Beszélgetés Nemes Nagy Tünde -vel

 

Beszélgetés Nemes Nagy Tünde

Kedves tagjaink, kedves érdeklődők!
Szeptemberi klubnapunkat 2023. szeptember 1-én tartjuk.
Helyszín: Budapest Ferencvárosi Művelődési Központ FMK Budapest Haller u. 27.
1093
Időpont: 2023. szeptember 1. 14.00-16.00 óra között
Meghívott vendég: Nemes Nagy Tünde a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének elnöke

Beszélgetés Nemes Nagy Tünde -vel

Elnökasszony bemutatja a kizárólag náluk készülő nagybetűs és Braille naptárakat, az egyesület tevékenységét, és beszámol a 2023-as Braille olvasóversenyről is, melyet egyesülete szervez és szponzorál.
A klubnapot a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várok, és remélhetőleg megint egy szép délutánt fogunk együtt tölteni.

Érdekesség: A Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) Budapest IX. kerületében található. 1990-ben alapították a kulturális és közösségi élet előmozdítására. A központ számos művészeti és kulturális eseménynek ad otthont, például koncerteknek, kiállításoknak és színházi előadásoknak. Az FMK fontos szerepet játszik a helyi közösség építésében, mivel sokféle programot kínál a lakosoknak, fiataloktól idősebb korosztályig. A helyszín teret ad tehetséggondozásra és képzésekre is. Az FMK kreatív műhelyeket, workshopokat és klubokat is szervez, ösztönözve az alkotói tevékenységet és a közművelődést. Az épület modern és barátságos környezetet kínál mind a művészek, mind a látogatók számára, elősegítve a kulturális sokszínűséget és az inspirációt.

 

Kép forrása: https://www.fmkportal.hu/

Szalainé Tündi
közösségi civilszervező
E-mail: ferencvaros.szervezo@vgyke.com
Telefon: 06301866321
06704320147

#Klubnap, #Szeptember, #Budapest, #FerencvárosiMűvelődésiKözpont, #FMK, #Halleru, #Vendég, #NemesNagyTünde, #VakokésGyengénlátókEgyesülete, #Elnöke, #Nagybetűs, #Braille naptárak, #Tevékenység, #Olvasóverseny, #Támogatás, #Önkormányzat, #Érdeklődők, #Szépdélután, #Képforrása, #FMKPortal.

Adó 1%-al egy könnyebb életért

Kép forrása: mashable.com

Kép forrása: mashable.com

Egyesületünk ismételt személyes megkereséssel fordult Budapest területén valamennyi szemészorvoshoz és szemészeti szakrendeléshez.

Misszió:

 „Mi, a VGYKE látássérült és látó szakemberei elhivatottságból, érintettségből, és azért, hogy a látássérültség ne jelentsen akadályt, figyelemmel a társadalomban jelentkező szükségletekre és igényekre, a látássérült személyek számára segítő szolgáltatást tartunk fenn. Kezdeményezzük, támogatjuk és szervezzük ezen személyek öntevékeny egyesüléseit és társadalmi integrációra való képessé válását, továbbá képviseljük és érvényesítjük érdekeiket, valamint a látássérültség kapcsán információt nyújtunk, illetve érzékenyítő programokat szervezünk a Közép-magyarországi régióban mindenkinek, aki igényli és elfogadja tőlünk.”

Jelenleg közel 2000 látássérülttel vagyunk kapcsolatban. A MÁK tájékoztatása szerint Budapest, Pest megyében mintegy 8000 látássérült személy él, így fontos célunk minél több érintettet felkutatni és segítséget nyújtani számukra nehézségeik leküzdésében.

Mi a célunk?

A látássérült és ép emberek együttélésének zökkenőmentessé tétele.

Mit nyújtunk?

Sok programunkkal segítjük a látássérültek hozzátartozóit, a velük foglalkozó szakembereket, illetve az önkormányzatok, oktatási,  egészségügyi és szociális intézmények alkalmazottait is. Nekik kínáljuk  szemléletformáló programjainkat, szakmai továbbképzéseinket, továbbá Látássérült mentor-szülő hálózatunkat is.

