Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Áprilisi közgyűlés

2015. április 28.
Kép forrása: www.citybrands.hu

Kép forrása: www.citybrands.hu

Az első napirendi pont Fodor Ágnes elnök asszony köszöntője volt, aki az új vezetőség nevében üdvözölte a megjelent tagságot és kísérőket, valamint a szervezet munkatársait és önkénteseit.

Lezárult egy időszak

Fodor Ágnes elmondta, hogy az egyesület a múlt év végén egy tízéves időszakot zárt le, januártól pedig egy új korszak indult. Azon túl, hogy új vezetőség állt fel, a civil működés feltételei is sokat változtak, nehéz gazdasági évet zárt az egyesület. Az új évet az elnökség új stratégiai célok kitűzésével kezdte meg, az elnök reméli, hogy ebből a tagság is sok pozitívumot fog tapasztalni. Az egyesület alapvető szolgáltatásait továbbra is működteti, de új kezdeményezéseknek, új fejlesztéseknek is szeretne teret biztosítani a jövőben is.

Új felügyelő bizottság

A 2014. novemberében megválasztott új felügyelő bizottság is megismerkedett az egyesület eddigi tevékenységével, április 1-jén egy kibővített elnökségi ülésen tájékozódtak a szervezet működéséről és az új elnökség munkájáról. Erdélyiné Szabó Gyöngyi, az új felügyelő bizottság elnöke bemutatkozott a megjelenteknek, elmondta, hogy az egyesülettel régóta kapcsolatban áll és látványos fejlődést tapasztal a szervezet működésében. A felügyelő bizottság is elfogadta az egyesület esélyegyenlőségi tervét, továbbá megvizsgálta és véleményezte az egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentésének tervezetét, melyet megfelelőnek találtak, így azt a közgyűlésnek elfogadásra ajánlják.

Kép forrása: www.szecessziosmagazin.com

Kép forrása: www.szecessziosmagazin.com

A 2014. évi közhasznúsági jelentés

Fodor Ágnes elmondta, hogy a közgyűlés legutóbb 2014. decemberében ülésezett az alapszabály módosításának hiánypótlása kapcsán, amit a Törvényszék elfogadott, így az egyesület közhasznú státusza fennmaradt és a megújult alapszabály már megfelel az Új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek is. Az alapszabály a honlapon olvasható, illetve Braille és nagyított formátumban igényelhető.
A VGYKE korábbi évekre vonatkozó közhasznúsági beszámolói az egyesület és a bíróság honlapján is hozzáférhetők.

Kedvezőbb tagdíj 2016-ban

Fodor Ágnes elmondta, hogy az a tapasztalat, hogy a jelenlegi 3000 Ft-os éves tagdíj is nehezen kifizethető a tagság számára, miközben nőttek az egyéb kiadásaik, az ellátásuk pedig gyakran csökkent. Az egyesület taglétszáma folyamatosan csökken, ami rontja a szervezet érdekvédelmi hitelességét. Az elnökség javaslata a 2016-os tagdíj összegére 1500 Ft., mely életkortól független, de továbbra is lenne lehetőség kedvezményes tagdíj fizetésére, amit azoknak biztosít az egyesület, akik valamely kistérségi egyesületben is tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, számukra a javaslat szerint 600 forint lenne a tagdíj.

Kép forrása: musicalinfo.jegy.hu

Kép forrása: musicalinfo.jegy.hu

Adományozásra is van lehetőség

Moldován Eszter azt javasolta, hogy aki többet akar és tud fizetni, mint az 1500 Ft-os tagdíj, az adományozhasson. Fodor Ágnes elmondta, hogy adományozni eddig is lehetett, viszont azt kéri az adományozóktól, hogy jelöljék meg, hogy milyen célra fordítsa azt az egyesület.

A VGYKE országos küldötteinek megválasztása

Fodor Ágnes elmondta, hogy tisztújítás lesz május 30-án az MVGYOSZ-ben, illetve a VGYKE országos küldötteinek is lejárt a mandátuma. A vezetőség megtárgyalta a kérdést és javaslatokat tett az egyesület küldötteire, akik között vannak a VGYKE vezetőségi tagjai és egyéb rendes tagjai közül is jelöltek. Az MVGYOSZ új alapszabálya értelmében minden tagegyesület 5-5 küldöttel képviseltetheti magát a küldöttgyűlésen.

Kép forrása: klarinette.exblog.jp

Kép forrása: klarinette.exblog.jp

Ennek alapján a VGYKE országos küldöttei:

  1. Fodor Ágnes
  2. Dr. Ozvári-Lukács Ádám
  3. Németh Orsolya
  4. Veres Katalin
  5. Kiss János
  6. Pótküldött: Tajti Gábor

A közgyűlés zárásaként minden megjelentet ebédre látott vendégül az egyesület az iskola éttermében.