Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Diákpályázat

2016. augusztus 31.

kép

Az ösztöndíj célja, hogy az állandó zuglói lakóhellyel rendelkező – bejelentett – és életvitelszerűen a kerületben élő szociálisan rászoruló családok jól tanuló gyermeke(i) támogatása érdekében egyszeri támogatást – tanulmányi ösztöndíjat –  nyújtson:

• egyrészt a 7.-8. osztályos diákok számára, alapfokú tanulmányaik sikeres befejezéséhez, valamint középfokú tanulmányaikra való felkészülésükhöz,

• másrészt a 11.-12. évfolyamos diákok részére, középfokú tanulmányaik sikeres befejezéséhez, felsőfokú tanulmányaikra való felkészülésükhöz.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

• az előző tanév tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 7.-8. osztályosoknál 4,50 vagy fölötti, 11.-12. évfolyamosoknál 4 vagy fölötti

• egy háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (85.500 Ft)

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

a) a pályázóval egy háztartásban élő(k) jövedelemigazolása(i),(bővebben pályázati adatlap tájékoztatója)
b)  iskolalátogatási igazolás,
c) a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat,

d) lakcímkártya másolata.

Az ösztöndíj összege a 2016/2017. tanévre: 100.000 Ft, mely egy összegben kerül kifizetésre.

Ösztöndíjban – általános valamint középiskolások esetén is – 30-30 fő  részesülhet.

A pályázat benyújtásának módja a pályázati adatlap kitöltése, valamint az adatlapon meghatározott mellékletek csatolása.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető cikkünk alján, továbbá  a http://zugloiakegymasert.hu/ honlap ‘Pályázatok’ almenüből, vagy átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)

A pályázat 1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes postai úton a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad u. 2 címre megküldhető legkésőbb 2016. szeptember 15-ig.

Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az a pályázat, mely

·         határidőn túl érkezett,

·         adatlapja hiányosan lett kitöltve,

·         illetve a kért dokumentumok csatolását nem tartalmazza

értékelés nélkül elutasításra kerül.

A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ  7.-8. osztály vagy 11.-12. évfolyam

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető a 872-9-296-os telefonszámon.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 7.-8. osztály

Pályázati adatlap 11.-12. évfolyam