Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Igényekhez igazodó szolgáltatási idővel üzemel a Louis Braille Támogató szolgálat

2017. január 15.

tamogatoszolgalat-kep

Támogató szolgálatunk egyszeri alkalommal vagy napi, heti vagy havi rendszerességgel vállalja, hogy segít Önnek a mindennapi ügyei intézésében, legyen az bevásárlás, orvosi vizsgálatra kísérés, hivatalban történő ügyintézés, vagy az otthonában segítés pl. iratok rendezése, felolvasása, könyvek rendszerezése, stb. Képzett és megbízható munkatársaink hétfőtől péntekig 8-16h-ig állnak rendelkezésükre, de az ettől eltérő igényeket is igyekszünk kielégíteni. Kérésünk, hogy ezen igényüket legalább két héttel korábban jelezzék szolgálatunknál 8-16h között.

Szolgáltatási formák:

 • Személyi segítés – ennek keretében lakáson belül és kívül segítjük a fogyatékos személyeket azokban a tevékenységekben, amelyeket a fogyatékosságuk miatt önállóan nem, vagy csak nehezen tudnak elvégezni,
 • Szállítás: segítünk a közszolgáltatásokhoz való eljutásban, iskolába, orvoshoz, munkahelyre, ill. elősegítjük a szabadidős programok megvalósulását.

A személyi segítségnyújtás és a szállító szolgálat igénybevétele szerződéskötéssel, előzetes bejelentkezés alapján történik.

A szolgáltatás igénybevételekor térítési díjat kell fizetni:

 • személyi segítés esetében: 300 Ft/óra
 • szállítás esetén: 150 Ft/km

Igénybe vehetik:

A szolgáltatást igénybe vehetik azok a Budapest közigazgatási területén élő személyek, akik szociálisan rászorultak.
Szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. A fogyatékosság fennállását orvosi szakvéleménnyel kell alátámasztani.

Figyelem!

A szolgáltatást igénybe vehetik azok a budapesti lakcímmel rendelkező egészségkárosodott személyek is, akik a fent nevezett ellátásokkal és igazolásokkal nem rendelkeznek, ők a szociálisan nem rászorult kategóriába sorolhatók. Ebben az esetben elegendő a rokkantságot igazoló határozat vagy szakvélemény, vagy egy kórházi zárójelentés.

Ez esetben a térítési díjak a következők:

 • személyi segítés: 850 Ft/óra
 • szállítás: 400 Ft/km

A VGYKE tagjainak kedvezményes ezen térítési díj is:

 • személyi segítés: 500 Ft/óra
 • szállítás: 200 Ft/km

Szerződéskötés és előzetes egyeztetés ebben az esetben is szükséges!

Csoportos szállítást is vállalunk Budapesti indulással az ország bármely pontjára illetve a főváros területén (kirándulás, fellépés, egyéb szabadidős programok). Ebben az esetben is szükséges a szerződéskötés a csoport egy tagjával.

Elérhetőségek:

 • E-mail: tszolgalat@vgyke.com
 • Központi tel.szám: +36 1 384 55 41
 • Szolgálatvezető helyettesek:
  Czagány Izabella: +36 70 387 52 61
  Tamás József : +36 70 387 52 62