználásra.

dr. Nagy Sándor (MVGYOSZ), Németh Orsolya (MVGYOSZ) és Hangya Dóra (SINOSZ)

A képen egy kérdőív látható, ceruzával

A kép forrása: http://www.vizontogyogyszertar.com/

Be Brave! – angol társalgási klub, fiataloknak

A klub célja a nyelvvizsgára készülő, illetve nyelvvizsgával már rendelkező, alap és középfokú nyelvtudással rendelkező látássérült fiatalok angol szóbeli nyelvtudásának szintre hozása, illetve szinten tartása. A klubon az élet több területéről hozott témákat fogunk feldolgozni közösen, hasznos kifejezésekkel tarkítva.

Ahogy a klub elnevezése is mondja Légy Bátor!, mely arra utal, szólalj fel bátran, ha nem tudsz egy kifejezést, fejezd ki magad másképpen. A klubokon barátságos befogadó környezetet igyekszünk teremteni, biztosítva nagyított, illetve Braille-jegyzeteket. A klubon átvetteket pedig egy héten belül mailben elküldjük a résztvevőknek.

A Be Brave! klubot kéthetente, csütörtöki napokon délután 15:00-től 17:00-ig tartjuk.

Az első klub időpontja: 2018. március 8. 15:00.

Helyszín: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.)

A klubra várunk minden 15-35 év közötti látássérült fiatalt, aki szeretné angol nyelvtudását fejleszteni.

Részvételi díj a jegyzetek anyagköltsége, mely 300 Ft/fő/alkalom.

Jelentkezni lehetséges e-mailben a szervezes@mvgyosz.hu mail címen, jelezve milyen típusú jegyzetre van szükség (nagyított, Braille-példány)

Várunk Titeket szeretettel!

Puskás Anett és Farkas Miklós
szervezők

A képen egy okostelefon látható, amint azon valaki angolt tanul

A kép forrása: http://www.genlish.com/

Segítség az angol és történelem érettségihez

A kép forrása: http://vakegy.hu

A kép forrása: http://vakegy.hu

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a 2016-os évben az Új Európa Alapítvány támogatásával pályázatot nyert, melynek keretében közösségi szolgálatos diákok, az egyesület hangstúdiójában érettségi témaköröket olvastak fel angol és történelem tantárgyakból.

A megvalósításban közreműködtek a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, valamint a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói és a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium szaktanárai.

A felolvasott témaköröket elsősorban látássérült középiskolásoknak készítettük, de használhatják diszlexiás és diszgráfiás tanulók is.

Az elkészített hangos tankönyv, megtalálható a partner középiskolák könyvtáraiban, a Ridens Szakiskolában, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hangoskönyvtárában, valamint a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és városi könyvtárban, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, valamint a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, továbbá letölthető a lap alján található hivatkozásokról.

A projektben vállaltuk, hogy törekszünk az egyenlő esélyű hozzáférésre is, így nagybetűs síkírásban és br0aille-formátumban is elkészítjük ingyenesen, megrendelést követően.

A 2015-ös évben már elkészítésre került a Magyar nyelv és irodalom témaköröket tartalmazó hangoskönyv is, melyet szintén a MOL Új Európa Alapítvány támogatott. Ebben a projektben partnerünk volt a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, valamint a Ridens Szakiskola.

A Magyar nyelv és irodalom témaköröket tartalmazó hangos tananyag ingyenesen hozzáférhető az egyesület weboldalán, valamint megrendelhető a látássérültek egyéni szükségleteinek megfelelő formátumokban az egyesület ügyfélszolgálati irodájában.

Cím: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete 4400 Nyíregyháza István utca 3. Tel: 30-195-4312 Email: ugyfelszolga@upcmail.hu

A hanganyagok az alábbi linkekről tölthetőek le:

Angol érettségi témakörök 424 MB

Történelem érettségi témakörök 521 MB

Szabó Judit
szakmai vezető

Nemes-Nagy Tünde
elnök

Fogyatékossággal élő, SNI hallgatókat is vár az ELTE

A kép forrása: elte.hu

A kép forrása: elte.hu

Az ELTE kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű ( és fogyatékossággal élő) tanulók részére. Az Egyetemen – az országban egyedülálló módon – szakemberekből, gyógypedagógusokból, szociális gondozóból és informatikusból álló központ segíti a speciális szükségletű hallgatók tanulását, fejlődését.