A VGYKE a vak és gyengénlátó emberek részére információszolgáltatást nyújt. Munkanapokon folyamatosan elérhető ügyfélszolgálatot tartunk  fenn és helyi közösségeket mentorálunk. Budapesten Támogató szolgálatot és „Láthatár” segédeszközboltot működtetünk, valamint kulturális, egészségmegőrző, rehabilitációs és szabadidős programokat szervezünk, képzési lehetőségeket biztosítunk az érintettek részére. Ezen felül igyekszünk munkalehetőségeket találni sorstársainknak, továbbá érdekvédelmi tevékenységet folytatunk, mely magába foglalja az akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadást és a szakmai segítségnyújtást is.

Minden kedves olvasónknak megköszönjük hírünk továbbvitelét, mellyel elősegíthetik azt, hogy egyesületünk segítő keze minél több sorstársunkig elérjen.

E mellett pedig kérjük, 2015-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559

A VGYKE tevékenységei és sikerei 2013-ban

VGYKE fotó

Hornyák Gáborné, a budapesti ügyfélszolgálat vezetője tájékoztatást adott az ügyfélszolgálat 2013-as tevékenységéről, melynek során több alapítvány pályázatainak kezelésével segítették a tagság támogatásokhoz jutását, összesen 3966 ügyfélkapcsolatot regisztráltak, illetve heti rendszerességgel megszerkesztették és kiküldték a VGYKE elektronikus hírlevelét.

Dézsi Katalin, a Louis Braille Támogató Szolgálat vezetője elmondta, hogy a szolgálat egyre nagyobb kihasználtsággal működik, egyre többen igénylik segítségüket akár napi szinten is, így 2013-ban ismét szükségessé vált a támogató szolgálat bővítése. Tájékoztatta a megjelenteket a szolgáltatások térítési díjairól, illetve arról, hogy az elmúlt évben is több hivatal ellenőrizte a szolgálat szakmai tevékenységét és pénzfelhasználását, mely ellenőrzések során apróbb hiányosságokat találtak, melyeket az egyesület pótolt. A Louis Braille Támogató Szolgálat jelenleg 62 személyt lát el, az éves szinten vállalt feladategységeket évek óta, így 2013-ban is jelentősen túlteljesítve.

Katona Zsuzsanna, a Láthatár Segédeszközbolt vezetője elmondta, hogy a 2012-es nyitás óta már közel 60 beszállítóval állnak kapcsolatban és ötszáznál is többféle terméket forgalmaznak, a bolt áruválasztéka folyamatosan bővül és a 2013-as év forgalma 4.000.000 Ft. felett volt. A bolt áruválasztékáról, akcióiról az egyesület honlapján és hírlevelében rendszeresen tájékoztatást adnak, illetve több közösségi rendezvényen is tartottak termékbemutatókat. Jó kapcsolatot alakítottak ki egy osztrák szervezettel, mely szintén működtet segédeszköz boltot, és melynek darts csapata 2014-ben Magyarországra látogat és a VGYKE-vel közös sporteseményt terveznek Budapesten 2014  nyarára.

Fodor Ágnes összefoglalta a kistérségi egyesületek tevékenységét; elmondta, hogy továbbra is minden kistérségi egyesület tart klubfoglalkozásokat havi vagy kéthavi rendszerességgel, továbbá mindenhol szerveznek kirándulásokat és érzékenyítő programokat, valamint minden kistérségben végeznek ügyfélszolgálati és információnyújtó tevékenységet is. Kiemelte a BULÁKE őszi jótékonysági koncertjét és életmód táborát, melyet már hét éve valósítanak meg és 2013-ban több, mint 60 résztvevőjük volt. A DATLE elődjeként számon tartott „Együtt könnyebb” klub 2013 novemberében nagyszabású közösségi programmal ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A DULÁTE nagy hangsúlyt fektet a fiatalság megszólítására, így önálló, zenés-táncos programokat és miskolctapolcai csapatépítést is szerveztek számukra 2013-ban.

Németh Orsolya, a szervezet alelnöke és szakmai vezetője, tájékoztatást nyújtott a VGYKE akadálymentesítéssel kapcsolatos tevékenységéről, melynek keretében az egyesület aktívan közreműködött az újonnan kialakítandó kormányablakok és a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek hivatalainak akadálymentes kialakításának előkészítésében. A VGYKE részt vett továbbá a 2014-2020-as tervezési időszak operatív programjainak társadalmi egyeztetésében, ennek során képviselve a vak és gyengénlátó emberek és szervezeteik szempontjait.

