Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

iPhone SE készülékek adományozása – most!

2017. július 26.
A képen egy Iphone SE készülék látható

A Magyar Nemzeti Bank az elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető feladatainak ellátásán túl, a közérdekű társadalmi célok megvalósításának elősegítése végett, kialakította a jegybanki érdekeken és sajátosságokon alapuló, az MNB külső kapcsolatainak részét képező támogatási politikáját. Ennek ismeretében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a bankjegy címletek azonosítására alkalmas szoftverrel felszerelt eszközök (okostelefonok) beszerzéséhez kérte az MNB támogatását.

Az okostelefonokat (szolgáltató független iPhone SE 16 GB asztroszürke) a tagegyesületek adják át azoknak a súlyosan látássérült személyeknek, akik a teljes látásvesztés, illetve a minimális látásuk mellett önállóan, segédeszköz nélkül nem, vagy csak nagy nehézséggel képesek a bankjegyeket felismerni és látásvesztésüket a fogyatékossági támogatásról, a vakok személyi járadékáról, a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozattal igazolják.

Az MVGYOSZ kötelezettséget vállalt arra, hogy a nyertes pályázatból megvásárolt okostelefonokat két éven belül nem idegeníti el, azt a súlyosan látássérült emberek részére, a bankjegyek felismerésének támogatása céljából adja tartós használatba. A telefon ezen idő eredményes elteltével kerül a használója tulajdonába.

Az MVGYOSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a támogatott személy nem képes, vagy nem tudja használni a készüléket, akkor azt visszavehesse és egy másik rászoruló részére átadhassa.

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 21 db iPhone SE 16 GB asztroszürke készülékhez jutott hozzá az MVGYOSZ révén.

Ma már számos látássérült pozitív visszajelzései, mindennapos használatra alapozódó véleményei igazolják azt, hogy kiemelkedő segítséget nyújt az iPhone például egy olyan, mások számára mindennapos feladat megoldásában, mint a bankjegyek felismerése.

Egyesületünk az önálló életvitel elősegítése, valamint a fent megfogalmazott célok támogatása érdekében azon tagjai részére adományozza a készülékeket, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek, illetve a 2017-es, valamint a 2018-as évre a tagsági díjat befizetik. Családonként – több látássérült esetén is – csak egy készülék igényelhető.

A készülékekre kérelem útján lehet igényt benyújtani 2017. augusztus 4-én, pénteken 12.00 óráig.

A kérelmeket papír alapon – személyesen, vagy postai úton – illetve emailben lehet benyújtani a fenti időpontig. A kérelem csak abban az esetben tekinthető sikeresen beadottnak, ha az Ügyfélszolgálat annak beérkezését, átvételét igazolta.

Az elbírálás során előnyben részesül az a személy, aki:

  • az iPhone 5S készüléknél korábbi modellel rendelkezik
  • vak, vagy aliglátó személy, s emiatt a bankjegyek felismerése egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen lehetséges számára
  • egyedül, vagy kiskorú gyermekével, vagy látássérült házastársával, élettársával él.

A kérelmező vállalja, hogy megtanulja a telefon, illetve a pénzfelismerő alkalmazás használatát attól a VGYKE által meghatározott munkatárstól, aki részére az ezen ismeretet igazoló tanúsítványt az MVGYOSZ kiállította.

A pénzfelismerő alkalmazás használatának megtanítására a VGYKE 1146 Budapest, Hermina út 57. szám alatti központi Ügyfélszolgálati irodájában kerül sor, előzetes időpont egyeztetést követően.

A készülékek átvételére az Elnökség döntéshozatalát követően 2017. augusztus 21. és augusztus 31. között lesz lehetőség.

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványt letöltheti innen: Kérelem iPhone készülékhez

Kérjük, hogy ügyeljen a nyomtatvány pontos kitöltésére, és a Felhívásban szereplő dokumentumok hiánytalan csatolására!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelem benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A nem olvashatóan, vagy hiányosan kitöltött, illetve a kötelezően mellékelendő dokumentumokat nem tartalmazó kérelmeket érvénytelennek minősítjük.

Amennyiben kérdése van, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57. földszint
Telefon: 06-1/384-5541
E-mail: ugyfel@vgyke.com
Félfogadás:
Hétfő: 08:00-16:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek 08:00-14.00

A képen egy Iphone SE készülék látható

A kép forrása: https://www.myistore.co.za