Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Megtartotta éves közgyűlését a VGYKE

2017. május 4.
A fényképen az látható, amint Fodor Ágnes beszél a közgyűlésen megjelentekhez

Az ülés kezdetekor a jelenléti ívek és a számlálás tanúsága szerint összesen 83 regisztrált tag volt jelen.

A képen a közgyűlés azon pillanata látható, amint Fodor Ágnes üdvözli a megjelenteket

A közgyűlés egyperces néma felállással adózott az elmúlt évben elhunyt tagtársak emlékének.

Ezt követően Fodor Ágnes, az Egyesület elnöke, a vezetőség nevében köszöntötte a megjelent tagságot és kísérőiket, a vendégeket valamint a szervezet munkatársait.

Fodor Ágnes elmondta, hogy az Egyesület eredményes és sikeres évet zárt, reméli, hogy ebből a tagság is sok pozitívumot érzékelt, és mindannyian elégedetten tekinthetünk vissza az előző évre. Az egyesület alapvető szolgáltatásait továbbra is működteti, de új kezdeményezéseknek, új fejlesztéseknek is folyamatosan teret biztosít.

A Felügyelő Bizottság 2016. évi jelentésének megismerése és elfogadása

A Felügyelő Bizottság 2016. évi jelentését Dr. Gyimesiné Dobos Marianna, a bizottság tagja ismertette.

A Felügyelő Bizottság az előző közgyűlés óta eltelt időszakban több alkalommal is belenézett az Egyesület könyveibe, megvizsgálta az iratait, és nyomon követte gazdálkodását. Ennek során minden alkalommal megkapta azokat a szóbeli információkat is, amelyekre szüksége volt.

Az elhangzott ismertető szerint az VGYKE minden tekintetben az előírásoknak megfelelően működik, de ezen felül nagyon sok olyan szolgáltatással rendelkezik, melyek az informálódást segítik. Jogsértést nem tapasztaltak és ilyen jellegű bejelentést sem kaptak.

A 2016. évi közhasznúsági jelentés megismerése és elfogadása

Fodor Ágnes elmondta, hogy az elnökség az előre kidolgozott munkaterve alapján végezte tevékenységét, rendszeresen ülésezett, mely ülésekről készült jegyzőkönyvek és határozatok jegyzéke, megtekinthetőek az Egyesület ügyfélszolgálati irodájában.

A VGYKE 2016-ban közel 1300 regisztrált tagot tartott nyilván, de közhasznú szervezetként szolgáltatásait a Közép-magyarországi régió valamennyi látássérült lakójának nyújtja, ami a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján mintegy 15 ezer főnyi vak, aliglátó és gyengénlátó személyt jelent. Elhangzott az is, hogy az év végétől a tagságunk létszáma folyamatos növekedésnek indult.

Az Egyesület működésének anyagi forrásait főként a pályázatok és az állami bértámogatási rendszerek biztosítják. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége továbbra is támogatja tagegyesületeit, köztük a VGYKE-t is. Az SZJA 1%-okból 498 906 forint folyt be.

A munkatársak több mint 90%-a megváltozott munkaképességű illetve fogyatékos személy, akik zömében látássérültek és középfokú vagy humán felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat látó megváltozott munkaképességű kollégákkal végzik közösen. Munkavállalóink statisztikai létszáma múlt évben 79 fő körül mozgott.
A VGYKE, mint rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett szervezet, 2016-ban is köteles volt rehabilitációs mentort és rehabilitációs tanácsadót foglalkoztatni. A rehabilitációs mentori feladatot Michlné Nagy Ibolya, a rehabilitációs tanácsadói feladatot pedig Leány Ferenc munkatársaink látták el.

A közhasznúsági jelentés szakmai részét az egyesület csoportvezetői és egyéb munkatársai ismertették, a pénzügyi tartalmakat pedig Madár Ildikó, az egyesület könyvelője mutatta be. A VGYKE korábbi évekre vonatkozó közhasznúsági beszámolói az egyesület és a bíróság honlapján is hozzáférhetők.

