Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Keressük az egyetemes tervezés hazai jó példáit!

2018. január 17.

A kép forrása: http://www.jasonbarles.com/

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (MBE ETIKK) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) által támogatott „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos, szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” pályázatának keretében pályázatot hirdet az alábbi címmel:

Értékeljük az egyetemes tervezéssel elért eredményét!

A pályázat célja

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (ETIKK) célja annak a tervezési módnak a terjesztése, amely olyan épített környezetet, termékeket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat hoz létre, amelyek nemre, korra, fogyatékosságra, termetre tekintet nélkül mindenki számára egyaránt használhatóak.

Ezt az úgynevezett egyetemes tervezési módot olyan példákon keresztül kívánjuk terjeszteni, amelyek már megvalósultak és megfelelnek az egyetemes tervezés hét alapelvének:

  • egyenlő használat,
  • rugalmasság,
  • egyszerű működtetés,
  • könnyen érzékelhető információ,
  • tévedés minimalizálása,
  • minimális erőkifejtés,
  • megfelelő hely és méret.

A jó példák összegyűjtésével az ETIKK be szeretné mutatni, hogy a mindenki számára tervezés és kivitelezés megvalósítható, egyúttal pedig fontos eszköze a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának.

A beérkező pályamunkákat az ETIKK és felkért szakértői az egyetemes tervezés szempontjainak megfelelően értékelik, a legjobbakat elektronikus formában közzétesszük a jó példák tárában, amelyet eljuttatunk a döntéshozóknak, a fogyatékos emberek szervezeteinek, a tervezői szakma képviselőinek és minden érintettnek.

Mivel lehet pályázni?

Olyan környezettel, mely az egyetemes tervezés elvei alapján épült meg és nem alkalmaztak speciálisan a fogyatékos személyeknek delegált műszaki megoldást. Minden, a pályázatban bemutatott környezet egy termékkel szolgálja ki a használók különböző, időben, szituációban változó igényeit, szükségleteit.

Olyan, már megvalósult környezettel, mely az akadálymentesítés elvei alapján épült meg és speciális, a fogyatékos embereknek delegált műszaki megoldást is alkalmaz.

Az egyetemes tervezés elvei alapján elkészült bútorral, berendezéssel, eszközzel, használati tárggyal vagy szolgáltatással. (Gondolunk itt például olyan, várakozó teret berendező bútorcsoportra vagy ügyfélszolgálati pultra, amely mindenki számára használható. De pályázni lehet például olyan elektronikai berendezéssel is, amely több csatornán, egymással egyenértékűen – hallhatóan, láthatóan, érzékelhetően– biztosítja az információk elérhetőségét, vagy egy szolgáltatás használatát.)

Pályázati feltételek

Ki pályázhat?
A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek egyénileg és csoportosan is pályázhatnak, azaz a megrendelő, a tervező és a kivitelező együtt, de akár külön is pályázhat. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

A pályázat benyújtásának módja
Pályázni a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, a pályamunka részletes bemutatásával és a nyilatkozat aláírásával lehet.

A pályamunka részletes bemutatása: szöveges kifejtés+fotók, linkek. A dokumentum mérete max. 15 MB lehet, formátum: docx, pdf, (doc)

  • a pályamunka leírását tartalmazó szöveges kifejtést kérjük Arial betűtípussal, 12-es betűmérettel megírni, hossza összesen legfeljebb 10 ezer karakter legyen szóközökkel együtt (max. 3 oldalnyi szöveg);
  • amennyiben van, a pályamunkát bemutató webes felület, videó linkjét is kérjük szerepeltetni;
  • fotók: legfeljebb 10 darab, illusztrációs jelleggel, a leírásba vagy annak végére illesztve. Kérjük, a fotó fájlok mérete ne legyen túl nagy, a teljes pályázati dokumentum mérete ne haladja meg a 15 MB-ot! A nyertes pályamunkákról a kiíró utólagosan kér be jó felbontású fotókat, ezeket kérjük biztosítani!

A pályázatot az egyetemestervezes@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni.

Kérdés esetén ugyanezen az email címen lehet érdeklődni.

Határidő
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

Értékelés
A határidőre beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai az akadálymentesítés hazai szakértői és az egyetemes tervezés érintettjei, köztük a fogyatékos emberek képviselői. A zsűri az egyetemes tervezés elveinek leginkább megfelelő pályamunkákat választja ki a jó példák tárában történő szerepeltetésre, különös tekintettel az újszerű, innovatív, esztétikus megoldásokra. Az egyetemes tervezés hét alapelve: egyenlő használat, rugalmasság, egyszerű működtetés, könnyen érzékelhető információ, tévedés minimalizálása, minimális erőkifejtés, megfelelő hely és méret.

A zsűrizés eredményéről legkésőbb 2018. március 31-éig minden pályázót értesítünk.

A legjobb pályamunkák elnyerik “Az egyetemes tervezés követendő példája” címet és bekerülnek az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont jó példáinak tárába. A példatárat a Központ közzéteszi a honlapján, terjeszti a szakma, a döntéshozók, az érintettek, kiemelten a fogyatékos emberek körében, valamint médianyilvánosságot biztosít neki, ezáltal a pályamunkák és létrehozóik széles körben ismertek lesznek. A nyertesek bemutatkozhatnak a projekt 2018 júniusára tervezett zárórendezvényén, a legjobbnak ítélt pályamunkát pedig az M1 Esély című műsora is bemutatja.

Szerzői, felhasználói jogok, adatkezelés
A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

A pályázati dokumentumban a pályázó nyilatkozik az általa feltüntetett adatok valódiságáról, illetve a szerzői jogokra tekintettel felhasználási engedélyt biztosít a kiírónak.

Letölthető dokumentumok:

pályázati adatlap

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont