Figyelem! 2020. június 30-ig meghosszabbításra került A lakáspályázat benyújtásának határideje

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 47.), a továbbiakban: Alapítvány, közleménye

Az Alapítvány kuratóriuma a 2020. május 21-én meghozott döntésével úgy határozott, hogy a 2020. évi pályázatának beadási határidejét 2020. június 30-ig meghosszabbítja.

Várjuk azoknak a személyeknek a pályázatait, akik a kialakult veszélyhelyzet következményei miatt, vagy egyéb okokból nem tudták beadni pályázatukat, nehézséget okozott a szükséges  iratok beszerzése, vagy nem tudtak megfelelő segítséget igénybevenni a pályázat benyújtásához.

Kérjük, hogy akik továbbra sem tudnak megfelelő segítséget igénybe venni a pályázat kitöltéséhez, jelezzék azt az alapítvány számára!

A pályázati felhívás és az adatlapok továbbra is elérhetők az alapítvány honlapján, a www.vaklakas.hu oldalon, valamint  tájékoztatást kérhetnek az egyesületek újrainduló személyes ügyfélszolgálatain.

Az Alapítvány képviseletében

dr. Nyusti Szilvia

Pályázati felhívás

A képen egy rajzolt ház látható, mellette egy sor felújításhoz használt eszköz

A kép forrása: http://thesmithrealtors.com/

Megjelent a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2020. évi pályázata

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 47.), a továbbiakban: Alapítvány, jelen közleménnyel meghirdeti 2020. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére.

Az alapító okirat szerint legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban.

1. Elnyerhető támogatás

Az elnyerhető támogatás maximállis összege ebben az évben 300.000.-Ft pályázónként.

2. A támogatandó célok:

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2020-ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az a)- c) pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez
Pályázati adatlap kézi kitöltéshez

A képen egy rajzolt ház látható, mellette egy sor felújításhoz használt eszköz

A kép forrása: http://thesmithrealtors.com/