A Fogyatékosügyi Központ feladatai és szolgáltatásai:

Az ELTE a speciális szükségletű hallgatói számára közvetlen támogatást nyújt. Többek között a látássérült hallgatók számára útvonaltanítást végeznek, igény esetén adaptálják a szükséges tananyagokat, digitalizálják a tankönyveket, illetve a tananyagok vizuális elemeit leírással, vagy domborítással teszik hozzáférhetővé. Segítséget nyújtanak a gyakorlatok teljesítéséhez nélkülözhetetlen szemléltető eszközök elkészítésében, prezentációk és előadások megtartásához szükséges ppt-k, vizuális elemek, képanyagok összeállításában és formázásában.

A január 27-én 16.30-tól kezdődő nyílt napra a speciális szükségletű (sajátos nevelési igényű), az egyetem iránt érdeklődő középiskolásokat, tanáraikat és szüleiket várják.

A nyílt nap helyszíne: ELTE BTK
Cím: 1088 Bp., Múzeum krt. 4./A épület fszt. 47. (Gombocz Zoltán előadóterem)
A helyszín akadálymentes.

A részvételi szándékot előzetesen jelezni kell a fogyatekosugy@kancellaria.elte.hu e-mail címen.

A rendezvény linkje:
https://www.elte.hu/content/eselyegyenlosegi-nyilt-nap.e.8208

Diákpályázat

kép

Az ösztöndíj célja, hogy az állandó zuglói lakóhellyel rendelkező – bejelentett – és életvitelszerűen a kerületben élő szociálisan rászoruló családok jól tanuló gyermeke(i) támogatása érdekében egyszeri támogatást – tanulmányi ösztöndíjat –  nyújtson:

• egyrészt a 7.-8. osztályos diákok számára, alapfokú tanulmányaik sikeres befejezéséhez, valamint középfokú tanulmányaikra való felkészülésükhöz,

• másrészt a 11.-12. évfolyamos diákok részére, középfokú tanulmányaik sikeres befejezéséhez, felsőfokú tanulmányaikra való felkészülésükhöz.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

• az előző tanév tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 7.-8. osztályosoknál 4,50 vagy fölötti, 11.-12. évfolyamosoknál 4 vagy fölötti

• egy háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (85.500 Ft)

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

a) a pályázóval egy háztartásban élő(k) jövedelemigazolása(i),(bővebben pályázati adatlap tájékoztatója)
b)  iskolalátogatási igazolás,
c) a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat,

d) lakcímkártya másolata.

Az ösztöndíj összege a 2016/2017. tanévre: 100.000 Ft, mely egy összegben kerül kifizetésre.

Ösztöndíjban – általános valamint középiskolások esetén is – 30-30 fő  részesülhet.

A pályázat benyújtásának módja a pályázati adatlap kitöltése, valamint az adatlapon meghatározott mellékletek csatolása.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető cikkünk alján, továbbá  a http://zugloiakegymasert.hu/ honlap ‘Pályázatok’ almenüből, vagy átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)

A pályázat 1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes postai úton a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad u. 2 címre megküldhető legkésőbb 2016. szeptember 15-ig.

Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az a pályázat, mely

·         határidőn túl érkezett,

·         adatlapja hiányosan lett kitöltve,

·         illetve a kért dokumentumok csatolását nem tartalmazza

értékelés nélkül elutasításra kerül.

A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ  7.-8. osztály vagy 11.-12. évfolyam

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető a 872-9-296-os telefonszámon.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 7.-8. osztály

Pályázati adatlap 11.-12. évfolyam

Bármilyen szak választható bármilyen fogyatékossággal

kép

Kép forrása: rehabportal.hu

Milyen megoldásokat kínálnak az egyetemek, és hol tájékozódhatnak minderről az érintettek? A kérdésekre a Kossuth Rádió Napközben című műsorában kerestek válaszokat.

A Pécsi Tudományegyetem támogatói szolgálata az ügyintézésben és a szállításban segítik a rászoruló hallgatókat. Gergely Nikolett elmondta: látássérült hallgatóik hetente kétszer kérhetik, hogy a nagyobb bevásárlásokat végezzék el helyettük. Emellett többnyire tanulmányi ügyekben fordulnak hozzájuk, vagy fénymásolást, nagyítást kérnek.

