Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Pályázat fogyatékossággal élők számára

2013. december 12.

A pályázat célja: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – fogyatékossággal élők számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150.000 Ft-ot.

Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy (és nagykorú kísérője) pályázhat és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemről.

(Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)

A támogatás elnyerése esetén a pályázók 5.000,- Ft/fő önerő befizetését, míg a kísérők 2.500,- Ft/fő önerő befizetését követően, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.

Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és számukra az Erzsébet Kártya korábban kiküldésre került, a korábban megküldött kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.

Általános pályázati feltételek:

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;

Egy pályázati adatlapon kizárólag egy fogyatékossággal élő személy és egy vele együtt utazó nagykorú kísérő személy nyújthat be pályázatot;

Jelen kiírás tekintetében egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;

A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben.