Louis Braille Támogató Szolgálat

A Louis Braille Támogató Szolgálatot bemutató kisfilmünk:

Csizmadia Anett, a Támogató Szolgálat korábbi vezetője a szolgáltatásról beszél

.

Támogató szolgálatunk feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

Szolgáltatási formák:

 • Személyi segítés
  • Lakáson belül: olyan segítséget nyújtunk, amit a fogyatékos személy fogyatékossága miatt önállóan nem tud megoldani (pl. iratrendezés, felolvasás, vásárlás, különböző életfenntartási szükségletekben való segítés, stb.)
  • Lakáson kívül: kísérés, ügyintézés.
 • Szállítás
  • Segítünk eljutni a fogyatékos személynek a közszolgáltatásokhoz, iskolába, orvoshoz, munkahelyre, segítünk részt venni szabadidős programokon, stb.
  • Gyógypedagógiai segítségnyújtás: Braille írás és olvasás tanítását vállaljuk, látássérült gyermekeknek és felnőtteknek, valamint látó családtagoknak.
  • Készségfejlesztés: pszichológiai tanácsadást és kommunikációs készségfejlesztést biztosítunk  konzultációs alkalmak formájában, melynek célja a látássérülésből adódó nehézségek feldolgozása és az önálló életvitel támogatása.
 • Tanácsadás, információnyújtás telefonon vagy személyesen

A személyi segítés és a szállító szolgálat szerződéskötéssel, előzetes bejelentkezés alapján történik, igénybevételekor térítési díjat kell fizetni.

 

Tarifa:

 • Személyi segítés: 1200 Ft/óra, VGYKE tagoknak 900 Ft/óra
 • Szállítás: 640 Ft/km, VGYKE tagoknak 320 Ft/km
 • Gyógypedagógiai segítségnyújtás: 6000 Ft/ óra,  VGYKE tagoknak 2500 Ft/óra
 • Készségfejlesztés (pszichológiai konzultáció): 7000 Ft/óra,  VGYKE tagoknak 2500 Ft/óra
 • Mobil masszázs: 5200 Ft/30 perc, VGYKE tagoknak 3000 Ft/30 perc

Igénybe vehetik:

Azok a Budapest közigazgatási területén élő személyek, akik szociálisan rászorultak. Szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Szükséges a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

 

Kitöltendő dokumentumok listája:

Adatvédelmi tájékoztató Az adatvédelmi nyilatkozat aláírásával önök hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

Az egészségi állapotra vonatkozó igazolás Az egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvossal kell kitölteni.

A törvényes képviselő jognyilatkozata Az igénylőnek nyilatkoznia kell a cselekvőképessége vonatkozásában is.

Nyomtatvány Jövedelemigazoláshoz Az igénylő jövedelmét minden évben igazolni szükséges.

 

Elérhetőségek:

Vezető: Czégény Tünde, telefonszáma: +36 70 387 52 62 

E-mail: vezeto.tszolgalat@vgyke.com

Cím: 1141 Budapest, Szugló u. 81

E-mail: tszolgalat@vgyke.com

Központi telefonszám: +36 1 384 55 41

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 8:00-16:00