Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Megtartotta éves közgyűlését a VGYKE

2016. május 6.
Kép forrása: www.programturizmus.hu

Kép forrása: www.programturizmus.hu

Az ülés kezdetekor a jelenléti ívek és a számlálás tanúsága szerint összesen 72 regisztrált tag volt jelen.

2016. közgyűlés 1

Fodor Ágnes elnök az új vezetőség nevében köszöntötte a megjelent tagságot és kísérőket, valamint a szervezet munkatársait és önkénteseit. Sok szeretettel üdvözölte Somorjai Ágnest a Vakok Általános Iskolájának igazgatóját, és Földesi Erzsébetet a FESZT és az MBE elnökét.

Somorjai Ágnes elmondta, hogy örömmel fogadja a szándékot, mely szerint a VGYKE a 14 éves kor alatti látássérült gyerekeket is tagságuk sorába veszi.
Földesi Erzsébet hangsúlyozta a VGYKE jelentőségét és hathatós munkáját a FESZT-en belül, valamint kiemelte, hogy a Mozgássérültekkel kialakított szakmai és érdekvédelmi együttműködés, közös fellépés példa értékű és rendkívül hatékony.

Fodor Ágnes elmondta, hogy az egyesület életében a múlt év elejétől egy új korszak indult, melynek legfőbb jellemzője az emberközpontúság. Azon túl, hogy új vezetőség állt fel, a civil működés feltételei is sokat változtak, nehéz gazdasági évet zárt az egyesület. A 2016-os évet új stratégiai célok kitűzésével kezdte meg az elnökség, és Ágnes reméli, hogy ebből a tagság is sok pozitívumot fog tapasztalni. Az egyesület alapvető szolgáltatásait továbbra is működteti, de új kezdeményezéseknek, új fejlesztéseknek is szeretne teret biztosítani a jövőben is.

2016. közgyűlés 2

A 2015. évi közhasznúsági jelentés megismerése és elfogadása

A VGYKE 2015-ben közel 1300 regisztrált tagot tartott nyilván, de közhasznú szervezetként szolgáltatásait a Közép-magyarországi régió valamennyi látássérült lakójának nyújtja, ami a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján mintegy 8000 főnyi vak és gyengénlátó személyt jelent; egyesületünkhöz heti rendszerességgel érkeznek újonnan belépő látássérült tagok. Örömmel tapasztaljuk, hogy év végétől a tagságunk létszáma folyamatos növekedésnek indult.

Munkatársainknak továbbra is több mint 90%-a megváltozott munkaképességű illetve fogyatékos személy, akik zömében látássérültek és középfokú vagy humán felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat látó megváltozott munkaképességű kollégákkal végzik közösen. Munkavállalóink statisztikai létszáma múlt évben 73 fő körül mozgott.

VGYKE korábbi évekre vonatkozó közhasznúsági beszámolói az egyesület és a bíróság honlapján is hozzáférhetők.

2016. közgyűlés 3

Az egyesületi alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítása

Fodor Ágnes elmondta, hogy jelen alapszabály módosítással hatalmas lépést vállal fel az egyesület, hiszen a 14 éves kor alatti gyerekeket is tagságuk sorába emeli. A PTK. változását követően lehetőség nyílt arra, hogy nem csak a 14. életkort betöltött személyek lehetnek egyesületek tagjai.

Fodor Ágnes továbbá hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a látássérült gyerekek mielőbbi bevonását az egyesületi életbe az úgymond utánpótlás megteremtése céljából, illetve másrészt szintén rendkívül fontos, hogy a gyerekek saját maguk állapotának elfogadása miatt pozitív látássérült felnőttekkel találkozzanak és az így végezhető foglalkozásokról első kézből kaphassanak információt és tapasztalatokat.

2016. közgyűlés 4

Az egyesület 2017. évi tagdíjának meghatározása

Fodor Ágnes elmondta, hogy az elnökség javaslata a 2017-es tagdíj összegére 1500 Ft., mely életkortól független, de továbbra is lenne lehetőség kedvezményes tagdíj fizetésére, amit azoknak biztosít az egyesület, akik valamely kistérségi egyesületben is tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, számukra a javaslat szerint 600 Ft. lenne a tagdíj.

Fodor Ágnes szavazásra tette fel a vezetőség javaslatát az 1500 Ft-os tagdíjra és a 600 Ft-os kedvezményes tagdíjra, melyet a közgyűlés 72 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott. (6/2016.04.22.)

A közgyűlés zárásaként minden megjelentet ebédre látott vendégül az egyesület az iskola éttermében.

Ivanova Daniela