Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Rendkívüli juttatás zuglói polgárok részére

2014. március 14.

 

Tisztelt Zuglói Polgárok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 11/2010.(IV. 23) önkormányzati rendeletét, mely szerint a polgármester a tárgyévben a 62. életévüket betöltött, vagy 62. év alatti személyek részére, akik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított öregségi nyugdíjban továbbá egyéb ellátásban vagy időskorúak járadékában részesülnek és zuglói lakóhellyel rendelkeznek, rendkívüli természetbeni juttatást nyújt, amennyiben az ellátást kérő személy jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 700%-át (199 500 Ft-ot).

 

A rendkívüli természetbeni juttatás összege 4 000 Ft, amelyet Erzsébet-utalvány formájában kap meg a jogosult személy.

 

Az utalvány átvételéhez szükséges irat minden kérelmező esetében:

  • kérelmező személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája 
  • amennyiben egyéb jövedelemmel (bevétellel) rendelkezik, annak igazolása, munkáltató vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása     
  • amennyiben meghatalmazott útján veszi át az utalványt, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat vagy két tanúval ellátott alakszerű meghatalmazás).     
  • 62. év alatti ellátásban részesülő személy esetén Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött 2014. évi éves értesítő, amelyből kitűnik a folyósított ellátás típusa (a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az értesítőt tárgyév január hónapban küldte meg).

 

Az utalványok átvételére 2014. március 10. és 2014. április 30. között van lehetőség az alábbiak szerint:

hétfőtől – csütörtökig: 9 – 17 óráig, valamint

pénteken: 9 – 13 óráig.

 
Az utalványok átadásának helyszínei:

  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (Pétervárad u. 2.)
  • Sugár Áruház II. emelet Őrs vezér tere
  • (Önkormányzati Pont)
  • Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
  • (Erzsébet királyné útja 49.)
  • Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hermina úti Rendelőintézete (II. emelet)

 
Kérjük, hogy a gyors és gördülékeny ügyintézés érdekében a fent felsorolt dokumentumok birtokában, a kijelölt helyszíneken jelenjenek meg, a megadott ügyfélfogadási időben.