Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Adó 1%-al egy könnyebb életért

2015. május 4.
Kép forrása: mashable.com

Kép forrása: mashable.com

Egyesületünk ismételt személyes megkereséssel fordult Budapest területén valamennyi szemészorvoshoz és szemészeti szakrendeléshez.

Misszió:

 „Mi, a VGYKE látássérült és látó szakemberei elhivatottságból, érintettségből, és azért, hogy a látássérültség ne jelentsen akadályt, figyelemmel a társadalomban jelentkező szükségletekre és igényekre, a látássérült személyek számára segítő szolgáltatást tartunk fenn. Kezdeményezzük, támogatjuk és szervezzük ezen személyek öntevékeny egyesüléseit és társadalmi integrációra való képessé válását, továbbá képviseljük és érvényesítjük érdekeiket, valamint a látássérültség kapcsán információt nyújtunk, illetve érzékenyítő programokat szervezünk a Közép-magyarországi régióban mindenkinek, aki igényli és elfogadja tőlünk.”

Jelenleg közel 2000 látássérülttel vagyunk kapcsolatban. A MÁK tájékoztatása szerint Budapest, Pest megyében mintegy 8000 látássérült személy él, így fontos célunk minél több érintettet felkutatni és segítséget nyújtani számukra nehézségeik leküzdésében.

Mi a célunk?

A látássérült és ép emberek együttélésének zökkenőmentessé tétele.

Mit nyújtunk?

Sok programunkkal segítjük a látássérültek hozzátartozóit, a velük foglalkozó szakembereket, illetve az önkormányzatok, oktatási,  egészségügyi és szociális intézmények alkalmazottait is. Nekik kínáljuk  szemléletformáló programjainkat, szakmai továbbképzéseinket, továbbá Látássérült mentor-szülő hálózatunkat is.

A VGYKE a vak és gyengénlátó emberek részére információszolgáltatást nyújt. Munkanapokon folyamatosan elérhető ügyfélszolgálatot tartunk  fenn és helyi közösségeket mentorálunk. Budapesten Támogató szolgálatot és „Láthatár” segédeszközboltot működtetünk, valamint kulturális, egészségmegőrző, rehabilitációs és szabadidős programokat szervezünk, képzési lehetőségeket biztosítunk az érintettek részére. Ezen felül igyekszünk munkalehetőségeket találni sorstársainknak, továbbá érdekvédelmi tevékenységet folytatunk, mely magába foglalja az akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadást és a szakmai segítségnyújtást is.

Minden kedves olvasónknak megköszönjük hírünk továbbvitelét, mellyel elősegíthetik azt, hogy egyesületünk segítő keze minél több sorstársunkig elérjen.

E mellett pedig kérjük, 2015-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559