Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

“Tudás és kompetencia 2.0” – Szakmai képzések az egyenlő esélyű hozzáférésért

2014. április 26.
Forrás: www.epiteszforum.hu

Forrás: www.epiteszforum.hu

Az érintettek köre:

Pszichológusok, pszichológus asszisztensek, gyógypedagógusok, gyógytornászok,egészségügyi szakemberek, lelkészek, hitoktatók, hittantanárok, pedagógusok,szociális munkások, szociálpedagógusok, családkonzulensek, kommunikációs szakemberek, művelődésszervezők, andragógusok, humán erőforrás menedzserek, mentálhigiénés szakemberek, valamint menedzser jelentkezését várjuk.

Továbbá minden olyan szolgáltatás alkalmazottját, aki kapcsolatba kerülhet fogyatékos személlyel.

 

Feltételek:

A fenti körből befejezett, vagy jelenleg folyó felsőfokú tanulmányok.

 

További csoportok:

1. Szociális területen dolgozószakemberek

2. Egészségügyben dolgozók

3. Pedagógusok

 

A képzés célja:

Esélyteremtés és kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között.

 

1.modul Esélyteremtő kapcsolati tréning – célja:     

 • olyan attitűd kialakítása, melynek birtokában a képzett személy képes a fogyatékos emberek maradéktalan elfogadására
 • olyan tudás és gyakorlat megszerzése, melynek révén képes a fogyatékos személyek igényeinek, szükségleteinek felismerésére és azok kielégítésére
 • saját élmény szerzése a fogyatékosságból adódó nehézségekről és korlátokról;      ismerje a segítés és támogatás különböző formáit, eszközeit és módszereit
 • saját munkaterületén hatékonyan és megkülönböztetés nélkül válik képessé a fogyatékos személyekkel való együttműködésre

 

2. modul Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között – célja:  

A képzés általános és alapvető célja a különböző fogyatékosság típusokhoz kapcsolható kommunikációs helyzetek, folyamatok alkalmazott technikáinak elsajátítása, segítése tréningszerű, érzékenyítő módszerekkel. Olyan ismeretek átadása, amelyek gyakorlati alkalmazásával a váratlan kommunikációs helyzetek is zökkenőmentesen oldódnak meg, utat engedve ezzel az esélyegyenlőséghez, társadalmi integrációhoz.

 

Képzési idő:

36 óra (1. modul) + 30 óra (2. modul), összesen 66 óra

 

1.modul: Esélyteremtő kapcsolati tréning 

3 képzési nap

2014. május 23. péntek: 9,00-17,30-ig

2014. május 28. szerda: 9,00-17,30-ig

2014. május 29. csütörtök: 9,00-17,30-ig

Összesen 3 alkalom + 6 nem kontakt óra

 

2. modul: Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között 

3 képzési nap

2014. június 4.  szerda: 9,00-17,30-ig

2014. június 5.  csütörtök: 9,00-17,30-ig

2014. június 12.  csütörtök: 9,00-17,30-ig

Összesen 3 alkalom  

 

Megszerezhető kompetenciák

 

1. modul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik:     

 • a különböző fogyatékossági típusú személyek reális észlelésére
 • a különböző fogyatékossági típusú személyekkel való hatékony kommunikációra
 • a képzésben résztvevők foglalkozása szerinti területeken a fogyatékos személyek pszichés vezetésére,támogatására
 • a helyzetnek és a fogyatékosságnak megfelelő segítségnyújtási formák felismerésére
 • a közvetlen segítségnyújtás sikeres alkalmazására

 

2. modul, sikeres elvégzésével a résztvevő:     

 • képes lesz a fogyatékosságból adódó kommunikációs problémák megértésére
 • képes lesz velük és nem róluk gondolkozni
 • jártasságot szerez a különböző fogyatékossági csoportok speciális kommunikációjának megismerésében és alkalmazásában

 

 

A részletes programtájékoztató LETÖLTÉSE

Jelentkezési lap LETÖLTÉSE