Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Érdekvédelmi Tanácsadók támogatják a kiváltási folyamatot

2017. július 14.
A képen a képzésben résztvevők láthatóak, köztük S. Tóth Erika kolléganőnk is

A 2017. július 3-7. között nyújtott 40 órás akkreditált képzés oktatási anyagának szerzői és előadói nemzetközi és hazai szinten elismert szakemberek, valamint a fogyatékos embereket képviselő szerveztek voltak. A képzés akkreditálását és megszervezését az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), mint a FESZT tagszervezete végezte. A képzéshez írásos képzési anyag, az érdekvédelmi tanácsadói tevékenységhez pedig kézikönyv készül a tanácsadók színvonalas munkavégzéséhez.

A képzés hosszú előkészítésekor elsődleges szempont volt, hogy a jövendő érdekvédelmi tanácsadók a fogyatékos emberek önálló élethez való jogán alapuló, szemléletformáló, ismeretanyag átadó és készségfejlesztő képzést kapjanak, mely biztos alapot adhat munkájuknak – mondta Kővári Edit, az AOSZ és egyben a FESZT elnöke.

Tekintettel arra, hogy a sikeres érdekvédelmi tanácsadói munka titka az együttműködésekben, így az intézmények dolgozóival való szoros együttműködésben is rejlik, a képzési anyag tartalmának kidolgozását segítette a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményeinek vezetői körében végzett on-line kérdőíves felmérés arra vonatkozóan, hogy a lakók érdekeinek szem előtt tartásával hogyan segíthetik munkájukat az érdekvédelmi tanácsadók. Ezen túlmenően az Érdekvédelmi Tanácsadók képzésének kialakításába és a hálózat működtetésének előkészítésébe a kiváltás korábbi szakaszában tapasztalatot szerzett tanácsadók és intézmények tapasztalatait is beépítettük – folytatta az elnök.

Az intenzív öt napos képzésen részt vevő szociális, érdekvédelmi és tapasztalati szakértők megismerték az intézményi férőhely kiváltási folyamat nemzetközi és hazai jogszabályokban is rögzített emberjogi környezetét, a hazai szociális szolgáltatói rendszert, a foglalkoztatási lehetőségeket, valamint a jogorvoslati lehetőségek intézményrendszerét. A képzés része volt továbbá az egyes fogyatékosságok megismerése, a fogyatékossággal élő emberekkel való együttműködéshez szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek megszerzése, a fogyatékos emberek szervezeteinek és hálózatainak megismerése. Egy teljes képzési napon gyakorlati tréning keretében sajátíthatták el a jövendő tanácsadók azokat a készségeket, amelyek a lakókkal, az intézmények vezetőivel és dolgozóival, valamint a támogatott lakhatás szűkebb környezetével való együttműködéseket segítik.

A képzés résztvevői elkötelezettek annak a folyamatnak a támogatásában, amely az intézményi ellátás helyett a fogyatékos emberek önálló, önrendelkező életének kialakításához vezet. Ezt a változást a FESZT többféle módon kívánja előmozdítani. Az érdekvédelmi tanácsadók a lakókkal szoros együttműködésben az emberi méltóság és teljeskörű fejlődéshez való jog tiszteletben tartásával a lakók önálló, önrendelkező élet elérését kívánják elősegíteni. Elkötelezettek abban is, hogy fogyatékossággal élő társaink számára a helyi közösség befogadó attitűdjét, a helyi szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését munkájukkal elősegítsék.

A FESZT történelmi jelentőségűnek tartja, hogy felgyorsulhat a fogyatékos emberek csoportján belül is legkiszolgáltatottabb személyek számára az önálló élethez való jog gyakorlását biztosító feltételek megteremtése a támogatott lakhatáson keresztül.

A FESZT és tagszervezetei elkötelezettek abban, hogy minden eszközzel támogassák ezt a folyamatot, választ keresve és adva a szakma, az érdekvédelmi szervezetek, de leginkább a fogyatékos emberek előtt álló számtalan kihívásra és problémára – mondta Földesi Erzsébet a FESZT leköszönő elnöke.

A FESZT országos érdekvédelmi tanácsadói hálózata 2017. augusztus 1-jén kezdi meg működését 29 nagy bentlakásos intézményben.

A képen a képzésben résztvevők láthatóak, köztük S. Tóth Erika kolléganőnk is

A kép forrása: facebook.com/Feszt2014