A műsorban egyébként elhangzott, hogy 2012-től utólag is kérhető felmentés a nyelvvizsga alól, ha valaki a diszlexiáját, diszgráfiáját, vagy más fogyatékosságát megfelelő papírokkal igazolja.
Magdali Csaba, a szolgálat vezetője elmondta: az egyetemen 409 olyan hallgató van, aki valamilyen fogyatékossággal rendelkezik. Közülük 80-90-en veszik igénybe a szolgálatot.

Nagy számban vannak jelen az egyetemen a tanulási részképesség-zavaros hallgatók, nekik komoly tanulási nehézségeik vannak. Ők azok, akik legnagyobb számban kérnek és kapnak felmentést például a nyelvvizsga megszerzése alól. Számukra külföldi hallgatókat szerződtetnek, hiszen a diszlexiás, diszgráfiás fiatalok hallás után képesek nyelvet tanulni – tette hozzá.

Kovács Krisztina, az ELTE fogyatékosügyi központjának vezetője arról számolt be, hogy náluk 304 fogyatékossággal élő hallgató tanul. az ELTE saját döntése volt, hogy létrehozza ezt a központot. Azért döntöttek így, mert a kari, fogyatékosügyi koordinátorok nem tudnak minden helyzetet megoldani, hiszen ők nem gyógypedagógusok. Sok autista hallgató kerül be hozzájuk, nekik pedig kiváltképp szakirányú segítségre van szükségük – érvelt.

A központ egyébként digitalizálja a tananyagokat és külön figyelmet fordít a vakokra, számukra a képeket leírással is ellátják.

Varga Péter, az ELTE hallgatója, aki egyébként aliglátó, elmondta: kevés a használható jegyzet. A meglévőket úgy alakítják át, hogy képernyőolvasóval olvashassák.

Nem egyszerű számukra a közlekedés sem, mivel a képzés számos helyszínen folyik. Pétert a központ segíti abban, hogy a tájékozódás zökkenőmentes legyen.

Simonics Benjámin, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. munkatársa arról számolt be, hogy fejlesztenek egy egységes fogyatékossági információs portált (www.efiportal.hu) minisztériumi felkérésre. Ezen gyakorlati információkhoz juthatnak az érintettek, korábban ezt számos helyről kellett „összevadászni”.

Kovács Krisztina megemlítette: az autista hallgatóknak fejlesztik a szociális készségeiket, olyan stratégiákat tanítanak nekik, melyekkel kicsit önállóbban tudják intézni az ügyeiket. Példaként említette, hogy egy autista hallgatónak akár az is problémát okozhat, ha máshol tartanak egy órát, mint ahol meghirdették.

Varga Péter kérdésre válaszolva elmondta: közlekedéshez fehér botot használ, emellett ernyőolvasó szoftvert a számítógépén, és speciális applikációt a mobiltelefonján. Mindemellett a tanulást megkönnyíti egy olyan monitor is, mely a megjeleníthető tartalmat Braille-írássá alakítja.

Arra a kérdésre, mely szakok választhatók különböző fogyatékosságokkal, Kovács Krisztina azt válaszolta: bármilyen terület választható bármilyen fogyatékossággal, hiszen az elméleti részt ettől függetlenül el lehet sajátítani, és az adott személyből lehet például egy kiváló kutató, ha a képzés gyakorlati részét nem tudja elvégezni.

Nyilván nehéz elképzelni, hogy van vak orvos, de van, igaz, nem Magyarországon. Pszichiáter, summa cum laude végzett és még doktori fokozatot is szerzett – fűzte hozzá.

Nem arról van szó, hogy képezzünk tömegével vak orvosokat, de nem lehet kimondani, hogy ha valaki valamilyen fogyatékossággal bír, az valamilyen pályára alkalmatlan – hangoztatta.

Forrás: hirado.hu

Időskori látássérült emberek aktív tanulása

Kép forrása: www.highlandchurch.net

Kép forrása: www.highlandchurch.net

A program elnevezése: Időskori látássérült emberek aktív tanulása

A projektet az Európai Vakok Szövetsége támogatja.

Helyszín: a Szövetség székháza (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Amennyiben igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Kácsor- Macska Zsuzsannával:

Telefon: 06-70-582-04-06

E-mail: macska.zsuzsanna@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2015. 10. 20.

