Meghívó tisztújító Közgyűlésre

Helyszín:

Vakok Általános Iskolája, Nádor Terem (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)

Napirend:

Amennyiben a taggyűlés 9:30-kor nem határozatképes, úgy azt az egyesületi alapszabály IV. fejezet 1/8. pontjában leírtak szerint 30 perccel később a jelenlévő tagság létszámától függetlenül megtartja.

Tájékoztatjuk, hogy a VGYKE választási szabályzata értelmében a helyszínen további jelöltek állítására is van lehetőség.

A közgyűlésen való részvételt regisztráció előzi meg, ahol ellenőrzésre kerül a tagsági jogviszony  és a 2019 évi tagdíj befizetése, ezért valamennyi tagtársunkat kérjük, hogy feltétlenül hozza magával tagsági könyvét! Felhívjuk figyelmüket, hogy a közgyűlésen megtartandó nyílt szavazáson kizárólag a regisztrációnál átvett szavazó cédulával vehetnek részt! A helyszínen az egyesület 2019. évi tagdíja nem befizethető, és új tag felvételére sincs lehetőség.

A VGYKE tisztújító közgyűlése számára a jelölő bizottság által ajánlott jelöltek listája:

Elnök:   Fodor Ágnes

Elnökségi tagok:

Felügyelőbizottság:

A VGYKE minden tagtársat és résztvevő személyt a közgyűlés után sok szeretettel vár az iskola éttermében ebédre!

Budapest, 2019. augusztus 27.

Fodor Ágnes
elnök

A VGYKE logója

Beszámoló a DULÁTE közgyűléséről

Kép forrása: nagyfokiholtag.hu-

Kép forrása: nagyfokiholtag.hu-

A közgyűlés résztvevői meghallgatták és elfogadták a 2014-es szakmai és pénzügyi beszámolót, az Ellenőrző Bizottság jelentését, a közhasznúsági jelentést, valamint a 2015. évi terveket.

A jelenlévők örömmel vették tudomásul, hogy a Váci Önkormányzat elfogadta primer prevenciós pályázatukat.

Dr. Miski Anikó a leköszönő elnök ismertette a 2015-ös terveket, megköszönte az eddigi bizalmat és jelezte, hogy családi okok miatt semmiképpen nem tudja a továbbiakban vállalni az elnöki tisztséget.

Az egyesület új elnökséget szavazott meg, a háromtagú elnökség tagjai: Kassai Tünde, Dr. Miski Anikó és Okos Levente.

A jelenlévők javaslatát figyelembe véve új elnöknek Okos Leventét választotta meg az elnökség.

A közgyűlés végeztével, kellemes kötetlen beszélgetés folyt a tervezett kirándulásokról és a segédeszközpályázat kapcsán.