Fodor Ágnes az érdekképviseleti munkáról számolt be, melynek része a főváros és kerületei illetve a régió nagyobb településein folyó döntéshozatali folyamatok állandó figyelemmel kísérése, szükség esetén az azzal kapcsolatos véleménynyilvánítás. A szakmai programban vállalt 30 egyeztetést és egyéb 50 egyeztetést teljesítettük, civilfórumokon, testületi üléseken, bizottsági üléseken, kerekasztal beszélgetéseken, személyes egyeztetéseken. Kiemelten Budapest Főpolgármesteri Hivatalával, valamint az III. IV., VI., XI. XIII. XIV, XV, XVII., XVIII., XIX önkormányzataival ápolunk szoros kapcsolatot.

A VGYKE 2011 óta, tagja a FESZT-nek és képviseli a látássérülteket. A FESZT munkájában a VGYKE nagyon aktívan szerepet vállalt, főként olyan témákban, mint a befogadó oktatás, fogyatékos gyermekek és a korai intervenció, fogyatékos nők helyzete, foglalkoztatás, kitagolás, egyetemes tervezés.

A fényképen az látható, amint Fodor Ágnes beszél a közgyűlésen megjelentekhez

2016-ban a VGYKE a látássérült női munkacsoportját tovább építette, a fogyatékossággal élő nők érdekeinek védelme céljából, mely véleményezte a FESZT által megjelölt munkaanyagokat és részt vett a témában szervezett konferenciákon, rendezvényeken és a FESZT által szervezett képzésen. Részt vettünk a Női érdek éves nagy rendezvényén és az EMMI fogyatékosügyi főosztálya e témában kezdeményezett beszélgetésein.

Továbbra is folyamatosan részt veszünk a FESZT-en keresztül az EU-s pályázatok társadalmi egyeztetésében, javaslatainkkal az esélyegyenlőség biztosítására, a fogyatékos emberek programokba való bevonására, az egyenlő hozzáférés szükségességére és a társadalmi szemlélet formálására irányítva a figyelmet.

Folyamatos lobbi-tevékenységet folytatunk a FESZT koordinálásával, a BKK beruházásainak mindenki számára akadálymentes kialakítása érdekében. 2016 szeptemberében szintén részt vettünk a BKK mobilitás heti programján. Az elmúlt évben két alkalommal a látássérültek önálló közlekedéséről a megfelelő segítségnyújtás formáiról tartottunk oktatást a BKK jegypénztárosainak. Részt vettünk a FESZT tagszervezeteként a Befogadó település díj a parlamentben megtartott átadó ünnepségén.

Mészáros Ágnes, az egyesület alelnöke a VGYKE közösségszervezéssel kapcsolatos szolgáltatásait irányítja. Elmondta, hogy az eddigiek mellett elkezdődött a közösségszervezés a VII. az XVIII. kerületben, sőt, indul hamarosan a munka a VI., VIII., IX., X., XVI. kerületekben is. A közösségi mentorok munkájára az egyesület az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fordított, több munkatárs a helyi közösségek tagjai közül került ki.

Az Egyesület alelnöke, Mészáros Ágnes beszél a Közgyűlésen

A VGYKE uniós pályázati támogatásból 2013-ban létrehozta és elindította a Közép-Magyarország területén „A közösség lámpásai” mentori hálózatot a látássérültek felkutatása és közösségbe szervezése érdekében. A sikeres projekt hivatalos lezárását követően a kiépült „Szolidaritás szigetei” látássérült közösségek továbbra is fennmaradtak és a mai napig aktív helyi közösségévé váltak a kerületeknek/településeknek ezzel megvalósítva a látássérültek társadalmi integrációját. A VGYKE vezetősége elkötelezte magát a meglévő 14 látássérült közösség továbbműködtetése mentorálása érdekében, és újabb látássérült közösségek létrehozását tűzte ki célul Budapest kerületeiben.

Ezek a közösségek 2016-ban összesen 370 rendezvényt szerveztek, melyen 4544 résztvevőt köszönthettek.