Az alelnök tájékoztatott a VGYKE felnőttképzési tevékenységéről is. A VGYKE 2013-ban elindította első felnőttképzési programját, a „Tudás és kompetencia 2.0” című TÁMOP-5.4.6.A-12/1-2013-0002 projektet közel 10.000.000 Ft EU-s támogatással, melyben hét fajta képzés keretében közel 190 fő vesz részt. A program 2014. június 30-ával zárul.

Németh Orsolya beszámolt továbbá az „A közösség lámpásai” TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0004 projektről, melybe 2013 januárjában 30 fő látássérült, megváltozott munkaképességű és a munkaerő-piacon egyéb okból hátrányos helyzetű résztvevőt vontak be. A projekt keretében ők közösségi mentor képzésen vettek részt, 2013 júniusától pedig a képzést sikeresen elvégzett 18 fő az együttműködést vállalt önkormányzatok működési területén szervezi a látássérült emberek helyi közösségeit a VGYKE alkalmazásában. A résztvevők folyamatos mentori támogatásban, szuper vízióban részesültek, illetve mediátor segítette munkájukat és beilleszkedésüket. A projekt megvalósítására a VGYKE közel 75 millió forint támogatást nyert el, a program 2014. március 31-ével zárult és jelenleg a záró elszámolás elkészítése van folyamatban. A projekt egyik legfőbb eredménye az összesen 14 mentorált látássérült közösség, melyek többsége teljesen újonnan jött létre, ezek közül is kiemelendő a szentendrei és ócsai klub. Járulékos eredményként az egyesület számos kerületi és települési önkormányzattal fűzte szorosabbá kapcsolatát, melyek egy része anyagilag is támogatja a projekt fenntartását.

Az alelnök röviden ismertette a frissen induló, pályázati forrásban egyelőre nem részesülő AC&DC programot, melynek célja a diplomás látássérült fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása, illetve az őket foglalkoztatni kívánó szervezetek szakmai támogatása.

Fodor Ágnes beszámolt a „Cserf-S” – Családi erőforrás segítő központ (TÁMOP-5.5.1.B-11/1-2012-0056) projekt előrehaladásáról és lezárásáról. A projekt 2012 augusztus és 2014 január között zajlott közel 37 millió forintos Eu-s támogatással. A projekt konzorciumvezetője a VGYKE, a konzorcium tagjai pedig a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete és a Jól-Lét Közhasznú Alapítvány volt és a program megvalósításán 11 munkatárs dolgozott. A központ létrehozása után 2013-ban történt a projekt keretében vállalt képzések, klubok, rendezvények megszervezése és lebonyolítása. A projekt integrált szemléletben, látássérült és látó érdeklődők számára egyaránt nyitott formában valósult meg. A támogatási időszak lezárásával az egyesület piaci alapon kívánja fenntartani a Cserf-S-t, egy jelképes térítési díjat kérve a szolgáltatásokért. Három klub a projekt lezárását követően is működik, illetve a Cserf-S projekt keretében kiképzett látássérült mentor-szülők hálózatát is befogadja a központ. A projekt eredményeiről a VGYKE honlapjáról letölthető és a Cserf-S központban is átvehető zárókiadvány nyújt részletes tájékoztatást.

A 2013-ban újra létrejött érzékenyítő csoport munkatársai, Miks-Rédai Csaba és Benke Richárd beszámolójukban elmondták, hogy az elmúlt évben számos óvodai és iskolai érzékenyítő program megszervezése mellett, jelen voltak nyilvános közösségi programokon, fesztiválokon is, illetve rendszeresen csatlakoztak a közösségi mentorok rendezvényeihez. Külön köszönetet mondtak Plank Lászlónak, aki az egyesület tagja és önkéntesként rendszeresen részt vesz a programokon, bemutatva a vakvezető kutyával történő közlekedést. A csoport tapasztalata, hogy míg kezdetben ők keresték meg programjaikkal az intézményeket, ma már hívják az óvodák és iskolák a csoportot, az érzékenyítő programok népszerűsége rohamosan nő.

Kérjük, 2014-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559