Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Ösztöndíjprogram indul fogyatékossággal élő hallgatóknak

2014. január 31.

Balatoni Monika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján ismertette a tárca háttérintézménye, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) által meghirdetett pályázatot. A határidő meglehetősen szoros, február 7-ig lehet jelentkezni. A felvételt nyerő ösztöndíjasok várhatóan márciustól három hónapot tölthetnek napi négy órában valamely minisztériumban. A kiválasztott húsz fiatal szakirányú munkatapasztalat-szerzését mentorok segítik majd, akik az egyes tárcák kormánytisztviselői közül kerülnek ki.

Az ösztöndíjprogram célja a szakmailag elhivatott, a közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjasok számára a tapasztalatszerzés helyszínét a KIH ajánlja fel, a fiatalok tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

A jelentkezőkkel szemben támasztott legfontosabb feltételek: a magyar állampolgárság; felsőfokú tanulmányaikkal összefüggésben legalább 4 lezárt félév; aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel, valamint, fogyatékosság igazolásához 3 hónapnál nem régebbi orvosi szakvélemény. A pályázati kiírás azt is részletesen szabályozza, hogy a jelentkezők más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban nem állhatnak.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton, az osztondijprogram@kih.gov.hu e-mail címre küldött levél formájában, a következő dokumentumok csatolásával: magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (formátum: doc, docx, pdf); legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat; aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás; fogyatékosságról kiállított 3 hónapnál nem régebbi orvosi szakvélemény.

A pályázatokat legkésőbb február 24-ig elbírálják. A jelentkezők egy speciális kiválasztási eljáráson vesznek részt, amely február 3-tól, 20-ig tart. A fogyatékos hallgatókra kialakított speciális kiválasztási módszertan alapján személyes interjúra kerül sor. Az Operatív Testület  a személyes interjún megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, amelynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak megítéléséről.

Balatoni Monika tájékoztatása szerint, amennyiben nagyon sokan jelentkeznek a pályázatra, akkor elképzelhető, hogy növelik az induláskor meghatározott húsz fős létszámot.

Az államtitkár asszony beszámolt egy másik, a fogyatékossággal élőket segítő kormányzati programról is: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a kormányablak-ügyintézők alapképzésében február második felétől megjelenik az úgynevezett “érzékenyítő” képzés, amely a fizikai mellett a “lelki” akadálymentesítést segíti.
Arról beszélt, hogy az ügyfélbarát közigazgatás kifejezés nemcsak az ügyintézők gyorsaságát, kedvességét kell jelentse, hanem azt is, hogy az ügyfelek egyenlő esélyekkel rendezhetik ügyeiket a kormányablakoknál.
Mind az ösztöndíjprogramot, mind pedig az érzékenyítő képzést három, fogyatékossággal élő fiatal szakértő segítette: Weisz Fanni, Markos Ádám és Szentgáli-Tóth Boldizsár, akik várhatóan az egyetemi képzésbe is bekapcsolódnak majd.

A pályázat teljes szövege a www.kih.gov.hu oldalon elérhető.

Szerző: Zelei Béla