Ezt követően Nyikes Fatime (Budaörs), Kiss János (Gödöllő), Papp Anita (Cegléd), Roicsik Lászlóné (Dabas), Okos Levente (Vác), Lukács Katalin (Pilisvörösvár) mutatták be a kistérségi egyesületek tevékenységét.

Fodor Ágnes megköszönte a VGYKE valamennyi munkatársának és vezetőjének a látássérültek közösségbe szervezése terén végzett munkát és jelentős eredményeket, és kérte a jelenlévő tagságot, hogy ők is aktívan kapcsolódjanak be az egyesület közösségépítő munkájába. Elmondta, hogy a KSH népszámlálási adatait kigyűjtötték és Budapesten kerületi szinten meghatározásra került a látássérült emberek száma. Ennek alapján a Budapesten élő látássérültek száma mintegy 13.000 fő, tehát hatalmas munka vár az egyesületre hogy mindenkit meg tudjunk szólítani és fel tudjunk karolni.

Az egyesület frissítő és gyógymasszázs szolgáltatását Kis Gáborné, a szolgáltatások operatív vezetője mutatta be. Az ügyfélszolgálat 2016-os tevékenységéről Mészáros Gyöngyi, az ügyfélszolgálat vezetője számolt be.

A képen az látható, amint Mészáros Gyöngyi, az ügyfélszolgálat vezetője beszél a Közgyűlésen

A VGYKE új szolgáltatásáról, az audionarrációról és az infokommunikációs akadálymentesítésről S. Tóth Erika beszélt a megjelenteknek. A Láthatár bolt tavalyi évét Eleki Abigél összegezte.

A Louis Braille Támogató Szolgálatról Fodor Ágnes nyújtott tájékoztatást, aki többek között nagy örömmel számolt be arról, hogy a szolgálat idén új gépkocsit tudott vásárolni az MNB támogatásával, melyre önerőből nem lett volna lehetőségük. A Ford Tranzit gépjármű a napokban fog megérkezni. Elmondta azt is, hogy a Szolgálat folyamatos fejlesztés alatt áll, így hamarosan újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg a látássérült kliensek számára.

Az egyesület 2018. évi tagdíjának meghatározása

Fodor Ágnes elmondta, hogy az elnökség javaslata a 2017-es tagdíj összegére 1500 Ft, mely életkortól független, de továbbra is lenne lehetőség kedvezményes tagdíj fizetésére, amit azoknak biztosít az egyesület, akik valamely kistérségi egyesületben is tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, számukra a javaslat szerint 600 Ft. lenne a tagdíj.

Fodor Ágnes szavazásra tette fel a vezetőség javaslatát az 1500 Ft-os tagdíjra és a 600 Ft-os kedvezményes tagdíjra, melyet a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.

Az egyesület 2017. évi költségvetésének elfogadása

Fodor Ágnes elmondta, hogy a 2017-es költségvetést az elnökség már elfogadta és azt a közgyűlés elé terjesztette. A költségvetési terv rehabilitációs bértámogatás mellett számol az önkormányzatok támogatásával, civil pályázatokból származó bevételekkel, a gyógymasszázs, a Láthatár bolt, a gyógyszeres dobozok Braille feliratainak ellenőrzése és az érzékenyítés bevételével, illetve a támogató szolgálat térítési díjakból származó bevételével is.

Egyéb információk, hozzászólások, javaslatok

Kérdésekre és hozzászólásokra adta meg az elnök a szót, melynek során elhangzott, hogy jó lenne a szakszervezetek tagjait, és az Iparkamarát is érzékenyíteni, a hallássérültek a Munkakör Alapítvány már végzi ezt a tevékenységet, melyben az egyik tagtársunk is szerepet vállal. Javaslat érkezett, hogy jó lenne fodrász szolgáltatás is a masszírozás mellett. Elhangzott, hogy legközelebb tagsági igazolvánnyal szavazzunk ne csak kézfeltartással.

Fodor Ágnes megválaszolta a kérdéseket, megköszönte a hozzászólásokat és az aktivitást a figyelmet. A közgyűlés zárásaként minden megjelentet ebédre látott vendégül az egyesület az iskola éttermében.