Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Pályázati kiírás!

2016. augusztus 25.
kép

Kép forrása: www.globoport.hu

A pályázat keretösszege 1400000,- Ft, amely a Főpolgármesteri Hivatal támogatásából  illetve az MVGYOSZ által a VGYKE részére leosztott SZJA 1%-os támogatási keretből kerül finanszírozásra.

Egyesületünk ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló tagjait kívánja támogatni, akik általában helyzetük miatt más pályázati lehetőségektől elesnek, így az elbírálás során előnyben részesítjük az alábbi jellemzőkkel rendelkező pályázókat:

–         Egyszemélyes háztartásban élők

–         szintén látássérült házas- vagy élettárssal, illetve más látássérült családtaggal élők

–         halmozott fogyatékossággal élők

–         időskorúak

–         Gyermekét egyedül nevelő látássérült személyek

Pályázatot nyújthatnak be a VGYKE azon rendes tagjai, akik a 2016-os évre befizetett érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, illetve akik a 2016-os tagdíjat legkésőbb a pályázat benyújtásakor személyesen befizetik. Nem nyújthatnak be pályázatot azok a tagok, akik az előző évben nyertek az egyesülettől segédeszköz támogatást!

Pályázni kizárólag a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljeskörű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap határidőben történő benyújtásával lehet.

Egy pályázó csak egy segédeszköz beszerzésére nyújthat be pályázatot. A támogatási összeg: maximum 40000,- Ft lehet. A támogatás mértékéről kizárólag a VGYKE elnöksége dönt a pályázati adatlapon feltüntetett információk alapján.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó segédeszközökre lehet:

–         nagyítók, speciális szemüvegek

–         tévére és számítógépre csatlakoztatható elektronikus nagyító eszközök

–         informatikai eszközök (szkenner, notebook, monitor, stb.)

–         mobiltelefonok iphone-ok

–      beszélő konyhai és egészségügyi, illetve egyéb eszközök (vérnyomás- és vércukorszintmérő, lázmérő, konyhai- és személymérleg, színfelismerő, címkéző toll)

–         beszélő- és Braille órák, zsebórák

–         fejlesztő játékok

–         fehérbotok

A pályázati adatlap letölthető, illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban az alábbi elérhetőségeken:

VGYKE központi ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Hermina út 57.

Telefon: (1) 384-5541 (1-es menüpont)

E-mail: ugyfel@vgyke.com

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete:

Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 5.

Telefon: (23) 789-885

E-mail: budaors@vgyke.com

Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:

Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 11.

Telefon: (70) 773-4044

E-mail: cegled@vgyke.com

Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:

Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.

Telefon: (70) 773-4072

E-mail: dabas@vgyke.com

Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság u. 23.

Telefon: (70) 387-5265

E-mail: godollo@vgyke.com

Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete:

Telefon: (70) 387-5263

E-mail: pilisvorosvar@vgyke.com

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete:

Cím: 2600 Vác, Földvári tér 14.

Telefon: (70) 773-4078

E-mail: vac@vgyke.com

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. augusztus 31. szerda.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380 Budapest, Pf. 1075 illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban. Az egyesület ügyfélszolgálati irodáiban munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati adatlapok kitöltésében.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző dátuma 2016. augusztus 31.  A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki. A személyesen történő benyújtás pontos határideje 2016. augusztus 31. szerda, 17 óra.

A pályázatokat a VGYKE elnöksége bírálja el legkésőbb 2016. szeptember 7. napjáig. A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 munkanapon belül minden pályázó postai úton értesítést kap. A nyertes pályázók listája a döntést  követően elérhető lesz a VGYKE honlapján is. Az elnyert támogatások felhasználására 2016. december 15-ig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatást csupán abban az esetben tudjuk kifizetni, ha a beszerzett segédeszközről szóló számla dátuma 2016. június 15. és december 15. közé esik, illetve amennyiben a számla a VGYKE nevére szól. Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését!

Nem bírálható el az a pályázat, amely:

–         nem a VGYKE rendes tagja által került benyújtásra

–         hiányosan vagy nem megfelelően van kitöltve, ideértve az olvashatatlan kitöltést is, illetve ha az eszköz típusa és bruttó beszerzési ára nincs feltüntetve

–         valótlan adatokat tartalmaz

–         a megpályázott eszköz a kiírásnak nem felel meg

–         a pályázó a VGYKE tisztségviselője

A megpályázott eszköz megvásárlását a VGYKE nevére szóló számlával kell igazolni ( Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 1146 Budapest Hermina u. 57. adószám 18185030-1-42 ) , melynek eredeti példányát a VGYKE központi ügyfélszolgálatán le kell adni. A támogatás a számla leadásakor, utófinanszírozásként, készpénzben kerül kifizetésre. A pályáztató a támogatás felhasználásának ellenőrzésére bármilyen, a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon jogosult.