Alapítványi támogatás a lakásgondok enyhítéséért

Forrás: www.nyaregyhaza.hu

Forrás: www.nyaregyhaza.hu

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. május 8.

A támogatás összege:

Alapítványunk ebben az évben – a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt – előreláthatóan 1.000.000 (azaz egymillió Ft -ot tud majd támogatásként a pályázók részére odaítélni. Ez az összeg esetleg növekedhet, amennyiben az alapítvány – a jelen felhívással kiírt – pályázat elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut.

Tekintettel arra, hogy a kiosztható összeg ebben az évben rendkívül alacsony, a beérkezett pályázatok alapján a kuratórium döntésével várhatóan tíznél kevesebb pályázó fog támogatásban részesülni.

A támogatandó célok:

Az alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2014-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2014-ben is folyik:

 a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az a.- c. pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

A pályázók köre:

Az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal, igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja pályázhat. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az alapítvány alapító okirata szerint az a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c.) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

A pályázati kiírás teljes szövege:
LETÖLTÉS

Pályázati adatlap kézi kitöltéshez:
LETÖLTÉS

Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez:
LETÖLTÉS

 

 
a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány nevében:

 dr. Nyusti Szilvia