Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Megújította alapszabályát a VGYKE

2014. január 31.
Alapszabály

www.fome.hu alapszabály kép

Fodor Ágnes elnök asszony bevezetőjében megindokolta, hogy miért volt szükség a rendkívüli közgyűlés összehívására. Mint elmondta, az Új civil törvény 2011-es hatályba lépése után a civil szervezetek 2014. május végéig kaptak haladékot az alapszabályuk rendelkezéseinek az új jogszabályban foglaltaknak megfelelő módosítására. A VGYKE alapszabályát a közgyűlés az alapítás éve óta két-három évente módosítja, hogy az összhangban legyen a jogszabályi és a szervezeti változásokkal. Az utolsó ilyen módosítás 2011-ben történt. Az alapszabálynak az Új civil törvénynek való megfeleléséhez szükséges módosítási javaslatokat Dr. Oszvári-Lukács Ádám készítette elő, amihez a VGYKE elnöksége további kiegészítéseket, javaslatokat fűzött.

Varga Andrásné felolvasta a módosítási javaslatokat, amelyekhez az elnök és Németh Orsolya alelnök egyenként magyarázatokat fűzött és választ adtak a tagság ezekkel kapcsolatos kérdéseikre is.

A módosító javaslatok egy része technikai jellegű volt. Emellett kibővítésre kerültek az egyesület cél szerinti tevékenységei az egészségmegőrzéssel és a segédeszközökkel kapcsolatosan. Pontosításra került továbbá, hogy mit jelent a szervezet által nem folytatható közvetlen politikai tevékenység. Szintén az Új civil törvény rendelkezései alapján kerül pontosításra az egyesület lehetséges tagjainak köre, a jövőben már nem csak magyar állampolgárok lehetnek tagjai a hazai civil szervezeteknek.

Az Új civil törvény hatályba lépésével megváltoztak a közhasznúság szabályai, többek között megszűnt a kiemelten közhasznú státusz, ezért ez a rendelkezés is kikerült az alapszabályból, illetve a rendelkezések közé bekerülnek az új közhasznúsági feltételekre vonatkozó szabályok. Egy kérdésre válaszolva az elnök elmondta, hogy bár a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatosan módosítandó paragrafusból kikerült a nyereség- és vagyonszerzés tilalma, az egyesület természetesen továbbra is közhasznú tevékenységeinek finanszírozására fordítja a vállalkozási tevékenységeinek bevételeit, amiről az alapszabály más passzusa már a kezdetektől rendelkezett, és ez a rendelkezés továbbra is érvényben marad.

Az alapszabály módosításával pontosításra kerül a tagdíjfizetés végső határideje és kibővítésre kerülnek a befizetés lehetséges módjai, ebben az esetben a szabályozást a meglévő gyakorlathoz kell igazítani.

A közgyűlés a módosítási javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

Ezután következett a sokak által várt napirend, amelynek keretében egyéb hozzászólásokat, javaslatokat és kérdéseket intézhettek az egyesület vezetőihez. Egy-egy sokakat érdeklő kérdésnél nem csak a vezetők, hanem a jelenlévő tagok is megosztották a felvetésekkel kapcsolatos legfrissebb tapasztalataikat.

Ilyen volt például az akadálymentesítés és a közlekedési lámpák kérdése. Micsinai Erzsébet elmondta, hogy a Hermina úti parkolónál a látássérültek számára nehézkes a járda követése, a biztonságos tájékozódás. Fodor Ágnes ezt kiegészítette: „mint ahogy annyi más helyen a fővárosban, ezen a területen is hiányoznak az akadálymentesítés alapfeltételei annak ellenére, hogy sok látássérültekkel foglalkozó intézmény van a környéken.” Ígéretet tett, hogy az egyesület újra jelzi az illetékeseknek a problémát.

Fekete Gyula szintén az akadálymentesítés fontossága kapcsán szólalt fel. Felvetésére Németh Orsolya válaszolt: „az akadálymentesítésnek sok akadálya van, például a területek tulajdoni joga, pályázati lehetőségek hiánya, illetve az ezekben levő korlátozások. Mostanában már gyártanak megfelelő minőségű termékeket a vezetősávok és figyelmeztető jelzések kialakításához, ezek az 1-es villamos rekonstrukciójánál a tervek szerint már beépítésre kerülnek.”

Dr. Miski Anikó arra hívta fel a figyelmet, hogy a látássérülteknek az elemi rehabilitációig való eljutása még mindig nehezített, nem automatikus, pedig nagyon fontos lenne, hogy a frissen megvakult személyek minél hamarabb kapjanak információkat az egyesületekről és a rehabilitációs központokról. Németh Orsolya elmondta, hogy ezt a tájékoztató tevékenységet az egyesület ügyfélszolgálatai is végzik, illetve az elemi rehabilitációs központoknak az egészségüggyel való összekapcsolódása pályázati vállalás volt, ami nagyon kis lépésekben valósul meg. Dr. Miski Anikó szerint a lényeg az lenne, hogy a rehabilitációs szolgáltatók is kerüljenek be a beteg-utakba, működjön a rehabilitáció beutalásos alapon.

Farkas Sándorné a Szempont Alapítvány működése felől érdeklődött, mivel erről sok félhivatalos információ jutott el az érintettekhez.

Németh Orsolya elmondta, hogy hivatalos tájékoztatást nem kapott az alapítványnál kialakult helyzetről az egyesület, de informális úton az az információ érkezett, hogy az alapítvány november 30-ával megszüntette szolgáltatásait.

(A napokban kiderült, hogy újabb jogszabály-változások miatt egyesületünknek ismét módosítania kell az alapszabályát. Erre a tavaszi éves rendes közgyűlésen fog sor kerülni.)

A napokban kiderült, hogy újabb jogszabály-változások miatt egyesületünknek ismét módosítania kell az alapszabályát. Erre a tavaszi éves rendes közgyűlésen fog sor kerülni.

Szerző: Zelei Béla

 

Kérjük, 2015-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559