Közgyűlés a VGYKE-nél

Közgyűlés fotó 1

Az ülés kezdetekor a jelenléti ívek és a számlálás tanúsága szerint összesen 59 regisztrált tag volt jelen a Vakok Általános Iskolájának Nádor termében. Mivel a közgyűlés az előre meghirdetett 9 órai kezdéskor nem volt határozatképes, úgy azt az elnök a meghívóban előre rögzített fél órával későbbre hívta össze.

Elnöki köszöntő

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke köszöntötte a megjelent tagságot és kísérőiket, az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a szervezet munkatársait és önkénteseit. A jegyzőkönyv vezetésére Németh Orsolyát, hitelesítésére pedig Tajti Gábor és Puer Zoltán tagtársakat kérte fel, akik a megbízatást vállalták. A közgyűlés jegyzőkönyve hangfelvétel alapján készült, a szavazás pedig kézfelemeléssel történt. Felolvasásra került a meghívóban előre jelzett napirend, illetve közgyűlés egy perces néma felállással tisztelgett az elmúlt évben elhunyt tagtársak emléke előtt.

Közgyűlés fotó 2

A felügyelő bizottság 2013. évi jelentésének megismerése és elfogadása

2013-ban összesen két alkalommal üléseztek, melynek során vizsgálták az elnökség munkáját és a szervezet gazdálkodását, mely vizsgálatok során mindent rendben találtak. A bizottsághoz 2013-ban jogsértésről nem érkezett bejelentés, így további vizsgálatok folytatása nem vált szükségessé. A közhasznúsági jelentésének tervezetét megfelelőnek találtak, így azt a közgyűlésnek elfogadásra ajánlják.
Fodor Ágnes a felügyelő bizottság 2013. évi jelentését elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek, amit a megjelent tagok 57 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.

Közgyűlés fotó 3

 A 2013. évi közhasznúsági jelentés megismerése és elfogadása

Fodor Ágnes a 2013-as beszámoló felvezetéseként elmondta, hogy az előző évtől a közhasznúsági jelentést új formátumban kell elkészíteni és az Általános Nyomtatványkitöltő rendszeren keresztül kell benyújtani. Ez a beszámoló nem csak, hogy bonyolult és nehezen értelmezhető, de ráadásul nem is hozzáférhető a képernyőolvasót használó látássérültek számára. Erre tekintettel a vezetőség a 2013-as évről is készített Word formátumú szöveges szakmai beszámolót, mely honlapunkról letölthető, s melyet a közgyűlésen is ismertetett a vezetőség és a munkatársak.

Közgyűlés fotó 4

A VGYKE tevékenységei

Az elnök elmondta, hogy a VGYKE számos fórumon képviseli a látássérülteket, több tucat önkormányzattal, egyházi és civil szervezettel folytat együttműködést, szociális szolgáltatást nyújt (támogató szolgálat), segédeszköz boltot működtet, akkreditált intézményként felnőttképzési tevékenységet végez, szemléletformáló programokat szervez. Ezen felül EU finanszírozású innovatív projekteket tervez és valósít meg, közösségeket épít és közösségi programokat szervez, illetve rehabilitációs foglalkoztatóként közel 70 fő, többségében látássérült és más megváltozott munkaképességű személynek ad munkát. Az elnök és az alelnök rendszeresen tájékoztatja munkájáról az elnökséget és a felügyelő bizottságot olyan fajsúlyos kérdésekben, mint például az adó 1% bevétel felhasználása, éves munkaterv és költségvetés elfogadása, stb. az elnökség hoz döntéseket.

Közgyűlés fotó 5

Érdekvédelmi tevékenységek

Az elnök beszámolt az egyesület érdekvédelmi tevékenységéről is. Elmondta, hogy a VGYKE a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) tagjaként 2013-ban is igyekezett képviselni a hazai látássérült emberek érdekeit, melynek keretében nemzetközi konferenciákon is megjelent, például az Európai Parlamentben fiatal fogyatékos emberek számára szervezett tanulmányúton Dénes Dóra, az egyesület munkatársa és Németh Dávid látássérült informatikus képviselte a hazai látássérülteket. A FESZT 2013-as munkájában kiemelt szerepet szánt a fogyatékossággal élő nők speciális helyzetének feltárására és láthatóvá tételére.

Az egyesület 2015. évi tagdíjának meghatározása

Az elnökség a 2015-ös évre tagdíj emelést nem javasol, a javasolt tagsági díj továbbra is 3000 Ft., melyből egy korábbi közgyűlési döntés értelmében kedvezményt kapnak a 60 év feletti és a 18 év alatti tagok, számukra a kedvezményes tagdíj összege továbbra is 2000 Ft. lenne. A megjelent tagok részéről a tagsági díj összegére egyéb javaslat nem érkezett.