Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Pályázati kiírás

2015. június 23.
A képen egy rajzolt emberi alak fehér bottal látható, a háttérben egy óra számlapja, ami érzékelteti, hogy időre megy valahova

Kép forrása: szofinews.blog.hu

Egyesületünk ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló tagjait kívánja támogatni, akik általában helyzetük miatt más pályázati lehetőségektől elesnek, így az elbírálás során előnyben részesítjük az alábbi jellemzőkkel rendelkező pályázókat:

 • Egyszemélyes háztartásban élők
 • szintén látássérült házas- vagy élettárssal, illetve más látássérült családtaggal élők
 • halmozott fogyatékossággal élők
 • időskorúak
 • Gyermekét egyedül nevelő látássérült személyek
 • Aktív kereső nélküli háztartásban élők

Pályázatot nyújthatnak be a VGYKE azon rendes tagjai, akik a 2015-ös évre befizetett érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, illetve akik a 2015-ös tagdíjat legkésőbb a pályázat benyújtásakor személyesen befizetik.

Pályázni kizárólag a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap határidőben történő benyújtásával lehet.

Egy pályázó csak egy segédeszköz beszerzésére nyújthat be pályázatot. A támogatási összeg: maximum 30000,- Ft lehet. A támogatás mértékéről kizárólag a VGYKE elnöksége dönt a pályázati adatlapon feltüntetett információk alapján.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó segédeszközökre lehet:

 • nagyítók, speciális szemüvegek
 • tévére és számítógépre csatlakoztatható elektronikus nagyító eszközök
 • informatikai eszközök (szkenner, notebook, monitor, stb.)
 • beszélő alkalmazások telepítésére alkalmas mobiltelefonok
 • beszélő konyhai és egészségügyi, illetve egyéb eszközök (vérnyomás- és vércukorszintmérő, lázmérő, konyhai- és személymérleg, színfelismerő)
 • beszélő- és Braille órák
 • hangrögzítő eszközök (diktafon, minidisc)
 • fehérbotok

A pályázati felhívás és adatlap 2015. május 7-től letölthető a VGYKE honlapjáról (www.vgyke.com), illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban az alábbi elérhetőségeken.

A pályázatok benyújtási határideje 2015. július 3. péntek.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380 Budapest, Pf. 1075 illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban. Az egyesület ügyfélszolgálati irodáiban munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati adatlapok kitöltésében.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző dátuma 2015. július 3.  A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki. A személyesen történő benyújtás pontos határideje 2015. július 3. péntek, 13 óra.

A pályázatokat a VGYKE elnöksége bírálja el legkésőbb 2015. július 31. napjáig. A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 munkanapon belül minden pályázó postai úton értesítést kap. A nyertes pályázók listája ezt követően elérhető lesz a VGYKE honlapján is. Az elnyert támogatások felhasználására 2015. október 31-ig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatást csupán abban az esetben tudjuk kifizetni, ha a beszerzett segédeszközről szóló számla dátuma 2015. július 3. és október 31. közé esik, illetve amennyiben a számla a támogatandó személy nevére szól. Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését!

Nem bírálható el az a pályázat, amely:

 • nem a VGYKE rendes tagja által került benyújtásra
 • hiányosan vagy nem megfelelően van kitöltve, ideértve az olvashatatlan kitöltést is, illetve ha az eszköz típusa és bruttó beszerzési ára nincs feltüntetve
 • valótlan adatokat tartalmaz
 • a megpályázott eszköz a kiírásnak nem felel meg
 • a pályázó a VGYKE tisztségviselője

A megpályázott eszköz megvásárlását a pályázó nevére szóló számlával kell igazolni, melynek eredeti példányát a VGYKE központi ügyfélszolgálatán be kell mutatni. A támogatás a számla bemutatásakor, utófinanszírozásként, készpénzben kerül kifizetésre. A pályáztató a támogatás felhasználásának ellenőrzésére bármilyen, a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon jogosult.

ADATLAP letöltése