Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

A „Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány” pályázati felhívása

2022. április 5.
A képen egy rajzolt ház látható, mellette egy sor felújításhoz használt eszköz

A kép forrása: http://thesmithrealtors.com/
 

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány meghirdeti 2022. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint legfeljebb 10 pályázó részesülhet
egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban.

Az elnyerhető támogatás maximális összege ebben az évben 400.000.-Ft pályázónként.

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2022-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik:

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;

b) Lakás építése, bővítése, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;

c) Lakás felújítása, tatarozása, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása.

A pályázati adatlap letölthető az Alapítvány www.vaklakas.hu honlapjáról két
formátumban (pdf-dokumentumként és az akadálymentes e-kitöltést támogató formátumban is), illetve személyesen átvehető a Hermina Egyesületnél, vagy a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületénél. Az adatlap része egy olyan nyilatkozat, amelyben a pályázó írásban hozzájárul, hogy a vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhet. Az adatlapon nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A pályázatokat 2022. május 24-ig kell eljuttatni:

  • E-mail-en az info@vaklakas.hu címre, az aláírva beszkennelt adatlaphoz csatolva a kötelező vagy szükségesnek tartott mellékleteket. Az iratok beszkennelve, jól olvasható minőségben (nem fotóként, hanem PDF formátumban) csatolhatóak.
  • Postai úton a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének címére: 1406 Budapest, Pf.:44., a borítékon feltüntetve: Lakásalapítvány – 2022. évi pályázat
  • Személyes leadással a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületéhez vagy a Hermina Egyesülethez.

A teljes pályázati felhívás ide kattintva olvasható.