Törekedni kell a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedésére

Kép forrása: rehabportal.hu

Kép forrása: rehabportal.hu

A házelnök a Frim Jakab Emlékérem és a Göllesz Viktor ösztöndíj átadásán köszöntőjében úgy fogalmazott, egy olyan társadalomban, egy olyan közösségben akarunk élni, amelyben mindenki annyit ér, amennyit át tud magából adni embertársai részére, mindenki annyit ér, amennyit segíteni tud másokon.

Kövér László hangsúlyozta, egyetlen ember sem várhat el több szeretetet, figyelmet és bizalmat, mint amennyit önmaga tanúsít embertársai iránt, és ez különösen igaz a fogyatékossággal nem rendelkező és a fogyatékossággal élő emberek közötti viszonyban.

Az a közösség, amely nem törődik az arra rászorulókkal, amely nem viseli szívén a fogyatékkal élők sorsát, az nemcsak a rászorulókat fosztja meg az érvényesülés, a hasznos és értékes élet lehetőségétől, hanem saját magát is megfosztja attól az életerőtől, amely éppen e törődés nyomán erősödik meg benne – fogalmazott Kövér László.

Az Országgyűlés elnöke beszédében kiemelte, törekedni kell arra, az ország és a társadalom akadálymentes legyen, szó szerinti és átvitt értelemben is, és hogy a hátrányosabb helyzetben lévő embertársaink elé ne gördítsünk olyan akadályokat, amelyek hátráltatják őket érvényesülési törekvéseikben.

Kövér László bízik abban, hogy a következő esztendőkben az úgynevezett infokommunikációs szolgáltatások terén érdemben tudják javítani a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét a számukra szükséges adatokhoz, ismeretekhez való hozzáférésben.

A házelnök kitért arra, hogy 2001 és 2011 között  52 ezerről 66 ezerre nőtt a fogyatékossággal élő foglalkoztatottak száma.

Az adatok mögött személyes történetek, erőfeszítések és teljesítmények vannak – mondta Kövér László -, és köszönetet kell mondani az ösztöndíjat elnyerőknek azért, hogy hasznos tagjai szeretnének lenni a többségi társadalomnak, és kitartásukkal, elkötelezettségükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a sport, a tanulás és a művészet világában.

Gyene Pirosa, a Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) elnöke arról beszélt, méltó személyeket választottak ki a díjra és az arra érdemesek jutottak ösztöndíjhoz. Hozzátette: a fogyatékossággal élő embereknek is tenni kell a beilleszkedésért, de meg kell találni azokat az embereket is, akik segítenek ezen az úton az arra rászorulóknak.

Frim Jakab Emlékérmet vehetett át Bernáth Ildikó a támogatott lakhatás nagykövete és Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

Az emlékérmet 1990-ben alapította a szövetség a neves gyógypedagógus munkássága előtt tisztelegve. A díj célja az olyan szakemberek, illetve közéleti személyiségek elismerése, akik munkájukban kiemelkedő eredményeket értek el az értelmi fogyatékosságügy és az érdekvédelem területén.

Göllesz Viktor ösztöndíjban részesült Szalay Anna Lilla és Katona Zoltán Levente művészet kategóriában, Pesti Dávid tanulás kategóriában, Erdősi Edina munka, és Holdosi Károly sport kategóriában.

A Göllesz Viktor ösztöndíjjal tehetséges értelmi fogyatékossággal élő fiatalokat támogatnak, elősegítve ezzel közösségi tevékenységeiket, a társadalomba való beilleszkedésüket.

Forrás: MTI

Pályázati felhívás!

Forrás: teaching.monster.com

Forrás: teaching.monster.com

A pályázat célja: a diákok tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök-segédeszközök beszerzésének, egyéb, az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása.

A pályázat keretében továbbra is 21, az iskolai tanulmányaikat folytató és legalább 3.5 tanulmányi eredményt elérő, elsősorban 18. életévüknél fiatalabb, csökkentlátó és szociálisan is rászorult diák támogatására van lehetőség.

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél benyújtásával lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31.

Az elbírálás határideje: 2014. november 25.

A pályázati felhívás és adatlap 2014. szeptember 22-étől letölthető lesz honlapunkról, illetve beszerezhető személyesen, vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban.