Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Erzsébet-program fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára

2016. december 11.
A képen a program logója látható

erzsebet-program-kep

A pályázat célja

Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

A pályázatot benyújtani 2016. december 1-30. között lehet.

Kedvezményezettek köre

  1. azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött magánszemély, aki legalább egy, magasabb összegű családi pótlékra jogosult, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét be nem töltött gyermekét, egyedül neveli, valamint a családban legfeljebb még egy, családi pótlékra / magasabb összegű családi pótlékra jogosult gyermek van, illetőleg a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét [1].
  2. azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött magánszemély, aki házastársával/élettársával közös háztartásban egy vagy kettő, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét be nem töltött, gyermeket nevel, aki(k) után – a pályázat benyújtása napján – legalább egy gyermek magasabb összegű családi pótlékra, a másik gyermek családi pótlékra / magasabb összegű családi pótlékra jogosult, illetőleg a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét.

Elnyert támogatás esetén

  • a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 2.500 Ft/fő pályázati hozzájárulás befizetésével
  • a pályázat benyújtásakor a pályázó 3-14 életév közötti gyermeke 1000 Ft/fő pályázati hozzájárulás befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást

Az üdülési támogatás igénybevétele a családdal együtt üdülő, 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, és a pályázói profil adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermek(ek)re vonatkozó adatokat is. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is. A pályázói profil adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.

Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a pályázó nevére szóló Szálláshely Utalvány segítségével vehető igénybe a pályázati hozzájárulás befizetését követően a szállásfoglalás során kiválasztott üdülőben.

A pályázónak a szállásfoglalását – kizárólag egy alkalommal – van lehetősége a lefoglalt turnus kezdete előtt legalább 5 munkanappal módosítani, a rendelkezésre álló és a szállásfoglalási felületen elérhető további szabad szálláskapacitások terhére.

Forrás: erzsebetprogram.hu